Kormedlemmer i 30 år

Aktive kormedlemmer siden 1982.

Med blå tekst er tidligere medlemmer, der har deltaget i mindst 1 år. Med kursiv tekst er nuværende medlemmer i år 2012.

I alt 97 medlemmer. Heraf 39 nuværende medlemmer

 

Aksel Pedersen 

Anders Hagemann

Anders Lindberg

Anders Vestergaard 

Anna Pedersen 

Anna Marie Dalsgaard

Anna Marie Frandsen

Anne Holt Thomsen

Anne Marie Svendsen

Anne Mette Christensen

Anny Gudum

Berit Kastrup Krogh

Betty Wernberg Død

Birgit Feldvoss. Død.

Birgit Flyvbjerg  

Birgit Gros Pedersen

Birgitte Ernst

Birgitte Libak 

Birthe Møller

Bjarne Høgh

Bodil Steffensen

Bodil Tvedegaard

Chris Holt Pedersen

Claus Christenseen

Claus Vesterholt

Denis Nyboe

Denise Bindeballe

Ejnar Sørensen. Død.

Else Marie D. Larsen

Elsebeth Andersen 

Esther Aagaard Kristensen

Eva Flinch

Finn Feldvoss 

Finn Østerbæk

Gerhardt Kløve Jacobsen

Gunilla Paulsen

Hanne Bach-Nielsen. Død.

Hasse Mortensen

Inga Yde Olsen

Inge Høgh

Inger Lise Christensen.

Inger Lise Trolle. Død.

Ingrid Madsen 

Ingrid Schou. Død.

Janicke Arnbak

Jette Gahms Henriksen

Johannes Nielsen. Død.

John Thøgersen 

Jørgen Boel Hansen 

Jørgen Dolmer

Jørgen Lauritzen. Død.

Jørgen Munk

Jørn Iversen

Kaja Grønhøj

Kamma Tranum

Karen Lauridsen 

Karen Stenbjerg

Karen Sørensen 

Karin Hagemann

Kirsten Hansen 

Kirsten Juul Jensen

Kirsten Lunen

Kirsten Munk

Kristen Hansen

Lene Garsdal 

Lene Sørensen 

Lene Holt Nielsen

Lisbeth Dyrberg

Lise Lotte Bjørn 

Lise Westergaard

Lise Østergaard

Lissi Hyldgaard

Lotte Müller

Marie Ohrt-Nissen

Merete Harbo. Død.

Mette Agerskov

Mette Håkansson

Michala Kjær Madsen 

Mia Korsdal Stensballe

Niels Jacob Gudum. Død.

Olga Krogh

Orla Hansen. Død.

Poul Mandrup Larsen

Poul Wedersøe Jensen 

Samuel Mikkelsen. Død

Søren Bøgh Abildsten 

Runa Lauritzen.

Signe Quist

Susanne Dalsgaard

Susanne Livbjerg Bevensee

Svend Aage Højen

Thor Bjørn Kjeldbjerg

Thrine Lykke Gadgaard

Trine Kastrup Dalsgaard

Tine Alling

Ulla Bidstrup

Ulla Pedersen

Vibeke Andersen

Vibeke Hauton 

Viggo Bindeballe

Aase Leth Jensen