Jørgen Dolmer

Jeg er vokset op i en lille landsby Hejls syd for Kolding. Min far var meget glad for at synge, spille klaver/orgel. Han dannede f.eks. et lille kor som sang i kirken ved særlige lejligheder.

I gymnasietiden gik jeg til klassisk klaverundervisning hos organist Axel Munk i Thisted kirke. Organisten fik mig med som tenor i Thisted Motetkor 1955-57, der sang ved en del musikgudstjenester i kirken, hvoraf nogle blev udsendt i DR.

Som teologistuderende i Aarhus blev jeg optaget i Aarhus Studiekor 1960- 1965 under ledelse af min ex-svigermor musikpædagog Ellen Juul Sørensen. Det var et forholdsvis stort kor med mange spændende sangere – bl.a. min kommende første kone Kirsten og Jakob Højlund fra Allingåbro.

Som studerende blev jeg optaget i Sct. Lukaskirkens drenge og mandskor under ledelse af organist Holger Smith. Jobbet som korist omfattede både gudstjenester og kirkelige handlinger – og det hjalp også lidt på en fattig students økonomi.

Som præst i Gauerslund, syd for Vejle var jeg i nogle år 1970 – 73 medlem af voksenkoret ved Vor Frelsers kirke i Vejle under ledelse af organist Axel Vestergård

Efter flytningen til Bistrupkirken i Hjørring i 1978-1985 kom Kirsten og jeg med i Hjørring seminariekor under ledelse af Frederik O. Hansen. I koret havde vi mange gode oplevelse med dygtige sangere. Ved et stævne blev vi dirigeret af Jester Hairston fra USA, og sang selvfølgelig hans ”Amen” og ”Marys Boy Child”.

Efter Bistrupkirken kom jeg til Støvring kirke. Da der ikke var kor i byen kom jeg med i Aars kirkes voksenkor 1992-2207 under ledelse af organist Anne Marie Hyldgaard. Koret sang ved mange koncerter, fordelt hen over året. Koret foretog også flere udlandsrejser – bl.a. til Polen. Som korsanger var jeg med til at synge bl.a. Händels Messias og Mendelsohns Elias.

Som pensionist i 2007 kom jeg straks med i Skørpingkoret med syngmesteren som den dygtige dirigent. Jeg blev formand allerede i 2008 for Skørping sang og musikforening og derefter fra 2011 alene formand for koret.

Store oplevelser blev Haydn’s Skabelsen i Viborg Domkirke i 2009 – Opera i Kor – Opera i Rebild Bakker, NOFO stævnerne – forskellige koncerter – 35 års jubilæet – Wieneraften – for slet ikke at forglemme korets julekoncerter i Skørping Nykirke og andre kirker, endvidere andre koncerter med mange spændende solister, som syngemesteren var dygtig til at invitere.