Anny Gudum

Anny beretter, at hun blev optaget i Sørens kor i dettes opstartsfase i slutningen af 1970’ erne. Hun havde tidligere sunget i et kirkekor i Aalborg. Som sundhedsplejerske havde hun to kollegaer, som henledte opmærksomheden på koret.

Hun var gift med Niels Jakob Gudum, som også blev kormedlem og tillige medlem af den første bestyrelse af Skørping Sang- og Muikforening. Fra omkring 1980 blev han tiltagende syg af en hjertelidelse og døde i 1990. I de sidste ca. 2 år af ægtefællens sygdom holdt Anny orlov fra koret.

Anny havde ikke lært noder, men havde et godt gehør. Der var ikke så mange i koret de første 10 år. Vist nok højest 20.  Det kneb med mandstemmerne. Soprangruppen var angiveligt meget dominerende. Det var især Aase (Leth Jensen), som dominerede soprangruppen. Hun husker, at Bælumkoret (fra 1955) dengang var noget større med mere erfarne sangere. Det var derfor glædeligt at indlede et samarbejdet med dette kor fra 1983 og fremover.

Hun kan bekræfte, at koret startede med at synge på skolen og siden hen i Medborgerhuset frem til 1987. Anny nød de ugentlige øvetimer og så frem til de koncerter, der måtte blive afholdt i løbet af en sæson. Hun fremhæver julekoncerterne. Derudover husker hun med glæde opførelsen af Fynsk Forår (Forårskoncerten 1983) og den allerførste opførelse af Forklædt gud 2 år senere.

Hun har siden 1982 næsten altid deltaget ved NOFO-stævnerne, men ikke så meget ved DAFO-landsstævnerne. Har ikke deltaget ved noget Nordklangstævne, men som regel ved Opera i Kor (2005-2010)

Var glad for venskabet med Båstadkoret og havde 2 gange medlemmer indkvarteret under deres besøg her. Anny var én gang deltager ved et Danebodstævne på Als. Boede da sammen med kollegaen Inger Lise Trolle på Højskolen. Det var en stor oplevelse. Instruktørerne var den gang Michael Bojesen og John Høybye

Hun savner ikke flere sociale tiltag og de sanglige udfordringer lever op til det forventelige.

For første gang er Anny blevet fuldgyldigt medlem af bestyrelsen (fra efteråret 2011). Koret har i øvrigt ved en hver lejlighed draget nytte af hendes organisatoriske talent.