Svend Aage Højen

Svend Aage er vokset op i et landbomiljø. Der blev sunget og spillet meget i hjemmet. I landsbyen var der kun én skolelærer, der var ret så umusikalsk. Her kom Svend Aages smukke stemme og hans gode gehør til sin ret. Han sang altid for.

Efter soldatertiden kom han på Hasle Højskole, hvor han blev medlem af koret. Således fortsatte han som korsanger i seminarietiden fra 1950-55.

Blev straks efter ansat som lærer ved Bælum skole samtidig med at Gunnar Kragelund havde oprettet Bælumkoret, i hvilket han blev et af de første medlemmer. Dette blandede kor nåede hurtig op på 30 medlemmer og deltog i de mange stævner, som Danske Folke- og Nordjyske Folkekor arrangerede.

Familien flyttede til Skørping i 1999. Svend Age blev medlem af Skørpingkoret 1 2002. Han var nær ven af Skørpingkorets leder Søren Steen Nielsen, idet denne havde haft ham som kanin i forbindelse med syngemesterens sanglige uddannelse på Musikkonservatoriet i Aalborg

Svend Aage havde været kirkesanger i Bælum siden 1971 og blev vikar ved Skørping nykirke efter flytningen. Af helbredsmæssige årsager forlod han Skørpingkoret ved udgangen 2010.

I de forudgående mange år har Svend Åge deltaget ved talrige regionale korstævner, men kun ved få landsstævner, da flertallet af disse inkluderede en søndag. Han har været med til ét Nordklangstævne, men aldrig været deltager ved Danebodstævnerne. Om sommeren var han til gengæld med til mange stævner afholdt af Dansk Kirkesang.

Det således én af egnens mest erfarne korsangere, der har aflagt denne beretning.