Dirigent

Dirigentens opgaver:

  • Dirigenten tager initiativer på det musikalske område
  • Udarbejder musikalsk program samt aktivitetsplan for koret – halvårligt
  • Leder korprøverne
  • Deltager i bestyrelsesmøder, men er ikke medlem af bestyrelsen og dermed uden stemmeret