Runa Lauritzen

Runa har – som beskrevet andetsteds – haft en bemærkelsesværdig betydning for Skørpingkoret og den folkelige korsang ved sit mangeårige formandskab for koret, for bestyrelsen i Nordjyske Folkekor og sit medlemskab af bestyrelsen i Danske Folkekor.

Hun er opvokset i Aalborg. Gik på privat pigeskole, hvor faderen var lærer for siden hen at blive skolens leder. Hun fik klaverundervisning i 8 år fra sit ottende år. Hun var medlem af privatskolens kor. I gymnasietiden var hun medlem af Katedralskolens store kor og det lille kor, som sang om lørdagen.

På universitetet i Århus blev hun optaget på det medicinske fakultet, men studerede samtidig filosofi i 3 år og en overgang Sammenlignende Litteratur. Med et så højt et aktivitetsniveau blev der ikke tid til at dyrke korsangen. Familien flyttede til Aalborg omkring 1970, for at tage varigt ophold i Rebild fra1973.

I sidste halvdel af 1970’ne fik hun kontakt med korets syngemester og blev optaget i hans voksenkor lige fra dettes grundlæggelse. Det var her hun for alvor lærte at synge efter noder. Hun bidrog til at stifte Sang- og Musikforeningen i 1982, og blev dennes formand i de efterfølgende 16 år.

Ved korets start var de fire alter. Foruden hende selv – Olga, Solveig og canadisk fødte Conny. Efter en tid var de bare to. Siden da er det lykkelig- vis gået jævnt fremad. 

Hun har haft talrige gode koroplevelser. Da Forklædt gud var på programmet i 1985, henvendte hun og syngemesteren sig til præsten i Astrup med henblik på en opførelse i kirken der. Begge troppede op på pastorens kontor. Han så dem an, hvorefter han indledte med at docere vielsesritualet. Efter denne fornøjelige misforståelse blev det endelige resultat et afslag på koncertopførelsen, da stiftets biskop nedlagde forbud. Værket blev opført på Rådhuset og angiveligt også i Gug kirke. Tretten år senere var ”Jern Henrik” forvandlet til en blødere udgave af bispestanden, da datteren, præsten Marianne Christiansen, blev recitator ved opførelsen af samme værk.

Runa har deltaget i alle kortes aktiviteter, ved stort samtlige regionale og landsdækkende stævner, ved Opera i Kor og Nordklangstævnerne. Var i 6 år deltager ved Danebodstævnerne. Herefter ved tre stævner på Skelskør Højskole, hvor Michael Bojesen var instruktør. Hun mindes med glæde de år, vi udvekslede besøg med Båstadkoret. Hun var altid med.

Som bekendt har Runa altid været et meget aktivt medlem af Skørping Marionetteater. Det er næsten ubegribeligt, at hun har overkommet så meget, samtidig med at hun varetog hvervet som praktiserende  speciallæge i børnesygdomme.