Samuel Mikkelsen

Samuel var – med visse afbrydelser – medlem af Skørping- koret i 11 år fra 1998.

Han blev uddannet teolog fra Aarhus Universitet. Fra 1993-1998 var han præst for den dansktalende del af menigheden i Midtgrønlands Provsti. Efter flytningen til Skørping har han ikke haft noget embede på grund af en psykisk lidelse.

Samuel opnåede mental lise ved talrige gange at besøge Helligkorskilden ved Gl. Skørping kirke. Det var her han for år tilbage oplevede at se konturerne af dronning Margrethe den Første. Således blev han tilskyndet til at åbne for kirkeårets tekster – skrevet på vers, som er publiceret i bogform: Kildesangbogen. Han har siden hen udgivet JulesangbogenTillæg til Den Danske Salmebog samt en Katekismesangbog. Alt dette er primært sendt til den nuværende Margrethe den Anden.

Selv på 100 meters afstand sporede man (en hånd var højt hævet), når Samuel havde vigtigt nyt at berette om – det kunne for eksempel være et takkebrev fra selvsamme regent.

Samuel fortalte med ildhu om sin tid som gårdsanger i studietiden i Århus og om sine mange gode oplevelser på Grønland, som han kom til at sætte så stor pris på. I vort kor sang han tenorstemmen, som han i sine bedste stunder beherskede ganske godt. Han deltog flittigt ved vore mange vidtfavnende arrangementer, hvor han overalt gjorde sig bemærket ved sin imødekomne omgangsform.

Han kunne ind imellem forekomme ret så udisciplineret på sin egen distræte facon, men vi accepterede langt hen ad vejen hans adfærd, da han grundlæggende forekom os at være et venligt og velmenende menneske, der havde sine indre dæmoner at kæmpe imod.

Han elskede sine tre børn, som han hver sommer tilbragte en uge sammen med på Bibelcamping på Sjælland, hvor han havde tilbragt sin barndom. Samuel blev en kendt person i hele byen. Han var på talefod med alle.

Han døde efter et ret kort tids smertefuld sygdom i september 2011. Han blev 50 år gammel. Han er begravet på Gl. Skørping kirkegård tæt ved Helligkorskilden.