Karin og Anders Hagemann

Af de to er Karin den mest erfarne korsanger.  Hun har altid udfoldet sig som sådan, idet hun debuterede i folkeskolen i Århus. Herefter fortsatte hun i Marselisborg Gymnasiums kor. Imellem 2. og 3. G var hun på et års ophold i USA. På High School der var der korundervisning på skemaet hver dag. Hun har altid mestret den mest lyse ende af toneskalaen.

Karin blev uddannet som folkeskolelærer på N. Zahles Seminarium i København. I den periode lagde hun stort set sangen på hylden. Nu havde hun da også truffet sin Anders og var blevet mor. Familien flyttede til Svenstrup i 1968. Fra da genoptog hun sangen, idet hun i en årrække har været medlem Svenstrupkoret, Filharmonisk kor og Aalborg Kammerkor.

Som folkeskolelærer var hun leder af Svenstrup skoles Lillekor. Skolens musiklærer, Thomas Møller stod for det den årligt tilbagevendende Musical. Der var virkelig gang i musikken deroppe.

I 1997 flyttede Karin og Anders til deres nuværende skønne bolig i skoven  i Tisted Holter. Året efter erfarede Karin, at der vil blive afholdt et større stævne på KulturStationen i Skørping med Søren Birch som instruktør. Det blev anledningen til, at hun blev optaget i vort kor som en af de fremmeste sopraner. Bortset fra de allerseneste år har hun deltaget ved stort set alle regionale og landsdækkende stævner under DAFO, inklusive de to Festival-kor-stævner der blev afholdt i Odense i år 2000 og 2003.

Dette kan bevidnes af redaktøren, der som én af passagererne fra et sådant stævne oplevede Karins potentiale som racerkører, idet hun som fører af en VW Passat Stationcar 2.0 l overhalede alt og alle. Da vi var nået til Skørping på rekordtid, faldt bemærkningen fra den helt upåvirkede (den eneste) Karin: Det var så det smut.

Karin er suppleant i Skørping Sangforenings bestyrelse.

 

Anders blev student fra Sorø Akademi, hvor han lærte korsangen til fulde. Han havde bl.a. Henrik Schiøtz (bror til den navnkundige Aksel) som sanglærer. Siden hen blev han travlt optaget af hvervet som EDB-specialist, det være sig som lærer ved VUC, som ansat ved Kommunedata eller som leder i et privat firma.

Der blev dog også tid til at synge i Svenstrupkoret og i en periode tidvis i Skørpingkoret, hvor han har været fast medlem som sanger i basgruppen siden 2008. Anders er medlem af foreningens bestyrelse og af bestyrelsen for Rebild Musikforening.

Begge er glade for medlemskabet af Skørpingkoret på grund af det gode sammenhold og – ikke mindst – syngemesterens indsats.