Generalforsamling 2023

Generalforsamlingen blev afholdt den 4. maj 2023 i sognegården, på en kold men solrig forårsdag. Trods det kolde vejr startede forsamlingen med at synge 3 sange på sognegårdens terrasse. Der var 19 fremmødte, stemmeberettigede medlemmer

Indkaldelse til generalforsamlingen kan ses her

Der var ét modtaget forslag til generalforsamlingen, som kan ses her

Bestyrelsens årsberetning kan ses her 

Det godkendte regnskab og budget 2023/24 kan ses her

Referat underskrevet af dirigenten findes her