Lise Østergaard

Lise gik i en landsbyskole i Vendsyssel, i en tid da fællessangen var en integreret del af skolegangen. Efter skoletidens ophør dannede én af skolens lærere et ungdomskor, af hvilket Lise var medlem fra 14-17 års alderen. Der blevet sunget unisont i mange sammenhænge – uden brug af noder.

Herefter fulgte mange år med uddannelse og job som modelsyerske, mand og børn. Først i januar 1998 blev Lise medlem af Skørpingkoret på opfordring af naboen og veninden, Anne Marie Dalsgaard, der ydede hende værdifuld hjælp ved overgangen til den flerstemmige sang, der har givet hende så mange gode stunder. Hun har da også været et meget trofast kormedlem, der har deltaget ved de allerfleste koncerter – lokalt, regionalt som landsdækkende.

Hun mødte venskabskoret fra Båstad første gang ved NOFO’s 50-års jubilæumsstævne på KulturStationen i oktober 1998 og har været med på venskabsbesøgene i de følgende år. Hun har f. eks også deltaget ved flertallet af Opera i Kor arrangementerne på gymnasiet i Nørre Sundby.

Hun glæder sig til at fortsætte i det vokale fællesskab, når hun har overvundet generne efter et brud på et kraveben.