Inger Lise Christensen

I folkeskoletiden i Øster Hurup blev der – traditionen tro – sunget morgensang og afholdt sangtimer, men der var ikke noget skolekor. Der blev også sunget meget i hjemmet, men Ingerlise opnåede ikke nodekendskab.

På ungdomsskolen nær Sæby blev der dannet et tostemmigt pigekor Sangpædagogen – Sang-Sørensen – fra Aalborg gav regelmæssig undervisning. Han var selv leder af et kor i hjembyen.

Siden hen gennemførte Inger Lise sygeplejerskeuddannelsen på det tidligere Aalborg Amtssygehus (nu Aalborg Syd). I de år dyrkede hun ikke sangen uden for hjemmet. Hun var således ret så uerfaren udi i korsangen, da hun blev kormedlem i januar 1998.

Hun erindrer klart, hvor højt og hvor rent hendes medsopraner kvad. Det

var udfordrende.

Det første store koroplevelse blev NOFO 50-årsjubilæumsstævnet samme år. Da var hun ganske godt med på noderne. Her mødte hun for første gang vennerne fra det norske venskabskor fra Båstad. 

I de følgende år har hun deltaget ved de to landsstævner i Odense og i Tønder. Det var her, hun for alvor blev inddraget i fællesskabet og fik korefaring.

De øvrige stævner har hun veget uden om, da hun følte, hun ikke magtede opgaven.

Inger Lise har i alle måder været taknemmelig for, at sønnen og den fremragende tenor, Claus (Lille Claus) fik hende overtalt til at blive medlem af Skørpingkoret.