Generalforsamling 2024

Generalforsamlingen blev afholdt den 2. maj 2024 i sognegården, på en solrig forårsdag. Forsamlingen startede med at synge sange på sognegårdens terrasse. Der var 28 fremmødte, stemmeberettigede medlemmer

Generalforsamling 2024

Indkaldelse til generalforsamlingen kan ses her

Der var ingen modtagne forslag til generalforsamlingen

Bestyrelsens årsberetning kan ses her 

Det godkendte regnskab og budget 2024/25 kan ses her og her

Referat underskrevet af dirigenten findes her