Generalforsamling – 2019

Torsdag d. 2. maj 2019 kl. 18.30

Vi mødes hos syngemesteren på Egehusvej 10 i Skørping og vandrer efter sang på terrassen i samlet flok til Sognegården i Skørping, hvorefter generalforsamlingen starter.

                            

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.

”Forslag og besværinger, der ønskes behandlet, skal være anmeldt skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen”.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 3.   Aflæggelse af det reviderede regnskab
 4. Behandling af rettidigt indkomne forslag                                                                         
 5. Forelæggelse af budget 2019 – 20, samt fastsættelse af kontingent        
 6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

                 På valg:

                 Anne Marie Svendsen. Modtager ikke genvalg

                 Mia Korsdal, Stensballe

                 Lissi Hyldgaard, suppleant

 1.    Valg af revisor og revisorsuppleant i ulige år
 2.  Eventuelt 

 

Referat af generalforsamling i Skørping

Sangforening, torsdag den 2. maj 2019 kl. 18.30

Generalforsamlingen fandt sted i Sognegården i Skørping

 

DAGSORDEN.

 1. Valg af dirigent. Ulla Bidstrup blev enstemmigt valgt. Hun fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
 2. Bestyrelsens beretning. Beretningen er vedhæftet referatet. Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.
 3. Aflæggelse af regnskab. Regnskabet blev godkendt. Det er vedhæftet referatet.
 4. Behandling af indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag.
 5. Forelæggelse af budget for 2019/20. Kassereren kunne ikke forelægge et budget, da bestyrelsen ikke havde udarbejdet et sådant. Det gør vi senere. Kontingentet fortsætter med uændret beløb.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. Mia K. Stensballe, bestyrelsesmedlem og Lissi Hyldgaard, suppleant blev begge genvalgt. Anne Marie Svendsen udgik som medlem af bestyrelsen, fordi hun er flyttet ret langt væk. Derefter blev Karin Hagemann valgt som medlem af bestyrelsen og Anne Thomsen blev valgt som suppleant.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant. Runa Lauritzen og Thor Bjørn Kjeldbjerg blev genvalgt som hhvs. revisor og revisorsuppleant.
 8. Eventuelt. Kristen Hansen blev udnævnt som æresmedlem.

 

Referatet er godkendt

 

Ulla Bidstrup, dirigent ved GF

 

 

 

Bestyrelsens årsberetning for 2018-2019

Et år i koret er gået, og endnu en generalforsamling er i gang. Hertil hører bestyrelsens årsberetning, hvor alle korets aktiviteter og begivenheder gennem det forløbne år listes op. Generalforsamlingen for perioden 2017 / 2018 afholdt vi den 3.5.2018 på Museum Rebild i Rebild. Vi mødtes ved RebildPorten med fanen og sang et par sange, vandring op til Cimbrerstenen og derefter den ordinære generalforsamling på selve museet. Ved denne lejlighed genvælges Anders Hagemann og Bodil Tvedegaard til bestyrelsen og Karin Hagemann genvælges som suppleant. Efter den ordinære del, fejrede vi fire runde og halvrunde fødselarer med sange, gaver og dejlig mad.

Den nyvalgte bestyrelse holdt sit første og konstituerende møde den 24.5. 2018. Herefter gik også bestyrelsen på ferie. Se konstitueringen i referatet på korets hjemmeside.   

Vi startede officielt vores nye sangsæson den 6.9. 2018.  Torsdag den 13.9. deltog en god del af koret i et arrangement under titlen ”Byen synger” på Kulturstationen. Her sang vi under ledelse af Morten Lønborg Friis, Peter Borup Jakobsen, Lene Grønbech og Per Bach sammen med elever fra Skørping Skole, og andre der var mødt op til arrangementet.

En af de første torsdage i korsæsonen kunne vi fejre Thor Bjørns 60-års fødselsdag, og vi sang for første gang som kor Danmarks nye fødselsdagssang fra 2018 ”Fantastiske fødselar” med tekst og musik af Marianne Søgaard.                                                                                                 Efteråret gik med øvning af vores standardrepertoire samt NOFO -stævnet der afholdtes i Skørping Sognegård den 27.10. 2018 med os som værter. Morten Ahti Lyng var gæstedirigent på stævnet med titlen ”Nyere / Nye salmer”. Fra Skørpingkoret var der en overvældende stor deltagelse, og vi var således også mange om det praktiske arbejde hermed.                                                                                                                                                           

I efteråret havde vi også den glæde at sige velkommen til den ny tenor Kristian Østergaard. Fra efterårets begivenheder skal også nævnes syngemesterens 75-års fødselsdag. Hele koret var på dagen den 11.10. 2018 inviteret op på Museum Rebild til fejring at den store dag. Vi blev modtaget med mousserende champagne af en glad fødselar med frue. Søren Steen Nielsen havde til anledningen kreeret et sanghæfte, og der blev sunget, talt og leet meget den aften. Ikke mindre end 8 indslag var der til festen, taler, sange, optræden, solospil og sang. Ved samme lejlighed blev vores korleder og syngemester udnævnt til æresmedlem af foreningen. En helt igennem fantastisk aften.

I løbet af efteråret var vi gået i gang med vores juelprogram med titlen Svensk Julemusik. Vi øvede på værket ” Svensk Julmusik” sat i arrangement af den kendte svenske komponist Anders Öhrwall, 1932-2012. Søren have lavet en aftale sopranen Helle Thun, der er ekspert ud i nordisk folkelyd, om at deltage som solist i vores julekoncert.  På Luciadag den 13 december, som også var vores sidste øvegang inden julekoncerten, havde Mogens og Mariane bagt de fineste lussekatte, der er et specielt svensk bagværk, der hører til traditionerne omkring den svenske Luciafejring.                                                                         

 

Traditionen tro afholdes vores julekoncert den 3. søndag i advent, i år den 16.12. 2018, og lige så tro mod traditionen synger Skørpingkoret julen ind ved et eftermiddagsarrangement på plejehjemmet Teglgårdsminde – inden selve julekoncerten om aftenen i Nykirken.

Kl. 15 underholdt koret således beboere, personale og pårørende på Plejecenteret Teglgårdsminde i Skørping. Vi sang et udvalg fra aftenens koncertrepertoire samt gode, gamle danske julesange og salmer. Gerhard glædede os med at fortælle om oprindelsen af julesalmen ”Der er noget i luften”, og Kristen Hansen lavede igen et lille causeri over oplevelser fra sit lange liv. Teglgårdminde var efterfølgende vært med kage, kaffe og drikkevarer.

Efterfølgende drog vi alle af mod Sognegården, der dækkes op, pyntes borde og gøres klar til juleafslutningen efter koncerten i kirken. Denne gang pyntes borde med det svenske for øje, fine Dalarheste, halmbukke, svenske flag, og endog en fin dukke i svensk nationaldragt fra Dalarna prægede dekorationerne i år.  Alle står klar til prøven i kirken kl. 18. Udover Öhrwalls værk synger koret også andre svenske julesange ligesom solist og musikere har deres del af koncerten. Ved årets julekoncert under ledelse af S.S.N. medvirkede i år sopran Helle Thun, Bo Juul Kristiansen på fløjte, Lene Holt Nielsen på cello, Per Bach på orgel samt oplæsning ved skuespiller Susanne Sangill. Koncerten afsluttedes med en svensk ”lussekortral” i fællesskab med Helle Thun, koret og publikum. En helt speciel glad og lystig stemning mærkedes i kirken ved denne uventede afslutning for vores julekoncertpublikum. Igen i år havde vi glæde af, at tidligere kormedlem Claus Vesterholt deltog i julekoncerten. Se hele juleprogrammet på korets hjemmeside www.ssmf.dk/ under korkoncerter.

Juleafslutning, ja ”same procedure as last year”: glade kormedlemmer oven på en vellykket koncert, glade gæster (vores solister og pårørende), dejlig julemad, og masser af sang, og selvfølgelig en ny frisk lejlighedssang fra Else og et par taler. Tak igen til Lissi for den formidable mad, som vi altid nyder med en glubende appetit oven på dagens arbejde. Dog som noget helt nyt i, så lærte solist Helle Thun os den sjoveste svenske drikkevise. Hun (og den) var bare god!

 Mandag den 7.1. 2019 er det igen hverdag i koret, en ny halvårssæson starter. Organist Per Bach havde allerede i 2018 spurgt, om koret ville deltage i et arrangement med operasanger Anette Boe Nielsen den 24. 1. 2019 i Skørping Sognegård. Her sang vi med på de ”Nyere salmer”, som vist også var titlen på arrangementet, og bidrog selv med ”Staffan Stalle dreng” og ”Fred hviler over land og by”.

 I efteråret havde Ingrid Madsen, tidligere medlem af Skørpingkoret, nu Frederikshavn Bykor, spurgt koret, om vi havde lyst til at deltage i et fælles arrangement hos dem i foråret 2019. Værket, skulle være Kaj Munks og Erling Kullbergs ”I det fri” og med komponisten Erling Kullberg som dirigent og med Frederikshavns Bykors dirigent Søren Rasmussen som akkompagnatør ved opførelsen. Hele foråret er således gået med at indøve værket med de 12 satser, en for hver af de tolv måneder i det første besættelsesår 1940.

I vinter måtte vi desværre erfare, at vores nabokor Bælum Sangkor er blevet nedlagt. Det havde over et par år ikke været muligt, at få en ny fast korleder, ligesom medlemstallet havde været stærkt nedadgående. Vi har, fra det nu nedlagte kor, overtaget noder, som skønnedes at kunne bruges i Skørpingkoret.  

I marts havde vi også den glæde at kunne fejre Anny Gudums 85-års fødselsdag i koret, -naturligvis med fødselsdagssangen ” Fantastiske fødselar” og en gave. Selv var hun på forkant med det hele og havde bagt fastelavnsboller til 35 personer.

I marts lå endnu et korstævne. Den 9.3. 2019 var Tine Ohrt Højgaard dirigent ved NOFO stævnet, denne gang afholdt i sognehuset ved Vejgård kirke, med titlen Kai Normann Andersen. Over 80 sangere deltog i stævnet, dog var der kun få deltagere fra vores eget kor.

Korets forårskoncert fandt i år sted den 27.4. 2019 i Frederikshavn sammen med Frederikshavn Bykor i Abildgård kirken. Med to forudgående fællesprøver på værket ”I det fri”, hvoraf den sidste var med komponisten og dirigenten Erling Kullberg, var koret således godt rustede til at selve koncerten. Formiddag og eftermiddag på selve koncertdagen gik med korprøver, men ind i mellem afbrudt af dejlige pauser med forfriskninger og en dejlig frokost. Kl. 16 afholdtes koncerten for 63 gæster. På programmet var det store værk ”I det fri”, to afdelinger med de to kors egne sange samt fællessange. Det har været stort, slidsomt, spændende og givende at arbejde med et værk over så lang tid, men lønnen og forløsningen var stor, da koncerten med de to kor endelig fandt sted. Til efteråret den 19.9. 2019 vil værket igen blive opført sammen med Frederikshavn Bykor, men denne gang i Skørping Nykirke i forbindelse med fejringen af Skørping stationsbys 150-års jubilæum. Til begge koncerter er der søgt penge, for at kunne betale komponist og dirigent Erling Kullberg. Fra Danske Folkekor vil vi modtage 1000 kr., efter afrapportering fra arrangementet. Endnu afventer vi svar fra Skørping Kulturråd vedr. ansøgte midler til efterårskoncerten.

Sidste år havde vi en del øveaftner i Nykirken pga. kirkens egne møder i Sognegården. Heldigvis faldt tingene på plads i dette korår, hvor møderne ikke faldt sammen med vores øveaftner. Formanden har i vinter deltaget i et møde, der omhandlede en udvidelse af Sognegården. Hun gjorde her opmærksom på, at vi er glade og taknemmelige for at bruge Sognegården som fast øvested, og ønsker lige som andre brugere af huset gerne mere plads.                                                                                                                                      

Koret har afholdt 5 bestyrelsesmøder. På hjemmesiden opdaterer Kristen Hansen løbende alt relevant for koret, samt lægger flittigt billeder og lydoptagelser ind fra vores arrangementer og koncerter. Vi har to facebooksider, en officiel som Kristen Hansen bestyrer og en som formanden bestyrer, og hvor alle kormedlemmer kan lægge ting ind, der kan have interesse eller være sjovt. 

 Vores idé med en gavekasse, har fungeret godt. I nuværende sæson har det ikke været nødvendig at tanke op med det frivillige bidrag på 50 kr., men vi må nok fylde lidt på kontoen, når sæsonen starter igen til september.

 Også ved denne generalforsamling har vi en hel bunke af fødselarer, der skal fejres. Vi ønsker hjertelig tillykke til Ulla med de 75 år den 20. april, til Mette med de 75 år den 23. april, til Anne med de 70 år den 4.maj, til Lise med de 50 år den 10. maj og endelig til Berit med de 60 år den 20. juli.

Status på korsangerne, så er vi lige nu 37 aktive sangere.                                           

Bestyrelsen siger tak for koråret 2018/2019, tak for samarbejdet, tak til alle der har påtaget sig ekstraarbejde med bagning, kaffebrygning og opvask til vores arrangementer, tak for jeres engagement og trofasthed over for vores gamle Sangforening af 1895. Et kor der er værd at synge i.

På bestyrelsens vegne                                                                                                                                Bodil Tvedegaard/ formand                                                                                                                 Skørping den 2.05.2019