Generalforsamling – 2018

Indkaldelse

til generalforsamling i Skørping Sangforening – Skørpingkoret.

Torsdag d. 3. maj 2018 kl. 19.00

På Museum Rebild, Rebildvej 25 b, Rebild, 9520 Skørping

Vi mødes med fanen ved Rebildporten, og om vejret er til det, vandrer vi ind i Nationalparken og synger ud over bakkerne. Medbring noder til Danmark nu blunder den lyse nat, Jylland mellem tvende have, og i I skovens dybe stille ro. Herefter går vi på museet, og gør klar til generalforsamling og spisning.

 

Om generalforsamlingen gælder det, at der skal indkaldes hertil med mindst 14 dages varsel.

 

 • 9 stk.4: ”Forslag og besværinger, der ønskes behandlet, skal være anmeldt skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen”.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om den forløbne sæson
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
  Regnskab 2017 side 1
  Regnskab 2017 side 2

 

 1. Behandling af rettidigt indkomne forslag

Forslag fra Bestyrelsen: Vedr.§ 9 stk. 2 foreslås den ændret til: ”Den årlige generalforsamling afholdes i perioden april -maj”

 1. Forelæggelse af budget 2018 – 19 samt kontingent
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg:

Anders Hagemann og Bodil Tvedegaard

Karin Hagemann, suppleant

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant i ulige år
 2. Eventuelt

 

Skørping den 13.4.2017

 

Bodil Tvedegaard/ fmd. Tlf. 30 63 64 86.

 

Bestyrelsens årsberetning for 2017-2018

 

Et år i koret er gået, og til dette hører en opsummering af korets aktiviteter og begivenheder gennem det forløbne år. Generalforsamlingen for perioden 2016 / 2017 afholdt vi den 4.5.2017 i Skørping Sognegård. Ved denne lejlighed genvælges Mia Korsdal Stensballe til bestyrelsen og Lissi Hyldgaard genvælges som suppleant. Lise Westergård ønsker at træde ud af bestyrelsen, og i stedet vælges Anne Marie Svendsen. Lise takkes for sit ihærdige og præcise arbejde med PR-delen gennem flere år i koret.

Ikke alle i koret begyndte ferien allerede da, idet 8 sangere drager til Landsstævne i Herning i Kr. Himmelfartsferien fra den 25. – 27 maj. Vi synger det nye korværk Runeskrift, med tekster af Rune T. Kidde og musik af Jacob Høgsbro og dirigeret af samme, samt en samling af danske sange samlet i heftet ”Syng danske Korperler” under ledelse af Jesper Grove Jørgensen. Sommeren faldt vist lige i den weekend, og mellem prøverne blev solen nydt i fulde drag på Herning Gymnasium, hvor det hele fandt sted. Igen en stor og god oplevelse at være afsted sammen, synge i flere dage og ende med en offentlig koncert.

Den nyvalgte bestyrelse holdt sit første og konstituerende møde den 6.6. 2017. Herefter gik også bestyrelsen på ferie. Se konstitueringen i referatet på korets hjemmeside.

I august 2017 deltog en lille flok fra koret i et indslag under byfesten, hvor vi sammen med organist Per Bach sang Alta Trinita, alle iklædt munke og nonnekostume, – som et lille input omkring farvel til katolicismen og velkommen til den nye tid- Reformationen. 500 året for Reformationen blev rundt om fejret stort med mange nye kortiltag. Også vi skulle have deltaget i et arrangement med Luthersange, det måtte dog droppes, idet tiden ikke var til det på grund af andre prioriterede arrangementer.

Vi startede officielt vores nye sangsæson den 7.9. 2017. Allerede her gik vi gang med at øve Elverskud af Niels W. Gade. Korets dirigent Søren Steen Nielsen og kulturskoleleder Morten Lønborg Friis havde i fællesskab arrangeret en opførelse af dette værk på Mariager Fjord Gymnasium i Hobro i samarbejde med Vendsyssel Symfoniorkester, Hobro Kammerorkester, de to kor Als- Øster Hurup Kirkekor og Skørpingkoret samt tre solister. Alle 8 øvegange, inden værket skulle opføres den 12. november 2017, gik med indøvelsen af dette fantastiske værk, dog blev der også ind i mellem tid til at kigge på vores standardrepertoire, ligesom der blev tid til at deltage i Nordjysk Folkekors stævne lørdag den 28.10. 2017 i Sognehuset ved Vejgård kirke. Her var der en overvældende deltagelse med 22 fra koret. Programmet var ”Julestemning”– nordiske julesange – med dirigenten Asbjørn Faleide Fristad.

Weekenden den 11 og 12 november 2017 gik det for alvor løs med Elverskud i Hobro med Morten Lønborg Friis som dirigent. Lørdagen gik med prøver, hvor de to kor blev sunget sammen, orkestrene kom på og de tre solister gjorde deres entre – sopranen Charlotte Hjørringgaard, som Elverkongens Datter, barytonen Thomas Rewes som Hr. Oluf og mezzosopranen Lene Kold som Moderen. Søndag eftermiddag kulminerede det hele i selve koncerten, hvor hele gymnasiets festsal var fyldt til bristepunktet. Søren Steen Nielsen stod for introduktionen til værket. En forløsning af de helt store, da efterårets mange øveaftener blev indfriet på bedste vis med dette brag af en stor koncert. Alle følte vist, at vi fik sendt Hr Oluf godt afsted… det var en berigelse at synge det. Tak til S.S. N og M.L.F. for at tage initiativ til opførelsen af Elverskud. Skørpingkoret havde også den glæde at gentage forårs- succesen Ved Solnedgang og leverede her en pragtpræstation med endnu et af Gades store værker.

Nu gjaldt det vores juleprogram, som vi ikke havde forfærdelig mange gange at øve op til. Vi indså også i efteråret, at vores økonomi ikke rakte til at have solister med uden et tilskud af penge. Bestyrelsen fik lynhurtigt først i oktober måned sendt en ansøgning afsted til Jutlanderfonden om støtte til vores julekoncert, som vi kaldte ”Nordisk julestemning”, og i november tog syngemestren og formanden i Jutlander Bank for at modtage 4000 kr.

I programmet Nordisk Julestemning indgik vores efterhånden kendte værk Celebrate af John Højbye og Edward Broadbridge samt kendte og mindre kendte julesalmer fra de nordiske lande.

Traditionen tro afholdes vores julekoncert den 3. søndag i advent, i år den 17.12. 2017, og lige så tro mod traditionen deltager Skørpingkoret i et eftermiddagsarrangement på plejehjemmet Teglgårdsminde inden selve julekoncerten om aftenen i Nykirken. Kl. 15 underholdt koret således beboere, personale og pårørende på Plejecenteret Teglgårdsminde i Skørping. Vi sang et bredt udvalg af danske julesange og salmer, kædet sammen af Søren Steen Nielsen og Jørgen Dolmer. Som noget nyt havde Kristen Hansen sagt ja til at lave et lille indslag i underholdningen, og alle tog godt imod Kristens sjove og underholdende fortælling om sin barndoms jul i Sønderjylland. Teglgårdminde var efterfølgende vært med kage, kaffe og drikkevarer. Efterfølgende drager vi alle af mod Sognegården, der dækkes op, pyntes borde og gøres klar til juleafslutningen efter koncerten i kirken. Til prøven i kirken er alle klar kl. 18. Ved årets julekoncert under ledelse af S.S.N. medvirkede i årets julekoncert sopran Lea Quortrup, Kristian Helmer på saxofon, Søren Høj på bas, organist Per Bach på keyboard og orgel og skuespiller Susanne Sangill læste to små udvalgte eventyr: Nissen hos Spækhøkeren og Jueledderkoppen. Celebrate blev igen modtaget med stor glæde fra vores publikum i den fyldte kirke. Vi havde igen den fornøjelse at tidligere kormedlem Claus Vesterholt deltog i julekoncerten og sang tenorsoloen i værket. En dejlig og fredfyldt stemning fyldte kirken, da vi alle sluttede af med fællessalmen Dejlig er jorden. Se hele juleprogrammet på korets hjemmeside www.ssmf.dk/ under korkoncerter.

Vores juleafslutning i Sognegården, efter koncerten i kirken, var som altid et tilløbsstykke for både koret, pårørende, gæstesolister og musikere. Lissi Hyldgaard havde igen stået for buffeten, og alle gik ombord i det dejlige pålægsbord med stor appetit efter dagens lange program. Med hygge, spisning, taler, uddeling af gaver, sjove fællessange samt selvfølgelig Else Larsens altid nyskrevne sang om efterårets små og store begivenheder, – blev juleafslutningen 2017 afviklet i Skørping Sangforening.

Helligtrekongerkoncerten i Torup kirke søndag den 7.1. 2018 blev starten på det nye år. Menighedsrådet havde igen indbudt os til at synge i den gamle middelalderkirke på kirkebakken mellem Torup og Hellum. På grund af sygdom var både den stedlige sognepræst og organist skiftet ud med sognepræst Jonas Langdahl Gormsen og organist Natasja Kutsko Jensen. Koncerten blev afviklet med en blanding fra vores julerepertoire, fællessalmer og læsninger fra Testamenterne.

Organist Per Bach havde allerede i 2017 spurgt, om koret ville deltage i et arrangement med salmedigter og forfatter Lisbeth Smedegaard Andersen onsdag den 24.1. 2018. Ved korstart den 11.1. 2018 var der således noder til 12 salmer fra salmedigterens hånd. Arrangementet, planlagt af Skørping- Fræer menighedsråd fandt sted i Sognegården. Vi deltog med to selvstændige sange Fred hviler over land og by samt Jeg drømmer et land.

Inden vinterferien i februar blev der arbejdet frem mod forårskoncerten, der i år skulle indeholde Heisesange med bl.a. tekster af Shakespeare. Ligeledes gik vi gang med at opfriske Gabriellas sang, What a wonderfull world og I skovens dybe stille ro for at deltage i Borgerforeningens 10 års Vise-verse -festaften fredag den 16. marts.

Vores syngemester løb desværre ind i en slem influenza med efterfølgende lungebetændelse og måtte på hospitalet. Vores held var, at organist Per Bach trådte til, og han øvede med ildhu og entusiasme de ovennævnte sange med koret, Det blev da også ham, der førte os gennem de tre numre ved Vise- verse aftenen. Alle var fokuserede og parate, om end den begrænsede fysiske plads og dirigentens placering ikke var optimale i forhold til koret. Vi er Per Bach stor tak skyldig for hans indsats i dette forløb. Trompetist Per Iversen medvirkede i to af numrene.

Den 10.marts 2018 var der igen NOFOstævne, denne gang afholdt på UCN i Aalborg. Her sang vi ”En buket af rytmer” Folkeviser i moderne form, under ledelse af den unge dirigent Anna Dyrvig. Fra koret deltog dog kun syv. Men os der var med, fik gang i rytmerne og både krop, hjerne og stemme blev udfordret på hjerteligste vis under Annas præcise, professionelle og festlige entusiasme.

Korets forårskoncert fandt sted i Nykirken i Skørping den 26.4. 2018. Vi sang musik af den danske komponist Peter Heise (1830 – 1879) og solisten sang uddrag fra Drot og Marsk. Ved koncerten medvirkede organist Per Bach, pianist Lili Olesen på flygel, solist og sopran Britta Krarup Møller samt trompetist Per Iversen. Syngemester og dirigent Søren Steen bandt det hele sammen med små beretninger om 1800 tallets kultur og musik. Bjarne Martin akkompagnerede på keyboard til sit eget arrangement af Shakespeare-sangen ”Dengang jeg kun var så stor som så”. Som en overraskelse hørte vi også vores korleder synge Ossiansangen ”Yndig er dit lys, o aftenstjerne” fra en CD-optagelse. Repertoiret kan læses og høres på korets hjemmeside www.ssmf.dk.

På det organisatoriske har der været flere områder at forholde sig til. Vi har haft en udfordring vedr. vores øveaftner i Sognegården, idet vi ca. en gang om måneden har været nødt til at flytte vores koraftner til kirken, da der disse torsdage har været menighedsrådsmøder, og også vil være det fremover. Vi er hver gang venligt blevet tilbudt at øve i kirken, men om vi på sigt vil ønsker at fastholde denne løsning, må vi tage stilling til. Vi har fået tilbud om at kunne være på Museum Rebild i Dansesalen på 1. etage, hvor vi også i aften holder vores generalforsamling. De nye regler for Kodaafregning har også taget en del af bestyrelsens tid, men nu skulle det være på plads. Koret har afholdt 5 bestyrelsesmøder. På hjemmesiden opdaterer Kristen Hansen løbende alt relevant for koret, samt lægger flittigt billeder og lydoptagelser ind fra vores arrangementer og koncerter. Vi har to facebooksider, en officiel som Kristen Hansen bestyrer og en som formanden bestyrer, og hvor alle kormedlemmer kan lægge ting ind, der kan have interesse eller være sjovt.

Som noget nyt har bestyrelsen barslet med en gavekasse, hvortil vi har opfordret alle til at yde et bidrag på 50 kr. ved hver sæson eller efter behov. Herved kan vi bibeholde den forholdsvis nye tradition med at betænke vores medlemmer ved runde fødselsdage (fra 50 år og opad), ved alvorlig sygdom og lignende. Koret har da også været ramt af alvorlig sygdom blandt mange af vores medlemmer i år, bl.a. nedlagde influenzaen en del af os i flere uger. På den glædelige front fejrede vi ved juleafslutningen Anne Marie Franzens 70 års fødselsdag, og i dette forår er de runde fødselsdage nærmest kommet som perler på en snor -først med Svend Aage Høyen 90 år, Inger Lise Christensen 80 år, Jørgen Dolmer 80 år – alle i april. Trine Kastrup Dalsgaard runder 50 år her i maj, og endelig Anders Hagemann, der når de 75 år i juni. Vi ønsker jer alle hjerteligt tillykke.

Status på korsangerne, så er vi lige nu ca. 35 sangere. Et par stykker holder pause fra koret, men formodes at vende tilbage til efteråret. Der har ikke været tilgang af nye korsangere i det foregående år, men heller ingen har forladt Skørpingkoret. Bestyrelsen siger tak for koråret 2017/2018, tak for samarbejdet, jeres engagement og trofasthed over for vores gamle Sangforening af 1895. Et kor der er værd at synge i.

På bestyrelsens vegne Bodil Tvedegaard/ formand Skørping den 3.5.2018

 

Referat af generalforsamling i Skørping

Sangforening torsdag den 3. maj 2018

Generalforsamlingen fandt sted på Museum Rebild, 9520 Skørping.

Vi mødtes ved Rebildporten med fanen og sang Himmerlandssangen og I

skovens dybe stille ro, hvorefter vi vandrede op til Cimbrerstenen og sang Jylland

mellem tvende have og Danmark nu blunder den lyse nat.

 1. Valg af dirigent. Ulla Bidstrup blev enstemmigt valgt. Hun fastslog, at

generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 1. Bestyrelsens beretning. Bodil leverede en fin beretning om stort og småt i vores sangforening. Der var kommentarer vedrørende vores hidtidige og fremtidige øvested. Vi har mulighed for at låne lokalet på museet, når vi ikke kan være i sognegården, dog mod en mindre ydelse. Søren siger, at akustikken er i orden, men klaveret kan selvfølgelig ikke måle sig med et flygel. En anden mulighed er at synge i kirken, hvilket er gratis, men det medfører en del ekstra arbejde med at få et instrument sat op. Bestyrelsen beslutter, hvad der skal ske.

Beretningen blev herefter godkendt.

 1. Regnskab. Der var et lille overskud på knap 1000 kr. Regnskabet blev godkendt.
 2. Budget. Budgettet blev gennemgået, og heraf fulgte, at generalforsamlingen besluttede at sætte kontingentet op til 350 kr. per halvår. Da en del af vore udgifter falder på samme tidspunkt, løber kassen sommetider tom, og så er det godt med en buffer.

Derefter blev budgettet godkendt.

 1. Behandling af rettidigt indkomne forslag. Bestyrelsen foreslog, at Bestemmelsen i vedtægternes paragraf 9 stk. 2 for tidspunktet for afholdelse af den årlige generalforsamling ændres til: “Den årlige generalforsamling afholdes i perioden april – maj”.

Forslaget blev godkendt.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Anders Hagemann og Bodil Tvedegaard blev genvalgt til bestyrelsen. Karin Hagemann blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant i ulige år. Da 2018 må siges at være et lige år, udgik punktet.
 2. Eventuelt. Regnskabet for aftenens spisning blev fremlagt. Det viste sig, at der var et overskud på godt 300 kr., som nu er indsat på gavekassen.