Generalforsamling – 2016

Indkaldelse

til generalforsamling i Skørping Sangforening – Skørpingkoret.

Torsdag d. 12. maj 2016 kl. 19.00

 

Generalforsamlingen afholdes i Sognegården.

 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.

”Forslag og besværinger, der ønskes behandlet, skal være anmeldt skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen”.

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om den forløbne sæson
  3.   Aflæggelse af regnskab
  4. Behandling af rettidigt indkomne forslag
  5. Fastlæggelse af budget 2016-17 samt kontingent        
  6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

                 Jørgen Dolmer, formand – ønsker ikke genvalg

                 Anders Hageman, kasserer

                 Karin Hageman, suppleant             

  1. Eventuelt. 

oooooooooo

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer (Syngemesteren er fast medlem).

To bestyrelsesmedlemmer og én suppleant er på valg i lige år.

To bestyrelsesmedlemmer og én suppleant er på valg i ulige år.      

Der vælges desuden en revisor og en revisorsuppleant i ulige årstal – Runa Lauritzen og Dennis Nyboe er pt. revisor og revisor suppleant.

 

Ethvert medlem af sangforeningen kan vælges til bestyrelsen. Det er alene sangforeningens opgave at vælge sin bestyrelse. Genvalg kan finde sted.

 

oooooooooo

 

Efter generalforsamlingen hygger vi os med lidt mad.  husk tilmelding til mad – senest 28. april til Anders Hagemann  Pris: ca. 60.- kr. Husk selv at medbringe drikkevarer – tallerkener, glas, bestik.

Der bliver også tid til diverse hyggelige indslag.

 

 

 

Bestyrelsens årsberetning 2015-2016

ved generalforsamlingen torsdag d. 12. maj 2016

i Skørping sognegård

 

Ved generalforsamlingen i maj sidste år blev følgende genvalgt til bestyrelsen for de næste to år: Mia Korsdal Stensballe, sekretær – Lise Westergaard, PR – nyvalgt blev Lissi Hyldgaard

Desværre har Claus Vesterholt og Kirsten Juul Jensen udmeldt sig af koret. – 
Gunilla Paulsen, Eva Flinch, Thor Bjørn Kjeldbjerg samt Lene Holt Nielsen – Jørn Iversen har ønsket pause fra koret. – Heldigvis har vi i årets løb fået tilmeldt nye sangere: Sonja Lorentzen og Lisbeth Jensen.

Bent Hvilshøj har på fortræffeligste vis hjulpet os på tenorstemmen ved vores prøver og koncerter – Per Bach, ny organist ved Nykirken, har koret fået et positivt og fint samarbejde med. Korets medlemmer er af Per blevet inviteret til at deltage i salme- og sangaftener i Nykirken/Sognegården d. 24/11 – 27/12 – 12/1

 

Ved generalforsamlingen sidste år havde vi den glæde i koret at udnævne Runa Lauritzen som æresmedlem.

 

Vi har i årets løb haft mange spændende, krævende, udbytterige og store oplevelser, ikke mindst i kraft af vores dygtige og inspirerende syngemester.

 

Efteråret 2015:

 

1 Korstart: torsdag d. 3. september kl. 19.30 – 21.45 i Skørping Sognegård. Ved hver korprøve skiftes man i koret til at sætte stole op – alle hjælper efter prøven med at sætte borde og stole på plads.

 

2  NOFO (Nordjyske Folkekor) stævnet lørdag d. 24. oktober kl. 10-17 på DK’s Pædagogiske Universitet i Aalborg. Mikkel Rønnow instruerer ”Les Misérables”. 13 kormedlemmer deltog.

 

3  Onsdag 9. december kl. 16 synger koret på KulturStationen i forbindelse med Seniorbiografens juleafslutning – bl.a. Saabyes ”Nu er det jul igen”. Organist Per Bach medvirkede.

 

4       Årets julekoncert søndag 13. december.
Vanen tro synger koret kl. 15 på plejecenteret ’Teglgårdsminde’ – bl.a. Svend Saabyes  potpourri Nu er det jul igen – samt kendte julesange og salmer. Bodil Tvedegård læser nogle afsnit fra ”Peters jul”. Kl. 19.30  synger koret julekoncert i Nykirken (ny restaureret). Aftenens hovedværk er Schubert ”Deutsche Messe”. Vi starter selvfølgelig med stearinlys og ’gamle Beate’. Medvirkende er: Charlotte Hjørringgaard med sin dejlige sopran og teaterdirektør Susanne Sangill læser op. En fyldt kirke får en meget vellykket julekoncert. 

5       Efter koncerten havde vi en festlig juleafslutning i Sognegården  med Lissis dejlige mad.

 

Foråret 2016

5  Onsdag d.6. januar, Hellig tre kongers dag, gentager koret i store træk julekoncerten i Torup kirke.

 

6  Korstart er torsdag d. 14. januar i Sognegården.

 

7  Mandag d. 2. februar afholder koret en vellykket Gallaaften på Kulturstationen i samarbejde med Borgerforeningen – med fyldt sal. Billetsalget:  130 kr. foregår over ’Himmerlands-billetten’. Kormedlemmerne betaler hver 50 kr. Programmet er operetter og dans. Medvirkende er sopranen Charlotte Hjørringgaard, Per Bach, Hjørring klavertrio, Hobro Kammerorkester v. Morten Lønborg Friis, Niels Bundgård der instruerer vals og polka. –

 

8 NOFO stævnet 5. marts udsættes til 29. oktober her i Skørping – Tema: ’Landsby’ v. Per Drud Nielsen

 

9  Forårskoncert torsdag 28. april i Skørping Sognegård kl. 19.30. Koncerten blev meget vellykket med næsten fyldt sognegård. Hovedværket, som lykkedes over al forventning – var ”Les Misarables” – dertil kom en forårsbuket af sange samt fællessange. Medvirkende: organist Per Bach.

 

10 NORDKLANG 16 finder sted i Turku i Finland 3.-7. august. 6-7 kormedlemmer deltager

 

11 Opera i Rebild søndag 14. august. Koret medvirker med at synge ”Himmerlandssangen” og ”Som en rejselysten flåde” sammen med Ungdoms symfoniorkesteret.

Der skal lyde en stor tak til bestyrelsen herunder også syngemesteren for et godt, positivt og konstruktivt samarbejde.

 

På bestyrelsens vegne
Jørgen Dolmer, formand
.

…….

Som afgående formand i 8 år vil jeg godt takke koret, bestyrelsesmedlemmerne (nuværende og tidligere) samt ikke mindst Søren Steen Nielsen for dejlige, spændende, udfordrende og muntre år. Det har ikke været svært at sidde ved roret med det positive konstruktive samarbejde der har været i bestyrelsen.
Men jeg har nu fast besluttet at trække mig – min værnepligt er aftjent. Held og lykke ønsker jeg korets bestyrelse.

 

1915