Generalforsamling – 2014

Referat fra generalforsamling i Skørping Sangforening,

torsdag d. 8 maj 2014.

 

Dagsorden:

     

     Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning om den forløbne sæson 2013-2014

Aflæggelse af regnskab 2013-2014

Behandling af rettidigt indkomne forslag

Fastlæggelse af indskud og kontingent, samt budget for 2014-2015

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Jørgen Dolmer, formand, er på valg.

Anders Hagemann, kasserer, er på valg.

Karin Hagemann, 2. suppleant, er på valg.

Eventuelt.

Valg af dirigent.

Ulla Bidstrup blev valgt som dirigent. Dirigenten fortæller at der er indkaldt på lovlig vis og giver ordet til formanden.

Bestyrelsens beretning.

Formanden beretter om årets gang i koret. Beretningen vil efterfølgende være at finde på hjemmesiden.

Der rettes spørgsmål vedr. menighedsrådets beslutning om at koret ikke længere skal synge julekoncert. Deres begrundelse var, at de satser på børnekoret for fremtiden. Koret skal så give koncert på et andet tidspunkt, da det er ”betalingen” for at koret bruger sognegården. Korets optræden til kirkens jubilæum kan så være 2014´s koncert.

Beretningen godkendes herefter. 

Aflæggelse af regnskab.

Kasseren aflægger regnskab for året 2013-2014.

Regnskabet godkendes uden bemærkninger.

Behandling af rettidigt indkomne forslag.

Ingen forslag er indkommet.

Fastlæggelse af kontingent, samt budget for 2014-2015.

Kontingent er pt 225,- to gange årligt, og der indkommer forslag om at hæve det til 250,-.

Dette vedtages, således at der ved korets opstart efter sommerferien opkræves 250,- halvårligt.

Valg til bestyrelsen.

Jørgen Dolmer genvælges.

Anders Hageman genvælges.

Karin Hageman genvælges.

Eventuelt.

Søren fortæller om sine tanker omkring en evt jukekoncert.

Han har bl.a. henvendt sig til Tendrup. Desuden tænker han på muligheden for at lave en julekoncert på kulturstationen, evt i musikforenings regi.

Der er Nofo stævne i Dronninglund, med Erling Lindgrens Jeg drømmer en drøm, til efteråret.

I 2015 er det 150 året for Carl Nielsen, hvor der vil skal ske noget.

Opera i kor i 2015 i Musikkens Hus d. 11-12 marts, her afhænger korets deltagelse af Kor72 som endnu ikke har givet tilsagn. Skørpingkoret vil dog gerne være stamkor. Det vil være torsdag d. 12/3 at selve koncerten med symfoniorkesteret ligger, hvor der uddeles priser.

Vi kan evt. deltage i Vise Vers aftenen i 2015, så der er mange muligheder.

Kristen læser en anmeldelse op fra Plejehjemmets blad, som var meget positiv.

Formanden roser og takker syngemesteren, og overleverer en gave.

Dirigenten afslutter generalforsamlingen med tak for rimelig god ro og orden. Herefter går vi om bord i Lissi’s gode mad J

 

Referent

Mia Steensballe

 

 

 

 

Bestyrelsens årsberetning 2013-2014
ved generalforsamlingen torsdag 8. maj 2014
i Skørping Sognegård

 

Se fotos her

 

Ved generalforsamlingen i maj sidste år blev følgende valgt til bestyrelsen for de næste to år: Mia Korsdal Stensballe blev genvalgt som sekretær. – Anny Gudum (PR) ønskede ikke genvalg, i stedet blev Lise Westergård valgt (tidl. valgt som 1. suppleant) – Nyvalgt som 1. suppleant blev Berit Kastrup Krogh. – Runa Lauritzen og Dennis Nyboe genvælges som hhv. revisor og revisor suppleant.
Bestyrelsens suppleanter har omsorg for nye kormedlemmer, så de befinder sig godt i koret.

 

Vi har haft en god sæson 2013-2014. Der har været et dejligt sammenhold i koret, som har givet mange skønne oplevelser. Endvidere har der været stor stabilitet i koret med tilgang af nogle få nye sangere. Koret består pt. af ca. 40 sangere.

Efterårets korstart var torsdag 29. august  2013 – med ekstra prøve søndag d. 8. sept.

I sæsonen 2013-2014 har der fundet 7 større / mindre begivenheder sted.

Parentes: Lørdag 14. september vandrede koret sammen med andre kor (til tider syngende) gennem Rebild Bakker. Derefter overværede vi kl. 15.00 koncerten med Berleburgs mandskor (fra Nordnorge) på Rebild festplads.
Der var også mulighed for at se filmen om mandskoret i Kino kl. 17.00 : ”Heftig og begejstret”.

1. Søndag 15. september 
deltog koret i Rebild kulturuger på KulturStationen.
Vi opførte Birte Arnbaks Himmerlandsfrise, (det er den med alfer og trolde) komponeret af Morten Lønborg Friis, 2002 samt uddrag af Hans Poulsens Himmerlandskantate, komponeret af Niels Christian Bystrup, 1975. Ud over vores kor medvirkede et børn- ungdomskor, samt et orkester bestående af Hobro kammerorkester, Rebild kulturskoles talentklasse samt elever og lærere fra Kulturskolen. – Dirigent var Morten Lønborg Friis. Det blev en virkelig god oplevelse.

 

 1. 2.NOFOs efterårsstævne 5. oktoberi Vejgård sognehus kl. 10-17. ved Steen Lindholm. En del kormedlemmer deltog i den vellykkede dag. Temaet for dagen var Christmas Carols.

 

 1. Lørdag 30. november.Som inviterede gæster fejrede koret, Else Marie og Søren Steens 2 x 70 års fødselsdag på KulturStationen. Som en hyldest til syngemesterparret fik vi fin hjælp af Morten Lønborg Friis og Lene Holt Nielsen til at fremføre ’alfer’ og ’trolde’ (fra Himmerlandsfrisen) med ny fødselsdags tekst skrevet af hus- og korpoeten Else Larsen. Det blev en dejlig dobbelt fødselsdag.

 

 1. Julemusikgudstjeneste søndag 16. dec. Vi sang om eftermiddagen traditionen tro på Teglgårdsminde
  I år blev koncerten i Ny Kirken igen kaldt en julemusikgudstjeneste ’Evensong’ med fællessalmer. Prædikant var Peter Hansen, der gjorde det temmelig kort! Organist var Robert Uhrenholdt. Koret sang bl.a. Christmas Carols. Koncerten varede i 40 minutter!

Efter julekoncerten havde vi som sædvanlig en festlig afslutning i Sognegården med Lissis gode mad, Elses sang og Søren Steens julesange. Igen i år uddelte koret julegaver – til Søren Steen, Kristen, Lissi og Else.
………………..2014

Efter juleferien havde vi første korprøve torsdag  9. januar.

Koret var blevet udvalgt til at være stamkor til ’Opera i kor’ d. 22-23. marts i Aalborg. Koret kom derfor med til stævnet vederlagsfrit. I løbet af foråret har koret derfor primært gennemgået/sunget de forskellige operastykker.

 

 1. lørdag-søndag d. 22.-23. marts.
  Ca. 100 korsangere både fra Danske Folkekor og K72 mødtes lørdag til prøve under dygtig ledelse af Roland Haraldsson, Peter Pade på klaver, og Charlotte Hjørringgaard som sopran.
  Koncerten søndag eftermiddag foregik i Turbinehallen på ’Nordkraft’. Det blev en fin oplevelse for vores ca. 20 tilmeldte korsangere.

 

 1. Søndag 6. april ved Skørping Nykirkes 100 års fødselsdag på KulturStationen.
  Koret medvirkede ved middagen med Niels W.Gades to værker:’Som markens blomst henvisner fage’ – og ’I østen stiger solen op’ (Morgensang fra Elverskud). Af hensyn til tenorstemmen fik vi bla. assistance af 3 tenorer.

 

 1. Forårskoncert lørdag 3. maj kl. 16.00 på KulturStationen.I samarbejdeStøvringkoret sang vi fra musicalen ’Les Misérables’, Jens Mathiesen på klaver og Søren Steen som dirigent. Hvert kor sang endvidere sin egen afdeling. Det blev en meget vellykket koncert med solidt publikum.  Støvringkoret mødte næsten fuldtalligt – Skørpingkoret mødte med 23 sangere, der leverede en fin præstation!
  ………………………………….

 

Kasserer Anders Hagemann har efteråret 2013 flyttet korets bankforbindelse. Efter mange år som kunde i Danske Bank er vores konto nu overflyttet til Sparekassen Himmerland, Skørping  
(nu Jutlander Bank) – Konto nr. er: 9812 – 2071551213

 

 

Menighedsrådene:

Desværre har Skørpingkoret haft vanskeligheder med menighedsrådene i løbet af sæsonen.
1. Menighedsrådene afviste i november pure korets ansøgning om 6000. – kr. til dækning af udgifter bl.a. til solister i forbindelse med julekoncerten. Det betød at julekoncertens program blev væsentligt forringet. – Hidtil har koret igennem mange år modtaget økonomisk støtte.
2. På et møde d. 24. januar har Menighedsrådenes to formænd meddelt Søren Steen og undertegnede, at Skørpingkoret for fremtiden ikke mere skal holde den traditionelle julekoncert