Generalforsamling – 2013

Bestyrelsens årsberetning 2012-2013
ved generalforsamlingen torsdag 16. maj 2013
i Skørping Sognegård

 

Ved generalforsamlingen sidste år blev følgende genvalgt til bestyrelsen for de næste to år: Jørgen Dolmer, formand – Anders Hagemann, kasserer – Karin Hagemann (2. suppleant). En lille tilføjelse: suppleanterne skal for eftertiden tage sig af nye kormedlemmer.

I koret havde vi den store sorg at vi i august mistede Merete Harbo, som har været et aktivt og engageret kormedlem i rigtig mange år. Særlig skal hendes kontakter med vores tidligere venskabskor i Båstad i Norge nævnes. Ved bisættelsen i Støvring kirke lørdag d. 18. aug. sang koret ”Venskab” .

 

Skørping Sangforening.

Vi har haft en god sæson 2012-2013. Der har været et dejligt sammenhold i koret, som har givet mange skønne oplevelser. Endvidere har der været stor stabilitet i koret med tilgang af nogle få nye sangere. Koret består pt. af ca. 40 sangere.

 

Efterårets korstart var torsdag 13. september

I sæsonen 2012-2013 har der fundet 7 større / mindre begivenheder sted.

1. Torsdag 20. september 
deltog koret i Rebild kulturuge med en lille fin ”Skumringskoncert” i Sognegården med temaet ’lys-mørke’. Medvirkende var Jens Jagd, tenor og Vita Kold, piano

 

 1. 2.NOFOs efterårsstævne 27. oktoberpå Aalborg seminarium kl. 10-17. ved Kasper Beck. En del kormedlemmer deltog i den vellykkede dag. Temaet for dagen var ’Julemusik’.

 

 1. Lørdag 3. novembersang koret i forbindelse med litteraturfestivalen ”Ord i Nord” arrangeret af Biblioteket på KulturStationen. Sognepræst Paul Chr. Arnbak fortalte glimrende om og læste digte af sin mor Birthe Arnbak, som levede i Skørping. Koret sang et udsnit af himmerlands digternes sange – der iblandt ”Himmerlandssangen”.

 

 1. Dejlig julemusikgudstjeneste søndag 16. dec. Vi sang om eftermiddagen traditionen tro på Teglgårdsminde Om aftenen var Skørping Nykirke fyldt.I år blev koncerten kaldt en julemusikgudstjeneste. Prædikant var Sanne Birkely Sørensen, som på glimrende vis tolkede tankerne bag aftenens hovedværk fra Landstævnet i Næstved: ”Jeg drømmer en drøm” (Martin Luther King). Kantaten blev komponeret 2012 af organist Erling Lindgren, Lemvig, med tekst fra Davids salmer og digte af Lars Busk Sørensen. Medvirkende var organist Jørgen Ellekilde og Christine Hjort Bjerre, sopran

 

Efter julekoncerten havde vi som sædvanligt en meget festlig afslutning i Sognegården med Lissi’s gode mad, Elses sang og Søren Steen. Igen i år uddelte koret gaver.

Efter nytår havde vi første korprøve torsdag 10. januar.

 

 1. Onsdag 20. martsdeltog koret i den efterhånden traditionsrige ”Vise verseaften” på KulturStationen, arrangeret af Borgerforeningen. I år var temaet film melodier. Vi sang Gabriellas sang fra den svenske film ’Så som i himlen’ og ‘Whishing you where somehow here again’ fra Phantom of the opera.

 

 1. NOFO’s korstævne lørdag 23. martsfandt sted i Øster Hurup. Mange kormedlemmer deltog. Temaet var danske sange og nordiske viser. Søren Birch gav os på glimrende vis en god dag.

 

 1. Alsangskoncerten torsdag 2. maji Sognegården blev en dejlig afslutning på korets forårs- sæson. Sognegården var fyldt til bristepunktet. Medvirkende var Lene Holt Nielsen, cello og Jørgen Ellekilde, piano (begge tidl. organister ved Skørping – Fræer kirker). Aftenen vekslede mellem korets sange, Griegs ’Våren’ for cello og piano og fællessange. 

 

Venskabskor: Koret i Båstad, Norge er ikke aktuelt mere. – Koret i Ølstykke har fået ny dirigent og er næppe aktuelt mere.
Skal vi har et nyt venskabskor?  Har I forslag til et godt venskabskor?

Desværre er ’Nordklang’ i Hamar, Norge 22-27.juli blevet aflyst pga. ringe tilslutning.

 

 1. Jørgen. Dolmer, fmd.

 

 

Referat fra generalforsamling i Skørping Sangforening, torsdag d. 16 maj 2013.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om den forløbne sæson 2012-2013
 3. Aflæggelse af regnskab 2012-2013
 4. Behandling af rettidigt indkomne forslag
 5. Fastlæggelse af indskud og kontingent, samt budget for 2013-2014
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

ü                                                                            Mia Korsdal Stensballe, sekretær er på valg

ü                                                                            Anny Gudum, PR ansvarlig er på valg

ü                                                                            Lise Westergaard, suppleant er på valg

 1. Valg af revisor og revisor suppleant
 2. Eventuelt.

 

 1. Valg af dirigent.

Ulla Bidstrup blev valgt som dirigent.

 

 1. Bestyrelsens beretning.

Formanden beretter om årets gang i koret. Beretningen godkendes uden bemærkninger.

Formanden spørger på mødet om medlemmerne har idéer til evt. venskabskor. Vil vi overhovedet have et nyt venskabskor? Maria Orth-Nissen pointerer, at hvis vi skal finde et nyt venskabskor, skal det nok være et, der synger en anden stil, så vi kan lære af det, blive inspireret og udvikle os.

Anny Gudum mener til gengæld, at med de stævner der er i løbet af året, har vi nok at se til. Og som Bodil Tvedegård siger, så skal hele koret være med, hvis vi skal have et venskabskor,  så vi får noget ud af det som kor.

 1. Aflæggelse af regnskab.

Kassereren aflægger regnskab for året 2012-2013. Regnskabet godkendes uden bemærkninger.

 

 1. Behandling af rettidigt indkomne forslag og besværinger.

Ingen forslag er indkommet.

 

 1. Fastlæggelse af indskud og kontingent, samt budget for 2013-2014.

Kontingent er pt 225,- to gange årligt, og det fastholdes.

Budget fastsættes til ca. samme som sidste år.

 

 1. Valg til bestyrelsen.

Mia Korsdal Stensballe genvælges. Anny Gudum træder ud og Lise Westergaard træder ind i bestyrelsen. Berit Kastrup Krogh takker ja til at træde ind i bestyrelsen som suppleant i stedet for Lise Westergård.

 

 1. Valg af revisor og revisor suppleant

Runa Lauritzen og Dennis Nyboe genvælges som hhv. revisor og revisor suppleant.

 

 1. Eventuelt.

Maria Orth-Nissen bemærker at basserne snakker for meget.

Jørgen Munk kommenterer på Forårskoncerten, hvor han især bemærkede bassernes manglende præcision og flere steder også knap så rene sang. De er en lille gruppe og har korets højeste gennemsnitsalder. Han fremlægger forslag til hvorledes det kan forbedres, bl.a. at flytte mændene frem foran. Evt. dele i herre og damer grupper hvor Lene Holt Nielsen kunne øve med mændene.

Søren har idéer til hvorledes basserne kan styrkes, og arbejder videre på det.

Forslag fremlægges om at man arbejder på at lære teksterne udenad, så man (er fri til at) bedre kan følge dirigenten. I den forlængelse bemærker Ulla Pedersen, at det hjalp meget at Jørgen Ellekilde akkompagnerede til koncerten, så Søren Steen Nielsen havde frie hænder til at dirigere.

Søren Steen Nielsen runder af, med at fortælle om næste sæson som starter (den) sidste torsdag i august, d.29. Vi skal være med i Rebild kultur uger som ligger i uge 37-38, med orkester prøve lørdag d. 14. september og koncert søndag d. 15. september.

 

Søren arbejder på en idé om at producere en cd med koret med temaet ”Himmerlands dale og skove”. Søren ønsker at lave ”Celebrate all Heaven and Earth” til julekoncerten.

 

Den 5. oktober er der NOFO stævne i Vejgård kirkecenter.

 

Der bliver Opera i kor i foråret 2014 i samarbejde med kor72 med en svensk dirigent, som optakt til indvielsen af Musikhuset i Aalborg i 2015.

 

Dirigenten afslutter generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

Formanden overrakker gave til syngemesteren.

Herefter går vi om bord i Lissi’s gode mad J

 

Referent: Mia Steensballe