Kontakt

Hvordan bliver du medlem af koret?

Det gør du ved at møde frem til en koraften i Skørping Sognegård om torsdagen kl.19:30 i korsæsonen fra første torsdag i september til første torsdag i maj, eller ved til enhver tid at henvende dig til Søren Steen Nielsen (Syngemesteren) på telefon 28 34 02 66. Du kan også henvende dig til formanden, Trine K. Dalsgaard telefon 61 74 10 18