Kontakt

Hvordan bliver du medlem af koret?

Det gør du ved at møde frem til en koraften i Skørping Sognegård om torsdagen kl.19:00 i korsæsonen fra første torsdag i september til første torsdag i maj, eller ved til enhver tid at henvende dig til formanden, Lisbeth Stenstrop Jensen  telefon 60 92 92 54