Øvning og repertoire

Vi øver i Sognegården fra kl. 19.00 til 21.00. En indskudt kaffepause fra kl. 20.00-20.15 anvendes til socialt samvær og information.

Efter en grundig opvarmning synges sange som er forud indstuderede, og som vi derfor er fortrolige med. Disse sange kan du finde under Standardrepertoire. Der er hele tiden nyt repertoire på programmet.

Syngemesteren har ved en sæsons start udarbejdet en aktivitetskalender, hvoraf det fremgår, hvornår vi synger og hvornår kommende  stævner og koncerter afholdes.

Skulle der ske ændringer, vil disse straks blive bekendtgjort under

Menuen Sidste Nyt, der vil rumme oplysninger om aktuelle emner.

Under koraktiviteter. har du også mulighed for at se, ved hvilke regionale og landsdækkende korstævner vi har deltaget  over en længere årrække, samt programmet ved  forårs- og julekoncerterne siden 1982 – med nogle undtagelser.