SKØRPING SANGFORENING

 

 

 

 

Aktivitetskalender 2019-2

Torsdag i sognegården 19.30-21.50

 

05.09                 I det fri og standard

12.09                 I det fri og standard   . Kl. 10.30 Byen synger på KS

18.09  onsd.       kl. 18.00-21.00 fællesprøve på i det fri i sognegården

19.09                 kl.  16.30 generalprøve i Nykirken

                          Korkoncert i Nykirken kl. 19.30

                          

                          Husk  kontingentet – 350 kr.

                          Kontonummer: 9812 20 71 55 12 13

                     Gavekassen – 50 kr.

                         Kontonummer -  9812 20 74 24 98 44

 

26.09                 Standard og nyt

03.10                 Standard og nyt

 

06.10 Sø.          Koncert i Huset kl. 16.00

 

10.10                 Standard og nyt

 

17.10                 Efterårsferie

 

24.10                 Julerepertoire og standard  I kirken

 

26.10 .          Operakor med Søren Birch i Aalborg

 

27.10 Sø.           Koncert på KS. kl. 16.00

 

31.10                 Julerepertoire og standard

07.11                 Julerepertoire og standard

14.11                 Julerepertoire og standaed

21.11                 Julerepertoire og standard

28.11                Julerepertoire og standard  I kirken

05.12                 Julerepertoire og standard I kirken

12.12                 Julerepertoire og standard

15.12  Sø.         Sang på plejehjemmet. Samles kl. 15.00

15.12  Sø.         Julekoncert i Skørping Nykirke. Samles kl.18.00

 

 Venlig hilsen

Syngemesteren

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden