SKØRPING SANGFORENING  AF 1895

 

 

 

Bestyrelsen

Efter den årlige generalforsamling i maj måned 2017 har den nyvalgte bestyrelse konstitueret sig således:

 

Formand                Bodil Tvedeghaard, Egehusvej 2

                            9520 Skørping. Tlf. 98 39 24 01.

                            Mobil 30 63 64 86.                   

                            botvedegaard@hotmail.com

                             

Dirigent                 Johanne G. Lorenzen, Hobrovej 209

                           9520 Skørping. Tlf. 24 47 93 22

                           johanneglorenzen@gmail.com

 

Syngemester        Søren Steen Nielsen, Egehusvej 10

                            9520 Skørping. Tlf. 28 34 02 66

                            syngemester@mail.dk

 

Kasserer                Anders Hagemann, Tisted Holter 6

                           9510 Arden. Tlf. 22 50 75 82

                           anders@hagemann.dk

                            

Sekretær               Karin Hagemann

                           Tisted Holter 6. 9510 Arden

                           Tlf. 61 76 16 22

                           Karin@hagemann.dk

                         

PR-medarbejder     Mia Korsdal Stensballe

                           9520 Skørping. Tlf. 20 43 79 93

                           mailto:mMia@Stensballe.comailto:

 

Suppleant 1         Lissi Hyldgaard

                           Galopbakken 62, Ferslev, 9230 Svenstrup

                           Tlf. 51 29 83 54

                            lissi_hyldgaard@hotmail.com

 

Suppleant 2          Anne H. Thomsen

                          Damvej 1, 9520 Skørping.

 

Revisor                    Runa Lauritzen

                                runalauritzen@gmail.com

 

Suppleant                Thor Bjørn Kjeldbjerg

 

Hjemmeside- og

nodeansvarlig       Kristen Hansen Skrænten 13

                          9520 Skørping. Tlf. 98 39 29 61

                          kristenc.hansen@mail.dk

 

 

 Uden portefælje   

                           

 

Skørpingkorets bestyrelse – ansvar / opgaver – juni 2012

 

Formand:

 • Koordinerer arbejdet i bestyrelsen – udarbejder dagsordner - samt aflægger årsberetning
 • Forestår kontakt med andre kor – i samråd med dirigent
 • Indgår aftaler om brug af lokaler – i samråd med dirigent
 • Holder tæt kontakt med dirigent

 

Sekretær:

 • Fører referater fra bestyrelsesmøder – og generalforsamlingen
 • Udarbejder koncertprogrammer; Husk altid at anføre at koret er medlem af Danske Folkekor. Koncertprogram sendes altid til Dansk Amatørmusik.

 

Kasserer:

 • Varetager ind- og udbetalinger - samt fører korets regnskab
 • Varetager relationer til pengeinstitut
 • Fører kormedlemsliste – opkræve kontingent 2 gange årligt – til indbetaling via girokonto eller kontant
 • Er ansvarlig for tilmeldingslister / betaling i forbindelse med korstævner – koncerter m.v. Der tages stilling af bestyrelsen fra gang til gang.
 • Fører liste over indbetalt depositum for korets tørklæder / slips

 

Musikansvarlig /dirigent:

 • Dirigenten tager initiativer på det musikalske område i korafdelingen
 • Udarbejder musikalsk program samt aktivitetsplan for koret – halvårligt
 • Bestiller noder til koret i samråd med kasserer

 

PR-ansvarlig:

 • Varetager annoncer og presseomtale ved sæsonstart, jule- og korkoncerter m.v.
 • Annoncerer koncerter i ”Kulturen” og på Kulturstationens storskærm
 • Sørger for liste over kormedlemmer der opstiller stole ved øve aftnerne

 

Nodearkiv og hjemmeside

 • Kristen Hansen er ansvarshavende for korets noder og er webmaster
 • Opdaterer hjemmesiden www.ssmf.dk  i samråd med bestyrelsen

 

Suppleanterne er kontaktpersoner til nye kormedlemmer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden