SKØRPING SANGFORENING AF 1895

 

 

 

Personer som  har haft  betydning for

korsangen i Nordjylland og Skørping Sangkor

 

Gunnar Kragelund

 

Gunnar Kragelund (1920-1995)

Søn af lærerpar fra Østhimmerland.  Uddannet på violin og trompet på Aalborg musikkonservatorium. I nogle år restaurationsmusiker. I 1947 færdig uddannet som lærer fra Tønder Seminarium. Gift med lærer Marie Jensen. Efter en tid på Himmerlands Ungdomsskole i Haubro startede parret Østhimmerlands Ungdomsskole i Bælum i 1954.

 

Kragelund fulgte dannelsen af Nordjyske Folkekor på nærmeste hold og blev i 1952 Kredsens overdirigent (kredsdirigent) – en post han bestred i mere end 25 år. Ind imellem var han kredsformand – somme tider af lyst, til andre tider af nød. Han forlod posten som formand definitivt ved udgangen af 1992. I den anledning skrev DAFO´s formand Agnete Bjerg: Han var altid parat til at træde til, altid parat til at slide og slås, og altid på tæerne med omsorgsfuld kritik (Samklang 1.2-1993). Han døde i 1995.

 

Søren Steen Nielsen  

 

Syngemestrens indsats for korsangen er beskrevet andetsteds. Han har været medlem af DAFO` musikudvalg siden 1994 og NOFO´s musikudvalg igennem en længere årrække.              

 

                                    Runa Lauritsen

 

Sammen med syngemesteren var Runa den drivende kraft ved oprettelsen af Skørping Sang- og Musikforening i 1982. Hun var foreningens formand i samfulde 16 år, nemlig fra 1982-98. Hun bidrog i allerhøjeste grad til at fremme interessen for den klassiske sang  og musik i vor region.

 

Samtidig gjorde hun foreningen landskendt ved at blive medlem af Danske Folkekors hovedbestyrelse fra 1995-2003 – de sidste 5 år som næstformand.

 

I 1992 overtog hun formandsposten i Nordjyske Folkekor efter Gunnar Kragelund.. Den post bestred hun i 10 år frem til 2002.

 

Fra 1998 blev Runa og Maria Ohrt-Nissen ansvarshavende redaktører af Danske Folkekors medlemsblad Samklang i en årrække 

 

 

Maria Ohrt-Nissen

 

Maria er også medlem af Skørpingkoret. Også hun har bidraget med en organisatorisk indsats, idet hun i 1998 blev medlem af DAFO´s hoved- bestyrelse, samtidig med at hun i de følgende 5 år, som omtalt, var medredaktør af medlemsbladet Samklang. I 2002 overtog hun formandsposten i NOFO efter Runas Lauritzen. 2008 blev hun afløst af den nuværende formand Kirsten Sørensen.

 

Bodil Steffensen

 

Endnu et medlem af Skørpingkoret, nemlig Bodil Steffensen var medlem af DAFO´ hovedbestyrelse som Kredskontakt i årene 2004 til 2008.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden