, 

 

SKØRPING SANGFORENING AF 1895

 

 

 

 

 

Danske Folkekor – DAFO

Historie – Sidste nyt – Information.

DAFO hjemmeside: Klik her

 

Danske Folkekors grundlægger

 Heinrich v. Nutzhorn           

 

 

 

Heinrich Nutzhorn (1833-1925) var teolog, højskolelærer og sangkomponist, som elev af A.P. Berggreen. I 1894 var han redaktør for den første højskolesangbog udsendt med titlen Sangbog udgivet af Foreningen for højskoler og landbrugsskoler.

 

 

I 1902  stiftede han De samvirkende Centralsangforeninger i Sjælland, Fyn og Jylland, fra 1919 benævnt  Danske Folkekor.

 

 

Læs meget mere om Heinrich Nutzhorn ved at klikke på hans navn på indeksside.

 

 

Danske Folkekors Repertoire har selvsagt vekslet gennem tiderne og var i en lang årrække af udpræget svulstig, national karakter, ind til musikmanden Svend G Asmussen kom på banen og bidrog til den tiltrængte fornyelse ved oprettelsen af musikforlaget Egtved i begyndelsen af 70´erne.

 

 

 

Mange fandt, at man var gået for vidt. Det var vel først og fremmest striden om repertoirevalg og måden at organisere sig på,  der førte til  sprængningen af organisationen i 1972 med dannelsen af Kor72, som siden da har haft vind i sejlene ved sin størrelse (to og en halv gange så mange kormedlemmer) og fornyelse (igennem ti år en meget aktiv ungdomsafdeling). Til gengæld har DAFO - foreløbig - værnet om den decentrale, af nærhed og folkelighed prægede organisation.

 

 

 

Tabel 1 viser, at der er sket en kraftig tilbagegang i antallet af kor de sidstre 32 år. Der har formentlig været store udsving i tilslutningen igennem organisationens mangeårige virke.

 

Tabel 1.                                     

Danske Folkekor

Antal kor

                                          Mistet

1985  1997  2004  2008  2010  2012  2014   2016    2017  2018   2019  2020 2021

 

 149   131    101      89     88      73      72       74       68     65      60               55

   94              

 

Tabellen viser antal

mistede kor i perioden 1985-2021.

 

 

 

Tabel 2.

Danske Folkekor og Kor72

 

Kredse/amter

DAFO/Kor72

Antal kor

DAFO 2003

Antal kor

K72 1999

DAFO+

K72

 

Befolkning

Antal kor

per 100.000

Nordjyske

12

22

34

496.000

7

Vestjyske

12

16

28

509.000

6

Øs

tjyske

5

53

58

649.000

9

Sydjyske

8

18

26

577.000

5

Sønderjyske

21

10

31

253.000

12

Fynske

12

32

44

473.000

9

Sjællandske

34

126

160

2.381.000

7

Total

104

277

381

5.339 Mio.

Gennemsnit7.14

 

 

 

 

Som det fremgår af tabel 2 er der stor spredning i antallet af DAFO-kor regionerne imellem – også udregnet i forhold til befolkningstallet (ikke vist). Især den østjyske kreds har problemer med antallet af kor.

 

 

 

Ved at sammenlægge DAFO og Kor72 (Tabel 2) og korrelere korene til en befolknings størrelse, støder man på det problem, at Kor72-opgørelserne er amtsvise. Derfor er den vestjyske kredsopgørelse baseret på Ringkøbing og Viborg amter og den Sydjyske kreds på Vejle og Viborg amter. Tallene skal altså tages med et vist forbehold.

 

 

Med dette forbehold in mente er der fortsat en bemærkelsesværdig spredning i antallet af kor, nemlig fra 5- 12 - med den sønderjyske region som den dominerende, som det fremgår af tabel 2.

 

 

 

Når Grænsenkorene i den grad gør sig gældende i DAFO-regi  (antallet af DAFO-kor det dobbelte af antallet af K72 kor), kan nogen af forklaringen være, at stifteren af DAFO, Heinrich Nutzhorn, som omtalt, var lærer ved Rødding Højskole, og efter 1864 ved Askov Højskole. i både sang og Nordens historie. 

 

 

Samtidig skal det understreges, at Kor72 og DAFO tilsammen kun udgør ca. 30% af de organiserede kor og at de organiserede korsangere kun udgør ca. 40% af samtlige aktive korsangere. Se neden for.

 

 

 

Korlivets vilkår i Danmark omkring 2003

Cand, mag´erne Julie Smed Jensen og Linda Kaul Pedersen har i en afhandling (KOR/VID) fra 2007 under Videncenter for Unge Stemmer analyseret korlederes aktuelle vilkår i DK, og -afledt heraf - korlivets vilkår i Danmark omkring 2003. De følgende oplysninger er hentet herfra.

 

 

 

Under Dansk Amatørkor Union (DAKU)  er der i 2003 registreret 7 amatør-kororganisationer med i alt 1.168 kor og 31.400 medlemmer. Heraf havde Danske Folkekor (DAFO) 101 kor og ca. 3.250 kormedlemmer. K72 havde 254 kor og ca. 7.850 medlemmer.

 

 

I alt havde DAFO og Kor72 altså 355 kor – svarende til 30% af samtlige kor under DAKU. I begge kororganisationer var der i alt 11.100 medlemmer, hvilket er 35% af samtlige medlemmer under DAKU.

 

 

Af samtlige kor under DAKU udgjorde Børne og Ungdomskorene 60%. Fødekæden til voksenkorene burde altså være til stede.

 

 

 

Forfatterne skønnede, at de organiserede kor kun udgjorde 40% af samtlige kor i DK, og at der i Danmark er mindst ca. 74.000 korsangere.

 

 

 

Informationer: Der er i en årrække udsendt et medlemsblad kaldet SAMKLANG med skiftende redaktører. Nu findes informationer- ne i månedsskriftet DAM, der er et fælles organ for Dansk Amatørmusik. Redaktøren af  DAFO-bidraget er Maria Ohrt-Nissen.

 

Kristen Hansen 2018.

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden