Vartov-Arkivet er nedlagt. Danske Folkekors materiale befinder sig fra 1.januar 2011 på Rigsarkivet

 

Om begrundelsen for lukningen af Vartov-Arkivet kan du læse her

 

Arkivmaterialet er nu bragt på en elektronisk form (Daisy) på Rigsarkivet.

Se her

 

Arkivet rummer materiale fra Danske Folkekor som organisation og materiale fra organisationens forskellige kredse.

 

Det skal bemærkes, at Grænsekorene ikke er omfattet. Kredsens materiale findes arkiveret på Landsarkivet for Sønderjylland, der har til huse i Åbenrå.

 

Lister over arkiveret materiale

Den første liste (ført af Kristen Hansen) omfatter kasser, hvis indhold ikke er sorteret. Kassernes indhold fylder fra meget lidt til helt fyldt. Kassernes format er A4. Højden er ca. 8 cm.

 

A 84 I     Gunnar Kragelunds følgeseddel til materialet

(fra Nordjylland).

 

A 84 II                     DAFO fundatsen samt skrivelser vedr. indsamlingen

 

A 84 III                    Indkomne sager. Københavnsstævnet

 

A 84 IV                    Indkomne sager 1823-24

 

A 84 V                     Indkomne sager 1935-36

 

A 84 V                     Indkomne sager 1935-36

 

A 84 VI                    Indkomne sager 1937-38

 

A 84 VII                   Indkomne sager 1939-45

 

A 84 VIII                  Indkomne sager 1939-45

 

A 84 IX                    Indkomne sager 1946-48

 

A 84 X                     Indkomne sager 1949-59

 

A 84 XI                    Indkomne sager 1952-54

 

A 84 XII                   Indkomne sager 1956-62

 

A 84 XIII                 Stævnet 1912

 

A 84 XIV              DAFO 2-3.6 1923

 

A 84 XV               Malmøstævnet 1934

 

A 84 XVI          Fredericiastævnet 1938

 

A 84 XVII Odensestævnet 1927 0g 38

 

A 84 XVIII  Programjubilæumsstævne 1952

 

A 84 XIX                  Jubilæumshæfter. Protokol 1907-1958

 

A 84 XX                   Jubilæumsstævnet 1977

 

A 84 XXI                  DAFO. Sjællandske Folkekor

 

A 84 XXII                 Nicolaikoret Kolding. Nodematerialer

 

A 84 XXIII     Samlemappe til dirigenter og korformænd 1974

 

A 84 XXIV               DAFO. Avisudklip m.m

 

A 84 XXV       Medlemsblade årg. 1, 2, 3 (4 og 5 mangler)

                     6, 7, 8, 9, 10

 

A 84 XXVI               Medlemsblade årg. 11-21..

                    12 og 15 kun enkelte numre.

                    16 og 17 ukomplette.

 

A 84 XX VII    Medlemsblade årg. 21-25

 

A 84 XXVIII    Medlemsblade årg  26-30

 

A 84 XXIX                Medlemsblade årg. 31-33

 

A 84 XXX                 Medlemsblade årg. 34-37

 

A 84 XXXI                Diverse nodehæfter og bøger

 

A 84 XXXII     Diverse nodebøger og hæfter

 

A 84 XXXIII    Uregistreret materiale

 

A 85 

DAFO II-1  1969-75 – 1

DAFO II-2  1969-75 – 2

DAFO II-3   Diverse vedr. korstævner, indbydelser,

                 deltagerlister m.m.

DAFO II-4   Love, lovudkast, stævneprogrammer,

                 pjeser, foldere og jubilæumsskrifter

DAFO II-5            DAFO  1975-89  1.

DAFO II-6            DAFO  1976-89  2.

DAFO II-7            DAFO  1976-90

 

A 86   Kasse I-IV Fynskredsen

 

 

Den følgende liste er udarbejdet af arkivet. Man mener, at materialet stammer fra Ollerup. Næsten alt herfra er registreret - dateret 10.03. 09.

 

Det anføres, at der siden da er indkommet en kasse, leveret af Erik Steffensen, Arden i Himmerland. Indholdet er gennemgået og noteret, men ikke registreret.

 

Det ser ud til at være et supplement til det på listen opgivne materiale.

 

A 84     Hovedforeningen, Danske Folkekor

 

A 85     Sydjyske Folkekor

 

A 86     Fynske Fokekor

 

A 303   Sydjyske Kreds

 

A 315   Vestsjællandske Kreds

 

A 317   Sydsjællandske Kreds

 

A 317   Sydsjællandske Kreds

 

A 317   Østsjællandske Kreds

 

A 318   Storstrømskredsen

 

A 319   Nordjyske Kreds

 

A 444   Midtsjællandske Kreds

 

A 403   Sjællandske Folkekor

 

A 404   Østjyske Kreds

 

A 405   Vestjyske Kreds

 

 

 

 

 

 

 

 

.