SKØRPING- SANGFORENING AF 1895

 

Indkaldelse til generalforsamling i Skørping Sangforening – Skørpingkoret.

Torsdag d. 2. maj 2019 kl. 18.30

Vi mødes hos syngemesteren på Egehusvej 10 i Skørping og vandrer efter sang på terrassen i samlet flok til Sognegården i Skørping, hvorefter generalforsamlingen starter.

                            

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.

”Forslag og besværinger, der ønskes behandlet, skal være anmeldt skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen”.

 

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent

2.     Bestyrelsens beretning om det forløbne år

           3.  Aflæggelse af det reviderede regnskab

4.     Behandling af rettidigt indkomne forslag                                                                          

5.     Forelæggelse af budget 2019 – 20, samt fastsættelse af kontingent        

           6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

                 På valg:

                 Anne Marie Svendsen. Modtager ikke genvalg

                 Mia Korsdal, Stensballe

                 Lissi Hyldgaard, suppleant

  7.   Valg af revisor og revisorsuppleant i ulige år

8.       Eventuelt 

 

Referat af generalforsamling i Skørping

Sangforening, torsdag den 2. maj 2019 kl. 18.30

Generalforsamlingen fandt sted i Sognegården i Skørping

 

DAGSORDEN.

1.     Valg af dirigent. Ulla Bidstrup blev enstemmigt valgt. Hun fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2.     Bestyrelsens beretning. Beretningen er vedhæftet referatet. Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

3.     Aflæggelse af regnskab. Regnskabet blev godkendt. Det er vedhæftet referatet.

4.     Behandling af indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag.

5.     Forelæggelse af budget for 2019/20. Kassereren kunne ikke forelægge et budget, da bestyrelsen ikke havde udarbejdet et sådant. Det gør vi senere. Kontingentet fortsætter med uændret beløb.

6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. Mia K. Stensballe, bestyrelsesmedlem og Lissi Hyldgaard, suppleant blev begge genvalgt. Anne Marie Svendsen udgik som medlem af bestyrelsen, fordi hun er flyttet ret langt væk. Derefter blev Karin Hagemann valgt som medlem af bestyrelsen og Anne Thomsen blev valgt som suppleant.

7.     Valg af revisor og revisorsuppleant. Runa Lauritzen og Thor Bjørn Kjeldbjerg blev genvalgt som hhvs. revisor og revisorsuppleant.

8.     Eventuelt. Kristen Hansen blev udnævnt som æresmedlem.

 

Referatet er godkendt

 

Ulla Bidstrup, dirigent ved GF

 

 

Skørping den 13.4.2019

Bodil Tvedegaard/ fmd.

Egehusvej 2, 9520 Skørping.

Tlf. 30 63 64 86. Mail: botvedegaard@hotmail.com

 

 

Bestyrelsens årsberetning for 2018-2019

Et år i koret er gået, og endnu en generalforsamling er i gang. Hertil hører bestyrelsens årsberetning, hvor alle korets aktiviteter og begivenheder gennem det forløbne år listes op. Generalforsamlingen for perioden 2017 / 2018 afholdt vi den 3.5.2018 på Museum Rebild i Rebild. Vi mødtes ved RebildPorten med fanen og sang et par sange, vandring op til Cimbrerstenen og derefter den ordinære generalforsamling på selve museet. Ved denne lejlighed genvælges Anders Hagemann og Bodil Tvedegaard til bestyrelsen og Karin Hagemann genvælges som suppleant. Efter den ordinære del, fejrede vi fire runde og halvrunde fødselarer med sange, gaver og dejlig mad.

Den nyvalgte bestyrelse holdt sit første og konstituerende møde den 24.5. 2018. Herefter gik også bestyrelsen på ferie. Se konstitueringen i referatet på korets hjemmeside.   

Vi startede officielt vores nye sangsæson den 6.9. 2018.  Torsdag den 13.9. deltog en god del af koret i et arrangement under titlen ”Byen synger” på Kulturstationen. Her sang vi under ledelse af Morten Lønborg Friis, Peter Borup Jakobsen, Lene Grønbech og Per Bach sammen med elever fra Skørping Skole, og andre der var mødt op til arrangementet.

En af de første torsdage i korsæsonen kunne vi fejre Thor Bjørns 60-års fødselsdag, og vi sang for første gang som kor Danmarks nye fødselsdagssang fra 2018 ”Fantastiske fødselar” med tekst og musik af Marianne Søgaard.                                                                                                 Efteråret gik med øvning af vores standardrepertoire samt NOFO -stævnet der afholdtes i Skørping Sognegård den 27.10. 2018 med os som værter. Morten Ahti Lyng var gæstedirigent på stævnet med titlen ”Nyere / Nye salmer”. Fra Skørpingkoret var der en overvældende stor deltagelse, og vi var således også mange om det praktiske arbejde hermed.                                                                                                                                                            I efteråret havde vi også den glæde at sige velkommen til den ny tenor Kristian Østergaard. Fra efterårets begivenheder skal også nævnes syngemesterens 75-års fødselsdag. Hele koret var på dagen den 11.10. 2018 inviteret op på Museum Rebild til fejring at den store dag. Vi blev modtaget med mousserende champagne af en glad fødselar med frue. Søren Steen Nielsen havde til anledningen kreeret et sanghæfte, og der blev sunget, talt og leet meget den aften. Ikke mindre end 8 indslag var der til festen, taler, sange, optræden, solospil og sang. Ved samme lejlighed blev vores korleder og syngemester udnævnt til æresmedlem af foreningen. En helt igennem fantastisk aften.

I løbet af efteråret var vi gået i gang med vores juelprogram med titlen Svensk Julemusik. Vi øvede på værket ” Svensk Julmusik sat i arrangement af den kendte svenske komponist Anders Öhrwall, 1932-2012. Søren have lavet en aftale sopranen Helle Thun, der er ekspert ud i nordisk folkelyd, om at deltage som solist i vores julekoncert.  Luciadag den 13 december, som også var vores sidste øvegang inden julekoncerten, havde Mogens og Mariane bagt de fineste lussekatte, der er et specielt svensk bagværk, der hører til traditionerne omkring den svenske Luciafejring.                                                                         

 

Traditionen tro afholdes vores julekoncert den 3. søndag i advent, i år den 16.12. 2018, og lige så tro mod traditionen synger Skørpingkoret julen ind ved et eftermiddagsarrangement på plejehjemmet Teglgårdsminde - inden selve julekoncerten om aftenen i Nykirken.

Kl. 15 underholdt koret således beboere, personale og pårørende på Plejecenteret Teglgårdsminde i Skørping. Vi sang et udvalg fra aftenens koncertrepertoire samt gode, gamle danske julesange og salmer. Gerhard glædede os med at fortælle om oprindelsen af julesalmen ”Der er noget i luften”, og Kristen Hansen lavede igen et lille causeri over oplevelser fra sit lange liv. Teglgårdminde var efterfølgende vært med kage, kaffe og drikkevarer.

Efterfølgende drog vi alle af mod Sognegården, der dækkes op, pyntes borde og gøres klar til juleafslutningen efter koncerten i kirken. Denne gang pyntes borde med det svenske for øje, fine Dalarheste, halmbukke, svenske flag, og endog en fin dukke i svensk nationaldragt fra Dalarna prægede dekorationerne i år.  Alle står klar til prøven i kirken kl. 18. Udover Öhrwalls værk synger koret også andre svenske julesange ligesom solist og musikere har deres del af koncerten. Ved årets julekoncert under ledelse af S.S.N. medvirkede i år sopran Helle Thun, Bo Juul Kristiansen på fløjte, Lene Holt Nielsen på cello, Per Bach på orgel samt oplæsning ved skuespiller Susanne Sangill. Koncerten afsluttedes med en svensk lussekortral” i fællesskab med Helle Thun, koret og publikum. En helt speciel glad og lystig stemning mærkedes i kirken ved denne uventede afslutning for vores julekoncertpublikum. Igen i år havde vi glæde af, at tidligere kormedlem Claus Vesterholt deltog i julekoncerten. Se hele juleprogrammet på korets hjemmeside www.ssmf.dk/ under korkoncerter.

Juleafslutning, ja ”same procedure as last year”: glade kormedlemmer oven på en vellykket koncert, glade gæster (vores solister og pårørende), dejlig julemad, og masser af sang, og selvfølgelig en ny frisk lejlighedssang fra Else og et par taler. Tak igen til Lissi for den formidable mad, som vi altid nyder med en glubende appetit oven på dagens arbejde. Dog som noget helt nyt i, så lærte solist Helle Thun os den sjoveste svenske drikkevise. Hun (og den) var bare god!

 Mandag den 7.1. 2019 er det igen hverdag i koret, en ny halvårssæson starter. Organist Per Bach havde allerede i 2018 spurgt, om koret ville deltage i et arrangement med operasanger Anette Boe Nielsen den 24. 1. 2019 i Skørping Sognegård. Her sang vi med på de ”Nyere salmer”, som vist også var titlen på arrangementet, og bidrog selv med ”Staffan Stalle dreng” og ”Fred hviler over land og by”.

 I efteråret havde Ingrid Madsen, tidligere medlem af Skørpingkoret, nu Frederikshavn Bykor, spurgt koret, om vi havde lyst til at deltage i et fælles arrangement hos dem i foråret 2019. Værket, skulle være Kaj Munks og Erling Kullbergs ”I det fri” og med komponisten Erling Kullberg som dirigent og med Frederikshavns Bykors dirigent Søren Rasmussen som akkompagnatør ved opførelsen. Hele foråret er således gået med at indøve værket med de 12 satser, en for hver af de tolv måneder i det første besættelsesår 1940.

I vinter måtte vi desværre erfare, at vores nabokor Bælum Sangkor er blevet nedlagt. Det havde over et par år ikke været muligt, at få en ny fast korleder, ligesom medlemstallet havde været stærkt nedadgående. Vi har, fra det nu nedlagte kor, overtaget noder, som skønnedes at kunne bruges i Skørpingkoret.  

I marts havde vi også den glæde at kunne fejre Anny Gudums 85-års fødselsdag i koret, -naturligvis med fødselsdagssangen ” Fantastiske fødselar” og en gave. Selv var hun på forkant med det hele og havde bagt fastelavnsboller til 35 personer.

I marts lå endnu et korstævne. Den 9.3. 2019 var Tine Ohrt Højgaard dirigent ved NOFO stævnet, denne gang afholdt i sognehuset ved Vejgård kirke, med titlen Kai Normann Andersen. Over 80 sangere deltog i stævnet, dog var der kun få deltagere fra vores eget kor.

Korets forårskoncert fandt i år sted den 27.4. 2019 i Frederikshavn sammen med Frederikshavn Bykor i Abildgård kirken. Med to forudgående fællesprøver på værket ”I det fri”, hvoraf den sidste var med komponisten og dirigenten Erling Kullberg, var koret således godt rustede til at selve koncerten. Formiddag og eftermiddag på selve koncertdagen gik med korprøver, men ind i mellem afbrudt af dejlige pauser med forfriskninger og en dejlig frokost. Kl. 16 afholdtes koncerten for 63 gæster. På programmet var det store værk ”I det fri”, to afdelinger med de to kors egne sange samt fællessange. Det har været stort, slidsomt, spændende og givende at arbejde med et værk over så lang tid, men lønnen og forløsningen var stor, da koncerten med de to kor endelig fandt sted. Til efteråret den 19.9. 2019 vil værket igen blive opført sammen med Frederikshavn Bykor, men denne gang i Skørping Nykirke i forbindelse med fejringen af Skørping stationsbys 150-års jubilæum. Til begge koncerter er der søgt penge, for at kunne betale komponist og dirigent Erling Kullberg. Fra Danske Folkekor vil vi modtage 1000 kr., efter afrapportering fra arrangementet. Endnu afventer vi svar fra Skørping Kulturråd vedr. ansøgte midler til efterårskoncerten.

Sidste år havde vi en del øveaftner i Nykirken pga. kirkens egne møder i Sognegården. Heldigvis faldt tingene på plads i dette korår, hvor møderne ikke faldt sammen med vores øveaftner. Formanden har i vinter deltaget i et møde, der omhandlede en udvidelse af Sognegården. Hun gjorde her opmærksom på, at vi er glade og taknemmelige for at bruge Sognegården som fast øvested, og ønsker lige som andre brugere af huset gerne mere plads.                                                                                                                                      

Koret har afholdt 5 bestyrelsesmøder. På hjemmesiden opdaterer Kristen Hansen løbende alt relevant for koret, samt lægger flittigt billeder og lydoptagelser ind fra vores arrangementer og koncerter. Vi har to facebooksider, en officiel som Kristen Hansen bestyrer og en som formanden bestyrer, og hvor alle kormedlemmer kan lægge ting ind, der kan have interesse eller være sjovt. 

 Vores idé med en gavekasse, har fungeret godt. I nuværende sæson har det ikke været nødvendig at tanke op med det frivillige bidrag på 50 kr., men vi må nok fylde lidt på kontoen, når sæsonen starter igen til september.

 Også ved denne generalforsamling har vi en hel bunke af fødselarer, der skal fejres. Vi ønsker hjertelig tillykke til Ulla med de 75 år den 20. april, til Mette med de 75 år den 23. april, til Anne med de 70 år den 4.maj, til Lise med de 50 år den 10. maj og endelig til Berit med de 60 år den 20. juli.

Status på korsangerne, så er vi lige nu 37 aktive sangere.                                           

Bestyrelsen siger tak for koråret 2018/2019, tak for samarbejdet, tak til alle der har påtaget sig ekstraarbejde med bagning, kaffebrygning og opvask til vores arrangementer, tak for jeres engagement og trofasthed over for vores gamle Sangforening af 1895. Et kor der er værd at synge i.

På bestyrelsens vegne                                                                                                                                Bodil Tvedegaard/ formand                                                                                                                 Skørping den 2.05.2019

 

 

 

 

Indkaldelse

til generalforsamling i Skørping Sangforening – Skørpingkoret.

 

Torsdag d. 3. maj 2018 kl. 19.00

 

På Museum Rebild, Rebildvej 25 b, Rebild, 9520 Skørping

Se fotos fra generalforsamlingen  her

 

Vi mødes med fanen ved Rebildporten, og om vejret er til det, vandrer vi ind i Nationalparken og synger ud over bakkerne. Medbring noder til Danmark nu blunder den lyse nat, Jylland mellem tvende have, og i I skovens dybe stille ro. Herefter går vi på museet, og gør klar til generalforsamling og spisning.

 

Om generalforsamlingen gælder det, at der skal indkaldes hertil med mindst 14 dages varsel.

 

§9 stk.4: ”Forslag og besværinger, der ønskes behandlet, skal være anmeldt skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen”.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om den forløbne sæson

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
Regnskab 2017 side 1
Regnskab 2017 side 2

 

4. Behandling af rettidigt indkomne forslag

Forslag fra Bestyrelsen: Vedr.§ 9 stk. 2 foreslås den ændret til: ”Den årlige generalforsamling afholdes i perioden april -maj

5. Forelæggelse af budget 2018 – 19 samt kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg:

Anders Hagemann og Bodil Tvedegaard

Karin Hagemann, suppleant

8. Valg af revisor og revisorsuppleant i ulige år

7. Eventuelt

 

Skørping den 13.4.2017

 

Bodil Tvedegaard/ fmd. Tlf. 30 63 64 86.

 

Bestyrelsens årsberetning for 2017-2018

 

Et år i koret er gået, og til dette hører en opsummering af korets aktiviteter og begivenheder gennem det forløbne år. Generalforsamlingen for perioden 2016 / 2017 afholdt vi den 4.5.2017 i Skørping Sognegård. Ved denne lejlighed genvælges Mia Korsdal Stensballe til bestyrelsen og Lissi Hyldgaard genvælges som suppleant. Lise Westergård ønsker at træde ud af bestyrelsen, og i stedet vælges Anne Marie Svendsen. Lise takkes for sit ihærdige og præcise arbejde med PR-delen gennem flere år i koret.

 

Ikke alle i koret begyndte ferien allerede da, idet 8 sangere drager til Landsstævne i Herning i Kr. Himmelfartsferien fra den 25. – 27 maj. Vi synger det nye korværk Runeskrift, med tekster af Rune T. Kidde og musik af Jacob Høgsbro og dirigeret af samme, samt en samling af danske sange samlet i heftet ”Syng danske Korperler” under ledelse af Jesper Grove Jørgensen. Sommeren faldt vist lige i den weekend, og mellem prøverne blev solen nydt i fulde drag på Herning Gymnasium, hvor det hele fandt sted. Igen en stor og god oplevelse at være afsted sammen, synge i flere dage og ende med en offentlig koncert.

 

Den nyvalgte bestyrelse holdt sit første og konstituerende møde den 6.6. 2017. Herefter gik også bestyrelsen på ferie. Se konstitueringen i referatet på korets hjemmeside.

 

I august 2017 deltog en lille flok fra koret i et indslag under byfesten, hvor vi sammen med organist Per Bach sang Alta Trinita, alle iklædt munke og nonnekostume, - som et lille input omkring farvel til katolicismen og velkommen til den nye tid- Reformationen. 500 året for Reformationen blev rundt om fejret stort med mange nye kortiltag. Også vi skulle have deltaget i et arrangement med Luthersange, det måtte dog droppes, idet tiden ikke var til det på grund af andre prioriterede arrangementer.

 

Vi startede officielt vores nye sangsæson den 7.9. 2017. Allerede her gik vi gang med at øve Elverskud af Niels W. Gade. Korets dirigent Søren Steen Nielsen og kulturskoleleder Morten Lønborg Friis havde i fællesskab arrangeret en opførelse af dette værk på Mariager Fjord Gymnasium i Hobro i samarbejde med Vendsyssel Symfoniorkester, Hobro Kammerorkester, de to kor Als- Øster Hurup Kirkekor og Skørpingkoret samt tre solister. Alle 8 øvegange, inden værket skulle opføres den 12. november 2017, gik med indøvelsen af dette fantastiske værk, dog blev der også ind i mellem tid til at kigge på vores standardrepertoire, ligesom der blev tid til at deltage i Nordjysk Folkekors stævne lørdag den 28.10. 2017 i Sognehuset ved Vejgård kirke. Her var der en overvældende deltagelse med 22 fra koret. Programmet var ”Julestemning”– nordiske julesange - med dirigenten Asbjørn Faleide Fristad.

 

Weekenden den 11 og 12 november 2017 gik det for alvor løs med Elverskud i Hobro med Morten Lønborg Friis som dirigent. Lørdagen gik med prøver, hvor de to kor blev sunget sammen, orkestrene kom på og de tre solister gjorde deres entre – sopranen Charlotte Hjørringgaard, som Elverkongens Datter, barytonen Thomas Rewes som Hr. Oluf og mezzosopranen Lene Kold som Moderen. Søndag eftermiddag kulminerede det hele i selve koncerten, hvor hele gymnasiets festsal var fyldt til bristepunktet. Søren Steen Nielsen stod for introduktionen til værket. En forløsning af de helt store, da efterårets mange øveaftener blev indfriet på bedste vis med dette brag af en stor koncert. Alle følte vist, at vi fik sendt Hr Oluf godt afsted… det var en berigelse at synge det. Tak til S.S. N og M.L.F. for at tage initiativ til opførelsen af Elverskud. Skørpingkoret havde også den glæde at gentage forårs- succesen Ved Solnedgang og leverede her en pragtpræstation med endnu et af Gades store værker.

 

Nu gjaldt det vores juleprogram, som vi ikke havde forfærdelig mange gange at øve op til. Vi indså også i efteråret, at vores økonomi ikke rakte til at have solister med uden et tilskud af penge. Bestyrelsen fik lynhurtigt først i oktober måned sendt en ansøgning afsted til Jutlanderfonden om støtte til vores julekoncert, som vi kaldte ”Nordisk julestemning”, og i november tog syngemestren og formanden i Jutlander Bank for at modtage 4000 kr.

 

I programmet Nordisk Julestemning indgik vores efterhånden kendte værk Celebrate af John Højbye og Edward Broadbridge samt kendte og mindre kendte julesalmer fra de nordiske lande.

 

Traditionen tro afholdes vores julekoncert den 3. søndag i advent, i år den 17.12. 2017, og lige så tro mod traditionen deltager Skørpingkoret i et eftermiddagsarrangement på plejehjemmet Teglgårdsminde inden selve julekoncerten om aftenen i Nykirken. Kl. 15 underholdt koret således beboere, personale og pårørende på Plejecenteret Teglgårdsminde i Skørping. Vi sang et bredt udvalg af danske julesange og salmer, kædet sammen af Søren Steen Nielsen og Jørgen Dolmer. Som noget nyt havde Kristen Hansen sagt ja til at lave et lille indslag i underholdningen, og alle tog godt imod Kristens sjove og underholdende fortælling om sin barndoms jul i Sønderjylland. Teglgårdminde var efterfølgende vært med kage, kaffe og drikkevarer. Efterfølgende drager vi alle af mod Sognegården, der dækkes op, pyntes borde og gøres klar til juleafslutningen efter koncerten i kirken. Til prøven i kirken er alle klar kl. 18. Ved årets julekoncert under ledelse af S.S.N. medvirkede i årets julekoncert sopran Lea Quortrup, Kristian Helmer på saxofon, Søren Høj på bas, organist Per Bach på keyboard og orgel og skuespiller Susanne Sangill læste to små udvalgte eventyr: Nissen hos Spækhøkeren og Jueledderkoppen. Celebrate blev igen modtaget med stor glæde fra vores publikum i den fyldte kirke. Vi havde igen den fornøjelse at tidligere kormedlem Claus Vesterholt deltog i julekoncerten og sang tenorsoloen i værket. En dejlig og fredfyldt stemning fyldte kirken, da vi alle sluttede af med fællessalmen Dejlig er jorden. Se hele juleprogrammet på korets hjemmeside www.ssmf.dk/ under korkoncerter.

 

Vores juleafslutning i Sognegården, efter koncerten i kirken, var som altid et tilløbsstykke for både koret, pårørende, gæstesolister og musikere. Lissi Hyldgaard havde igen stået for buffeten, og alle gik ombord i det dejlige pålægsbord med stor appetit efter dagens lange program. Med hygge, spisning, taler, uddeling af gaver, sjove fællessange samt selvfølgelig Else Larsens altid nyskrevne sang om efterårets små og store begivenheder, - blev juleafslutningen 2017 afviklet i Skørping Sangforening.

 

Helligtrekongerkoncerten i Torup kirke søndag den 7.1. 2018 blev starten på det nye år. Menighedsrådet havde igen indbudt os til at synge i den gamle middelalderkirke på kirkebakken mellem Torup og Hellum. På grund af sygdom var både den stedlige sognepræst og organist skiftet ud med sognepræst Jonas Langdahl Gormsen og organist Natasja Kutsko Jensen. Koncerten blev afviklet med en blanding fra vores julerepertoire, fællessalmer og læsninger fra Testamenterne.

 

Organist Per Bach havde allerede i 2017 spurgt, om koret ville deltage i et arrangement med salmedigter og forfatter Lisbeth Smedegaard Andersen onsdag den 24.1. 2018. Ved korstart den 11.1. 2018 var der således noder til 12 salmer fra salmedigterens hånd. Arrangementet, planlagt af Skørping- Fræer menighedsråd fandt sted i Sognegården. Vi deltog med to selvstændige sange Fred hviler over land og by samt Jeg drømmer et land.

 

Inden vinterferien i februar blev der arbejdet frem mod forårskoncerten, der i år skulle indeholde Heisesange med bl.a. tekster af Shakespeare. Ligeledes gik vi gang med at opfriske Gabriellas sang, What a wonderfull world og I skovens dybe stille ro for at deltage i Borgerforeningens 10 års Vise-verse -festaften fredag den 16. marts.

 

Vores syngemester løb desværre ind i en slem influenza med efterfølgende lungebetændelse og måtte på hospitalet. Vores held var, at organist Per Bach trådte til, og han øvede med ildhu og entusiasme de ovennævnte sange med koret, Det blev da også ham, der førte os gennem de tre numre ved Vise- verse aftenen. Alle var fokuserede og parate, om end den begrænsede fysiske plads og dirigentens placering ikke var optimale i forhold til koret. Vi er Per Bach stor tak skyldig for hans indsats i dette forløb. Trompetist Per Iversen medvirkede i to af numrene.

 

Den 10.marts 2018 var der igen NOFOstævne, denne gang afholdt på UCN i Aalborg. Her sang vi ”En buket af rytmer” Folkeviser i moderne form, under ledelse af den unge dirigent Anna Dyrvig. Fra koret deltog dog kun syv. Men os der var med, fik gang i rytmerne og både krop, hjerne og stemme blev udfordret på hjerteligste vis under Annas præcise, professionelle og festlige entusiasme.

 

Korets forårskoncert fandt sted i Nykirken i Skørping den 26.4. 2018. Vi sang musik af den danske komponist Peter Heise (1830 – 1879) og solisten sang uddrag fra Drot og Marsk. Ved koncerten medvirkede organist Per Bach, pianist Lili Olesen på flygel, solist og sopran Britta Krarup Møller samt trompetist Per Iversen. Syngemester og dirigent Søren Steen bandt det hele sammen med små beretninger om 1800 tallets kultur og musik. Bjarne Martin akkompagnerede på keyboard til sit eget arrangement af Shakespeare-sangen ”Dengang jeg kun var så stor som så”. Som en overraskelse hørte vi også vores korleder synge Ossiansangen ”Yndig er dit lys, o aftenstjerne” fra en CD-optagelse. Repertoiret kan læses og høres på korets hjemmeside www.ssmf.dk.

 

På det organisatoriske har der været flere områder at forholde sig til. Vi har haft en udfordring vedr. vores øveaftner i Sognegården, idet vi ca. en gang om måneden har været nødt til at flytte vores koraftner til kirken, da der disse torsdage har været menighedsrådsmøder, og også vil være det fremover. Vi er hver gang venligt blevet tilbudt at øve i kirken, men om vi på sigt vil ønsker at fastholde denne løsning, må vi tage stilling til. Vi har fået tilbud om at kunne være på Museum Rebild i Dansesalen på 1. etage, hvor vi også i aften holder vores generalforsamling. De nye regler for Kodaafregning har også taget en del af bestyrelsens tid, men nu skulle det være på plads. Koret har afholdt 5 bestyrelsesmøder. På hjemmesiden opdaterer Kristen Hansen løbende alt relevant for koret, samt lægger flittigt billeder og lydoptagelser ind fra vores arrangementer og koncerter. Vi har to facebooksider, en officiel som Kristen Hansen bestyrer og en som formanden bestyrer, og hvor alle kormedlemmer kan lægge ting ind, der kan have interesse eller være sjovt.

 

Som noget nyt har bestyrelsen barslet med en gavekasse, hvortil vi har opfordret alle til at yde et bidrag på 50 kr. ved hver sæson eller efter behov. Herved kan vi bibeholde den forholdsvis nye tradition med at betænke vores medlemmer ved runde fødselsdage (fra 50 år og opad), ved alvorlig sygdom og lignende. Koret har da også været ramt af alvorlig sygdom blandt mange af vores medlemmer i år, bl.a. nedlagde influenzaen en del af os i flere uger. På den glædelige front fejrede vi ved juleafslutningen Anne Marie Franzens 70 års fødselsdag, og i dette forår er de runde fødselsdage nærmest kommet som perler på en snor -først med Svend Aage Høyen 90 år, Inger Lise Christensen 80 år, Jørgen Dolmer 80 år - alle i april. Trine Kastrup Dalsgaard runder 50 år her i maj, og endelig Anders Hagemann, der når de 75 år i juni. Vi ønsker jer alle hjerteligt tillykke.

 

Status på korsangerne, så er vi lige nu ca. 35 sangere. Et par stykker holder pause fra koret, men formodes at vende tilbage til efteråret. Der har ikke været tilgang af nye korsangere i det foregående år, men heller ingen har forladt Skørpingkoret. Bestyrelsen siger tak for koråret 2017/2018, tak for samarbejdet, jeres engagement og trofasthed over for vores gamle Sangforening af 1895. Et kor der er værd at synge i.

 

På bestyrelsens vegne Bodil Tvedegaard/ formand Skørping den 3.5.2018

 

Referat af generalforsamling i Skørping

Sangforening torsdag den 3. maj 2018

Generalforsamlingen fandt sted på Museum Rebild, 9520 Skørping.

Vi mødtes ved Rebildporten med fanen og sang Himmerlandssangen og I

skovens dybe stille ro, hvorefter vi vandrede op til Cimbrerstenen og sang Jylland

mellem tvende have og Danmark nu blunder den lyse nat.

1. Valg af dirigent. Ulla Bidstrup blev enstemmigt valgt. Hun fastslog, at

generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning. Bodil leverede en fin beretning om stort og småt i vores sangforening. Der var kommentarer vedrørende vores hidtidige og fremtidige øvested. Vi har mulighed for at låne lokalet på museet, når vi ikke kan være i sognegården, dog mod en mindre ydelse. Søren siger, at akustikken er i orden, men klaveret kan selvfølgelig ikke måle sig med et flygel. En anden mulighed er at synge i kirken, hvilket er gratis, men det medfører en del ekstra arbejde med at få et instrument sat op. Bestyrelsen beslutter, hvad der skal ske.

Beretningen blev herefter godkendt.

3. Regnskab. Der var et lille overskud på knap 1000 kr. Regnskabet blev godkendt.

4. Budget. Budgettet blev gennemgået, og heraf fulgte, at generalforsamlingen besluttede at sætte kontingentet op til 350 kr. per halvår. Da en del af vore udgifter falder på samme tidspunkt, løber kassen sommetider tom, og så er det godt med en buffer.

Derefter blev budgettet godkendt.

5. Behandling af rettidigt indkomne forslag. Bestyrelsen foreslog, at Bestemmelsen i vedtægternes paragraf 9 stk. 2 for tidspunktet for afholdelse af den årlige generalforsamling ændres til: “Den årlige generalforsamling afholdes i perioden april - maj”.

Forslaget blev godkendt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Anders Hagemann og Bodil Tvedegaard blev genvalgt til bestyrelsen. Karin Hagemann blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant i ulige år. Da 2018 må siges at være et lige år, udgik punktet.

8. Eventuelt. Regnskabet for aftenens spisning blev fremlagt. Det viste sig, at der var et overskud på godt 300 kr., som nu er indsat på gavekassen.