SKØRPING- SANGFORENING AF 1895

 

Indkaldelse til generalforsamling i Skørping Sangforening – Skørpingkoret.

Torsdag d. 2. maj 2019 kl. 18.30

Vi mødes hos syngemesteren på Egehusvej 10 i Skørping og vandrer efter sang på terrassen i samlet flok til Sognegården i Skørping, hvorefter generalforsamlingen starter.

                            

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.

”Forslag og besværinger, der ønskes behandlet, skal være anmeldt skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen”.

 

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent

2.     Bestyrelsens beretning om det forløbne år

           3.  Aflæggelse af det reviderede regnskab

4.     Behandling af rettidigt indkomne forslag                                                                         

5.     Forelæggelse af budget 2019 – 20, samt fastsættelse af kontingent        

           6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

                 På valg:

                 Anne Marie Svendsen. Modtager ikke genvalg

                 Mia Korsdal, Stensballe

                 Lissi Hyldgaard, suppleant

  7.   Valg af revisor og revisorsuppleant i ulige år

8.       Eventuelt 

 

Referat af generalforsamling i Skørping

Sangforening, torsdag den 2. maj 2019 kl. 18.30

Generalforsamlingen fandt sted i Sognegården i Skørping

 

DAGSORDEN.

1.     Valg af dirigent. Ulla Bidstrup blev enstemmigt valgt. Hun fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2.     Bestyrelsens beretning. Beretningen er vedhæftet referatet. Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

3.     Aflæggelse af regnskab. Regnskabet blev godkendt. Det er vedhæftet referatet.

4.     Behandling af indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag.

5.     Forelæggelse af budget for 2019/20. Kassereren kunne ikke forelægge et budget, da bestyrelsen ikke havde udarbejdet et sådant. Det gør vi senere. Kontingentet fortsætter med uændret beløb.

6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. Mia K. Stensballe, bestyrelsesmedlem og Lissi Hyldgaard, suppleant blev begge genvalgt. Anne Marie Svendsen udgik som medlem af bestyrelsen, fordi hun er flyttet ret langt væk. Derefter blev Karin Hagemann valgt som medlem af bestyrelsen og Anne Thomsen blev valgt som suppleant.

7.     Valg af revisor og revisorsuppleant. Runa Lauritzen og Thor Bjørn Kjeldbjerg blev genvalgt som hhvs. revisor og revisorsuppleant.

8.     Eventuelt. Kristen Hansen blev udnævnt som æresmedlem.

 

Referatet er godkendt

 

Ulla Bidstrup, dirigent ved GF

 

 

 

Bestyrelsens årsberetning for 2018-2019

Et år i koret er gået, og endnu en generalforsamling er i gang. Hertil hører bestyrelsens årsberetning, hvor alle korets aktiviteter og begivenheder gennem det forløbne år listes op. Generalforsamlingen for perioden 2017 / 2018 afholdt vi den 3.5.2018 på Museum Rebild i Rebild. Vi mødtes ved RebildPorten med fanen og sang et par sange, vandring op til Cimbrerstenen og derefter den ordinære generalforsamling på selve museet. Ved denne lejlighed genvælges Anders Hagemann og Bodil Tvedegaard til bestyrelsen og Karin Hagemann genvælges som suppleant. Efter den ordinære del, fejrede vi fire runde og halvrunde fødselarer med sange, gaver og dejlig mad.

Den nyvalgte bestyrelse holdt sit første og konstituerende møde den 24.5. 2018. Herefter gik også bestyrelsen på ferie. Se konstitueringen i referatet på korets hjemmeside.   

Vi startede officielt vores nye sangsæson den 6.9. 2018.  Torsdag den 13.9. deltog en god del af koret i et arrangement under titlen ”Byen synger” på Kulturstationen. Her sang vi under ledelse af Morten Lønborg Friis, Peter Borup Jakobsen, Lene Grønbech og Per Bach sammen med elever fra Skørping Skole, og andre der var mødt op til arrangementet.

En af de første torsdage i korsæsonen kunne vi fejre Thor Bjørns 60-års fødselsdag, og vi sang for første gang som kor Danmarks nye fødselsdagssang fra 2018 ”Fantastiske fødselar” med tekst og musik af Marianne Søgaard.                                                                                                 Efteråret gik med øvning af vores standardrepertoire samt NOFO -stævnet der afholdtes i Skørping Sognegård den 27.10. 2018 med os som værter. Morten Ahti Lyng var gæstedirigent på stævnet med titlen ”Nyere / Nye salmer”. Fra Skørpingkoret var der en overvældende stor deltagelse, og vi var således også mange om det praktiske arbejde hermed.                                                                                                                                                           

I efteråret havde vi også den glæde at sige velkommen til den ny tenor Kristian Østergaard. Fra efterårets begivenheder skal også nævnes syngemesterens 75-års fødselsdag. Hele koret var på dagen den 11.10. 2018 inviteret op på Museum Rebild til fejring at den store dag. Vi blev modtaget med mousserende champagne af en glad fødselar med frue. Søren Steen Nielsen havde til anledningen kreeret et sanghæfte, og der blev sunget, talt og leet meget den aften. Ikke mindre end 8 indslag var der til festen, taler, sange, optræden, solospil og sang. Ved samme lejlighed blev vores korleder og syngemester udnævnt til æresmedlem af foreningen. En helt igennem fantastisk aften.

I løbet af efteråret var vi gået i gang med vores juelprogram med titlen Svensk Julemusik. Vi øvede på værket ” Svensk Julmusik” sat i arrangement af den kendte svenske komponist Anders Öhrwall, 1932-2012. Søren have lavet en aftale sopranen Helle Thun, der er ekspert ud i nordisk folkelyd, om at deltage som solist i vores julekoncert.  På Luciadag den 13 december, som også var vores sidste øvegang inden julekoncerten, havde Mogens og Mariane bagt de fineste lussekatte, der er et specielt svensk bagværk, der hører til traditionerne omkring den svenske Luciafejring.                                                                         

 

Traditionen tro afholdes vores julekoncert den 3. søndag i advent, i år den 16.12. 2018, og lige så tro mod traditionen synger Skørpingkoret julen ind ved et eftermiddagsarrangement på plejehjemmet Teglgårdsminde - inden selve julekoncerten om aftenen i Nykirken.

Kl. 15 underholdt koret således beboere, personale og pårørende på Plejecenteret Teglgårdsminde i Skørping. Vi sang et udvalg fra aftenens koncertrepertoire samt gode, gamle danske julesange og salmer. Gerhard glædede os med at fortælle om oprindelsen af julesalmen ”Der er noget i luften”, og Kristen Hansen lavede igen et lille causeri over oplevelser fra sit lange liv. Teglgårdminde var efterfølgende vært med kage, kaffe og drikkevarer.

Efterfølgende drog vi alle af mod Sognegården, der dækkes op, pyntes borde og gøres klar til juleafslutningen efter koncerten i kirken. Denne gang pyntes borde med det svenske for øje, fine Dalarheste, halmbukke, svenske flag, og endog en fin dukke i svensk nationaldragt fra Dalarna prægede dekorationerne i år.  Alle står klar til prøven i kirken kl. 18. Udover Öhrwalls værk synger koret også andre svenske julesange ligesom solist og musikere har deres del af koncerten. Ved årets julekoncert under ledelse af S.S.N. medvirkede i år sopran Helle Thun, Bo Juul Kristiansen på fløjte, Lene Holt Nielsen på cello, Per Bach på orgel samt oplæsning ved skuespiller Susanne Sangill. Koncerten afsluttedes med en svensk ”lussekortral” i fællesskab med Helle Thun, koret og publikum. En helt speciel glad og lystig stemning mærkedes i kirken ved denne uventede afslutning for vores julekoncertpublikum. Igen i år havde vi glæde af, at tidligere kormedlem Claus Vesterholt deltog i julekoncerten. Se hele juleprogrammet på korets hjemmeside www.ssmf.dk/ under korkoncerter.

Juleafslutning, ja ”same procedure as last year”: glade kormedlemmer oven på en vellykket koncert, glade gæster (vores solister og pårørende), dejlig julemad, og masser af sang, og selvfølgelig en ny frisk lejlighedssang fra Else og et par taler. Tak igen til Lissi for den formidable mad, som vi altid nyder med en glubende appetit oven på dagens arbejde. Dog som noget helt nyt i, så lærte solist Helle Thun os den sjoveste svenske drikkevise. Hun (og den) var bare god!

 Mandag den 7.1. 2019 er det igen hverdag i koret, en ny halvårssæson starter. Organist Per Bach havde allerede i 2018 spurgt, om koret ville deltage i et arrangement med operasanger Anette Boe Nielsen den 24. 1. 2019 i Skørping Sognegård. Her sang vi med på de ”Nyere salmer”, som vist også var titlen på arrangementet, og bidrog selv med ”Staffan Stalle dreng” og ”Fred hviler over land og by”.

 I efteråret havde Ingrid Madsen, tidligere medlem af Skørpingkoret, nu Frederikshavn Bykor, spurgt koret, om vi havde lyst til at deltage i et fælles arrangement hos dem i foråret 2019. Værket, skulle være Kaj Munks og Erling Kullbergs ”I det fri” og med komponisten Erling Kullberg som dirigent og med Frederikshavns Bykors dirigent Søren Rasmussen som akkompagnatør ved opførelsen. Hele foråret er således gået med at indøve værket med de 12 satser, en for hver af de tolv måneder i det første besættelsesår 1940.

I vinter måtte vi desværre erfare, at vores nabokor Bælum Sangkor er blevet nedlagt. Det havde over et par år ikke været muligt, at få en ny fast korleder, ligesom medlemstallet havde været stærkt nedadgående. Vi har, fra det nu nedlagte kor, overtaget noder, som skønnedes at kunne bruges i Skørpingkoret.  

I marts havde vi også den glæde at kunne fejre Anny Gudums 85-års fødselsdag i koret, -naturligvis med fødselsdagssangen ” Fantastiske fødselar” og en gave. Selv var hun på forkant med det hele og havde bagt fastelavnsboller til 35 personer.

I marts lå endnu et korstævne. Den 9.3. 2019 var Tine Ohrt Højgaard dirigent ved NOFO stævnet, denne gang afholdt i sognehuset ved Vejgård kirke, med titlen Kai Normann Andersen. Over 80 sangere deltog i stævnet, dog var der kun få deltagere fra vores eget kor.

Korets forårskoncert fandt i år sted den 27.4. 2019 i Frederikshavn sammen med Frederikshavn Bykor i Abildgård kirken. Med to forudgående fællesprøver på værket ”I det fri”, hvoraf den sidste var med komponisten og dirigenten Erling Kullberg, var koret således godt rustede til at selve koncerten. Formiddag og eftermiddag på selve koncertdagen gik med korprøver, men ind i mellem afbrudt af dejlige pauser med forfriskninger og en dejlig frokost. Kl. 16 afholdtes koncerten for 63 gæster. På programmet var det store værk ”I det fri”, to afdelinger med de to kors egne sange samt fællessange. Det har været stort, slidsomt, spændende og givende at arbejde med et værk over så lang tid, men lønnen og forløsningen var stor, da koncerten med de to kor endelig fandt sted. Til efteråret den 19.9. 2019 vil værket igen blive opført sammen med Frederikshavn Bykor, men denne gang i Skørping Nykirke i forbindelse med fejringen af Skørping stationsbys 150-års jubilæum. Til begge koncerter er der søgt penge, for at kunne betale komponist og dirigent Erling Kullberg. Fra Danske Folkekor vil vi modtage 1000 kr., efter afrapportering fra arrangementet. Endnu afventer vi svar fra Skørping Kulturråd vedr. ansøgte midler til efterårskoncerten.

Sidste år havde vi en del øveaftner i Nykirken pga. kirkens egne møder i Sognegården. Heldigvis faldt tingene på plads i dette korår, hvor møderne ikke faldt sammen med vores øveaftner. Formanden har i vinter deltaget i et møde, der omhandlede en udvidelse af Sognegården. Hun gjorde her opmærksom på, at vi er glade og taknemmelige for at bruge Sognegården som fast øvested, og ønsker lige som andre brugere af huset gerne mere plads.                                                                                                                                      

Koret har afholdt 5 bestyrelsesmøder. På hjemmesiden opdaterer Kristen Hansen løbende alt relevant for koret, samt lægger flittigt billeder og lydoptagelser ind fra vores arrangementer og koncerter. Vi har to facebooksider, en officiel som Kristen Hansen bestyrer og en som formanden bestyrer, og hvor alle kormedlemmer kan lægge ting ind, der kan have interesse eller være sjovt. 

 Vores idé med en gavekasse, har fungeret godt. I nuværende sæson har det ikke været nødvendig at tanke op med det frivillige bidrag på 50 kr., men vi må nok fylde lidt på kontoen, når sæsonen starter igen til september.

 Også ved denne generalforsamling har vi en hel bunke af fødselarer, der skal fejres. Vi ønsker hjertelig tillykke til Ulla med de 75 år den 20. april, til Mette med de 75 år den 23. april, til Anne med de 70 år den 4.maj, til Lise med de 50 år den 10. maj og endelig til Berit med de 60 år den 20. juli.

Status på korsangerne, så er vi lige nu 37 aktive sangere.                                           

Bestyrelsen siger tak for koråret 2018/2019, tak for samarbejdet, tak til alle der har påtaget sig ekstraarbejde med bagning, kaffebrygning og opvask til vores arrangementer, tak for jeres engagement og trofasthed over for vores gamle Sangforening af 1895. Et kor der er værd at synge i.

På bestyrelsens vegne                                                                                                                                Bodil Tvedegaard/ formand                                                                                                                 Skørping den 2.05.2019

 

 

Indkaldelse

til generalforsamling i Skørping Sangforening – Skørpingkoret.

Torsdag d. 3. maj 2018 kl. 19.00

På Museum Rebild, Rebildvej 25 b, Rebild, 9520 Skørping

Se fotos fra generalforsamlingen  her

 

Vi mødes med fanen ved Rebildporten, og om vejret er til det, vandrer vi ind i Nationalparken og synger ud over bakkerne. Medbring noder til Danmark nu blunder den lyse nat, Jylland mellem tvende have, og i I skovens dybe stille ro. Herefter går vi på museet, og gør klar til generalforsamling og spisning.

 

Om generalforsamlingen gælder det, at der skal indkaldes hertil med mindst 14 dages varsel.

 

§9 stk.4: ”Forslag og besværinger, der ønskes behandlet, skal være anmeldt skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen”.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om den forløbne sæson

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
Regnskab 2017 side 1
Regnskab 2017 side 2

 

4. Behandling af rettidigt indkomne forslag

Forslag fra Bestyrelsen: Vedr.§ 9 stk. 2 foreslås den ændret til: ”Den årlige generalforsamling afholdes i perioden april -maj”

5. Forelæggelse af budget 2018 – 19 samt kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg:

Anders Hagemann og Bodil Tvedegaard

Karin Hagemann, suppleant

8. Valg af revisor og revisorsuppleant i ulige år

7. Eventuelt

 

Skørping den 13.4.2017

 

Bodil Tvedegaard/ fmd. Tlf. 30 63 64 86.

 

Bestyrelsens årsberetning for 2017-2018

 

Et år i koret er gået, og til dette hører en opsummering af korets aktiviteter og begivenheder gennem det forløbne år. Generalforsamlingen for perioden 2016 / 2017 afholdt vi den 4.5.2017 i Skørping Sognegård. Ved denne lejlighed genvælges Mia Korsdal Stensballe til bestyrelsen og Lissi Hyldgaard genvælges som suppleant. Lise Westergård ønsker at træde ud af bestyrelsen, og i stedet vælges Anne Marie Svendsen. Lise takkes for sit ihærdige og præcise arbejde med PR-delen gennem flere år i koret.

Ikke alle i koret begyndte ferien allerede da, idet 8 sangere drager til Landsstævne i Herning i Kr. Himmelfartsferien fra den 25. – 27 maj. Vi synger det nye korværk Runeskrift, med tekster af Rune T. Kidde og musik af Jacob Høgsbro og dirigeret af samme, samt en samling af danske sange samlet i heftet ”Syng danske Korperler” under ledelse af Jesper Grove Jørgensen. Sommeren faldt vist lige i den weekend, og mellem prøverne blev solen nydt i fulde drag på Herning Gymnasium, hvor det hele fandt sted. Igen en stor og god oplevelse at være afsted sammen, synge i flere dage og ende med en offentlig koncert.

Den nyvalgte bestyrelse holdt sit første og konstituerende møde den 6.6. 2017. Herefter gik også bestyrelsen på ferie. Se konstitueringen i referatet på korets hjemmeside.

I august 2017 deltog en lille flok fra koret i et indslag under byfesten, hvor vi sammen med organist Per Bach sang Alta Trinita, alle iklædt munke og nonnekostume, - som et lille input omkring farvel til katolicismen og velkommen til den nye tid- Reformationen. 500 året for Reformationen blev rundt om fejret stort med mange nye kortiltag. Også vi skulle have deltaget i et arrangement med Luthersange, det måtte dog droppes, idet tiden ikke var til det på grund af andre prioriterede arrangementer.

Vi startede officielt vores nye sangsæson den 7.9. 2017. Allerede her gik vi gang med at øve Elverskud af Niels W. Gade. Korets dirigent Søren Steen Nielsen og kulturskoleleder Morten Lønborg Friis havde i fællesskab arrangeret en opførelse af dette værk på Mariager Fjord Gymnasium i Hobro i samarbejde med Vendsyssel Symfoniorkester, Hobro Kammerorkester, de to kor Als- Øster Hurup Kirkekor og Skørpingkoret samt tre solister. Alle 8 øvegange, inden værket skulle opføres den 12. november 2017, gik med indøvelsen af dette fantastiske værk, dog blev der også ind i mellem tid til at kigge på vores standardrepertoire, ligesom der blev tid til at deltage i Nordjysk Folkekors stævne lørdag den 28.10. 2017 i Sognehuset ved Vejgård kirke. Her var der en overvældende deltagelse med 22 fra koret. Programmet var ”Julestemning”– nordiske julesange - med dirigenten Asbjørn Faleide Fristad.

Weekenden den 11 og 12 november 2017 gik det for alvor løs med Elverskud i Hobro med Morten Lønborg Friis som dirigent. Lørdagen gik med prøver, hvor de to kor blev sunget sammen, orkestrene kom på og de tre solister gjorde deres entre – sopranen Charlotte Hjørringgaard, som Elverkongens Datter, barytonen Thomas Rewes som Hr. Oluf og mezzosopranen Lene Kold som Moderen. Søndag eftermiddag kulminerede det hele i selve koncerten, hvor hele gymnasiets festsal var fyldt til bristepunktet. Søren Steen Nielsen stod for introduktionen til værket. En forløsning af de helt store, da efterårets mange øveaftener blev indfriet på bedste vis med dette brag af en stor koncert. Alle følte vist, at vi fik sendt Hr Oluf godt afsted… det var en berigelse at synge det. Tak til S.S. N og M.L.F. for at tage initiativ til opførelsen af Elverskud. Skørpingkoret havde også den glæde at gentage forårs- succesen Ved Solnedgang og leverede her en pragtpræstation med endnu et af Gades store værker.

Nu gjaldt det vores juleprogram, som vi ikke havde forfærdelig mange gange at øve op til. Vi indså også i efteråret, at vores økonomi ikke rakte til at have solister med uden et tilskud af penge. Bestyrelsen fik lynhurtigt først i oktober måned sendt en ansøgning afsted til Jutlanderfonden om støtte til vores julekoncert, som vi kaldte ”Nordisk julestemning”, og i november tog syngemestren og formanden i Jutlander Bank for at modtage 4000 kr.

I programmet Nordisk Julestemning indgik vores efterhånden kendte værk Celebrate af John Højbye og Edward Broadbridge samt kendte og mindre kendte julesalmer fra de nordiske lande.

Traditionen tro afholdes vores julekoncert den 3. søndag i advent, i år den 17.12. 2017, og lige så tro mod traditionen deltager Skørpingkoret i et eftermiddagsarrangement på plejehjemmet Teglgårdsminde inden selve julekoncerten om aftenen i Nykirken. Kl. 15 underholdt koret således beboere, personale og pårørende på Plejecenteret Teglgårdsminde i Skørping. Vi sang et bredt udvalg af danske julesange og salmer, kædet sammen af Søren Steen Nielsen og Jørgen Dolmer. Som noget nyt havde Kristen Hansen sagt ja til at lave et lille indslag i underholdningen, og alle tog godt imod Kristens sjove og underholdende fortælling om sin barndoms jul i Sønderjylland. Teglgårdminde var efterfølgende vært med kage, kaffe og drikkevarer. Efterfølgende drager vi alle af mod Sognegården, der dækkes op, pyntes borde og gøres klar til juleafslutningen efter koncerten i kirken. Til prøven i kirken er alle klar kl. 18. Ved årets julekoncert under ledelse af S.S.N. medvirkede i årets julekoncert sopran Lea Quortrup, Kristian Helmer på saxofon, Søren Høj på bas, organist Per Bach på keyboard og orgel og skuespiller Susanne Sangill læste to små udvalgte eventyr: Nissen hos Spækhøkeren og Jueledderkoppen. Celebrate blev igen modtaget med stor glæde fra vores publikum i den fyldte kirke. Vi havde igen den fornøjelse at tidligere kormedlem Claus Vesterholt deltog i julekoncerten og sang tenorsoloen i værket. En dejlig og fredfyldt stemning fyldte kirken, da vi alle sluttede af med fællessalmen Dejlig er jorden. Se hele juleprogrammet på korets hjemmeside www.ssmf.dk/ under korkoncerter.

Vores juleafslutning i Sognegården, efter koncerten i kirken, var som altid et tilløbsstykke for både koret, pårørende, gæstesolister og musikere. Lissi Hyldgaard havde igen stået for buffeten, og alle gik ombord i det dejlige pålægsbord med stor appetit efter dagens lange program. Med hygge, spisning, taler, uddeling af gaver, sjove fællessange samt selvfølgelig Else Larsens altid nyskrevne sang om efterårets små og store begivenheder, - blev juleafslutningen 2017 afviklet i Skørping Sangforening.

Helligtrekongerkoncerten i Torup kirke søndag den 7.1. 2018 blev starten på det nye år. Menighedsrådet havde igen indbudt os til at synge i den gamle middelalderkirke på kirkebakken mellem Torup og Hellum. På grund af sygdom var både den stedlige sognepræst og organist skiftet ud med sognepræst Jonas Langdahl Gormsen og organist Natasja Kutsko Jensen. Koncerten blev afviklet med en blanding fra vores julerepertoire, fællessalmer og læsninger fra Testamenterne.

Organist Per Bach havde allerede i 2017 spurgt, om koret ville deltage i et arrangement med salmedigter og forfatter Lisbeth Smedegaard Andersen onsdag den 24.1. 2018. Ved korstart den 11.1. 2018 var der således noder til 12 salmer fra salmedigterens hånd. Arrangementet, planlagt af Skørping- Fræer menighedsråd fandt sted i Sognegården. Vi deltog med to selvstændige sange Fred hviler over land og by samt Jeg drømmer et land.

Inden vinterferien i februar blev der arbejdet frem mod forårskoncerten, der i år skulle indeholde Heisesange med bl.a. tekster af Shakespeare. Ligeledes gik vi gang med at opfriske Gabriellas sang, What a wonderfull world og I skovens dybe stille ro for at deltage i Borgerforeningens 10 års Vise-verse -festaften fredag den 16. marts.

Vores syngemester løb desværre ind i en slem influenza med efterfølgende lungebetændelse og måtte på hospitalet. Vores held var, at organist Per Bach trådte til, og han øvede med ildhu og entusiasme de ovennævnte sange med koret, Det blev da også ham, der førte os gennem de tre numre ved Vise- verse aftenen. Alle var fokuserede og parate, om end den begrænsede fysiske plads og dirigentens placering ikke var optimale i forhold til koret. Vi er Per Bach stor tak skyldig for hans indsats i dette forløb. Trompetist Per Iversen medvirkede i to af numrene.

Den 10.marts 2018 var der igen NOFOstævne, denne gang afholdt på UCN i Aalborg. Her sang vi ”En buket af rytmer” Folkeviser i moderne form, under ledelse af den unge dirigent Anna Dyrvig. Fra koret deltog dog kun syv. Men os der var med, fik gang i rytmerne og både krop, hjerne og stemme blev udfordret på hjerteligste vis under Annas præcise, professionelle og festlige entusiasme.

Korets forårskoncert fandt sted i Nykirken i Skørping den 26.4. 2018. Vi sang musik af den danske komponist Peter Heise (1830 – 1879) og solisten sang uddrag fra Drot og Marsk. Ved koncerten medvirkede organist Per Bach, pianist Lili Olesen på flygel, solist og sopran Britta Krarup Møller samt trompetist Per Iversen. Syngemester og dirigent Søren Steen bandt det hele sammen med små beretninger om 1800 tallets kultur og musik. Bjarne Martin akkompagnerede på keyboard til sit eget arrangement af Shakespeare-sangen ”Dengang jeg kun var så stor som så”. Som en overraskelse hørte vi også vores korleder synge Ossiansangen ”Yndig er dit lys, o aftenstjerne” fra en CD-optagelse. Repertoiret kan læses og høres på korets hjemmeside www.ssmf.dk.

På det organisatoriske har der været flere områder at forholde sig til. Vi har haft en udfordring vedr. vores øveaftner i Sognegården, idet vi ca. en gang om måneden har været nødt til at flytte vores koraftner til kirken, da der disse torsdage har været menighedsrådsmøder, og også vil være det fremover. Vi er hver gang venligt blevet tilbudt at øve i kirken, men om vi på sigt vil ønsker at fastholde denne løsning, må vi tage stilling til. Vi har fået tilbud om at kunne være på Museum Rebild i Dansesalen på 1. etage, hvor vi også i aften holder vores generalforsamling. De nye regler for Kodaafregning har også taget en del af bestyrelsens tid, men nu skulle det være på plads. Koret har afholdt 5 bestyrelsesmøder. På hjemmesiden opdaterer Kristen Hansen løbende alt relevant for koret, samt lægger flittigt billeder og lydoptagelser ind fra vores arrangementer og koncerter. Vi har to facebooksider, en officiel som Kristen Hansen bestyrer og en som formanden bestyrer, og hvor alle kormedlemmer kan lægge ting ind, der kan have interesse eller være sjovt.

Som noget nyt har bestyrelsen barslet med en gavekasse, hvortil vi har opfordret alle til at yde et bidrag på 50 kr. ved hver sæson eller efter behov. Herved kan vi bibeholde den forholdsvis nye tradition med at betænke vores medlemmer ved runde fødselsdage (fra 50 år og opad), ved alvorlig sygdom og lignende. Koret har da også været ramt af alvorlig sygdom blandt mange af vores medlemmer i år, bl.a. nedlagde influenzaen en del af os i flere uger. På den glædelige front fejrede vi ved juleafslutningen Anne Marie Franzens 70 års fødselsdag, og i dette forår er de runde fødselsdage nærmest kommet som perler på en snor -først med Svend Aage Høyen 90 år, Inger Lise Christensen 80 år, Jørgen Dolmer 80 år - alle i april. Trine Kastrup Dalsgaard runder 50 år her i maj, og endelig Anders Hagemann, der når de 75 år i juni. Vi ønsker jer alle hjerteligt tillykke.

Status på korsangerne, så er vi lige nu ca. 35 sangere. Et par stykker holder pause fra koret, men formodes at vende tilbage til efteråret. Der har ikke været tilgang af nye korsangere i det foregående år, men heller ingen har forladt Skørpingkoret. Bestyrelsen siger tak for koråret 2017/2018, tak for samarbejdet, jeres engagement og trofasthed over for vores gamle Sangforening af 1895. Et kor der er værd at synge i.

På bestyrelsens vegne Bodil Tvedegaard/ formand Skørping den 3.5.2018

 

Referat af generalforsamling i Skørping

Sangforening torsdag den 3. maj 2018

Generalforsamlingen fandt sted på Museum Rebild, 9520 Skørping.

Vi mødtes ved Rebildporten med fanen og sang Himmerlandssangen og I

skovens dybe stille ro, hvorefter vi vandrede op til Cimbrerstenen og sang Jylland

mellem tvende have og Danmark nu blunder den lyse nat.

1. Valg af dirigent. Ulla Bidstrup blev enstemmigt valgt. Hun fastslog, at

generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning. Bodil leverede en fin beretning om stort og småt i vores sangforening. Der var kommentarer vedrørende vores hidtidige og fremtidige øvested. Vi har mulighed for at låne lokalet på museet, når vi ikke kan være i sognegården, dog mod en mindre ydelse. Søren siger, at akustikken er i orden, men klaveret kan selvfølgelig ikke måle sig med et flygel. En anden mulighed er at synge i kirken, hvilket er gratis, men det medfører en del ekstra arbejde med at få et instrument sat op. Bestyrelsen beslutter, hvad der skal ske.

Beretningen blev herefter godkendt.

3. Regnskab. Der var et lille overskud på knap 1000 kr. Regnskabet blev godkendt.

4. Budget. Budgettet blev gennemgået, og heraf fulgte, at generalforsamlingen besluttede at sætte kontingentet op til 350 kr. per halvår. Da en del af vore udgifter falder på samme tidspunkt, løber kassen sommetider tom, og så er det godt med en buffer.

Derefter blev budgettet godkendt.

5. Behandling af rettidigt indkomne forslag. Bestyrelsen foreslog, at Bestemmelsen i vedtægternes paragraf 9 stk. 2 for tidspunktet for afholdelse af den årlige generalforsamling ændres til: “Den årlige generalforsamling afholdes i perioden april - maj”.

Forslaget blev godkendt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Anders Hagemann og Bodil Tvedegaard blev genvalgt til bestyrelsen. Karin Hagemann blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant i ulige år. Da 2018 må siges at være et lige år, udgik punktet.

8. Eventuelt. Regnskabet for aftenens spisning blev fremlagt. Det viste sig, at der var et overskud på godt 300 kr., som nu er indsat på gavekassen.

 

 

 

 

 

 

Indkaldelse

til generalforsamling i Skørping Sangforening – Skørpingkoret.

Torsdag d. 12. maj 2016 kl. 19.00

 

Generalforsamlingen afholdes i Sognegården.

 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.

”Forslag og besværinger, der ønskes behandlet, skal være anmeldt skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen”.

 

Dagsorden:

3.     Valg af dirigent

4.     Bestyrelsens beretning om den forløbne sæson

           3.  Aflæggelse af regnskab

6.     Behandling af rettidigt indkomne forslag

7.     Fastlæggelse af budget 2016-17 samt kontingent        

           6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

                 Jørgen Dolmer, formand – ønsker ikke genvalg

                 Anders Hageman, kasserer

                 Karin Hageman, suppleant             

7.      Eventuelt. 

oooooooooo

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer (Syngemesteren er fast medlem).

To bestyrelsesmedlemmer og én suppleant er på valg i lige år.

To bestyrelsesmedlemmer og én suppleant er på valg i ulige år.      

Der vælges desuden en revisor og en revisorsuppleant i ulige årstal – Runa Lauritzen og Dennis Nyboe er pt. revisor og revisor suppleant.

 

Ethvert medlem af sangforeningen kan vælges til bestyrelsen. Det er alene sangforeningens opgave at vælge sin bestyrelse. Genvalg kan finde sted.

 

oooooooooo

 

Efter generalforsamlingen hygger vi os med lidt mad.  husk tilmelding til mad – senest 28. april til Anders Hagemann  Pris: ca. 60.- kr. Husk selv at medbringe drikkevarer – tallerkener, glas, bestik.

Der bliver også tid til diverse hyggelige indslag.

 

 

 

Bestyrelsens årsberetning 2015-2016

ved generalforsamlingen torsdag d. 12. maj 2016

i Skørping sognegård

 

Ved generalforsamlingen i maj sidste år blev følgende genvalgt til bestyrelsen for de næste to år: Mia Korsdal Stensballe, sekretær – Lise Westergaard, PR – nyvalgt blev Lissi Hyldgaard

Desværre har Claus Vesterholt og Kirsten Juul Jensen udmeldt sig af koret. - 
Gunilla Paulsen, Eva Flinch, Thor Bjørn Kjeldbjerg samt Lene Holt Nielsen - Jørn Iversen har ønsket pause fra koret. – Heldigvis har vi i årets løb fået tilmeldt nye sangere: Sonja Lorentzen og Lisbeth Jensen.

Bent Hvilshøj har på fortræffeligste vis hjulpet os på tenorstemmen ved vores prøver og koncerter – Per Bach, ny organist ved Nykirken, har koret fået et positivt og fint samarbejde med. Korets medlemmer er af Per blevet inviteret til at deltage i salme- og sangaftener i Nykirken/Sognegården d. 24/11 – 27/12 – 12/1

 

Ved generalforsamlingen sidste år havde vi den glæde i koret at udnævne Runa Lauritzen som æresmedlem.

 

Vi har i årets løb haft mange spændende, krævende, udbytterige og store oplevelser, ikke mindst i kraft af vores dygtige og inspirerende syngemester.

 

Efteråret 2015:

 

1 Korstart: torsdag d. 3. september kl. 19.30 - 21.45 i Skørping Sognegård. Ved hver korprøve skiftes man i koret til at sætte stole op – alle hjælper efter prøven med at sætte borde og stole på plads.

 

2  NOFO (Nordjyske Folkekor) stævnet lørdag d. 24. oktober kl. 10-17 på DK’s Pædagogiske Universitet i Aalborg. Mikkel Rønnow instruerer ”Les Misérables”. 13 kormedlemmer deltog.

 

3  Onsdag 9. december kl. 16 synger koret på KulturStationen i forbindelse med Seniorbiografens juleafslutning – bl.a. Saabyes ”Nu er det jul igen”. Organist Per Bach medvirkede.

 

4       Årets julekoncert søndag 13. december.
Vanen tro synger koret kl. 15 på plejecenteret ’Teglgårdsminde’ – bl.a. Svend Saabyes  potpourri Nu er det jul igen – samt kendte julesange og salmer. Bodil Tvedegård læser nogle afsnit fra ”Peters jul”. Kl. 19.30  synger koret julekoncert i Nykirken (ny restaureret). Aftenens hovedværk er Schubert ”Deutsche Messe”. Vi starter selvfølgelig med stearinlys og ’gamle Beate’. Medvirkende er: Charlotte Hjørringgaard med sin dejlige sopran og teaterdirektør Susanne Sangill læser op. En fyldt kirke får en meget vellykket julekoncert. 

5       Efter koncerten havde vi en festlig juleafslutning i Sognegården  med Lissis dejlige mad.

 

Foråret 2016

5  Onsdag d.6. januar, Hellig tre kongers dag, gentager koret i store træk julekoncerten i Torup kirke.

 

6  Korstart er torsdag d. 14. januar i Sognegården.

 

7  Mandag d. 2. februar afholder koret en vellykket Gallaaften på Kulturstationen i samarbejde med Borgerforeningen – med fyldt sal. Billetsalget:  130 kr. foregår over ’Himmerlands-billetten’. Kormedlemmerne betaler hver 50 kr. Programmet er operetter og dans. Medvirkende er sopranen Charlotte Hjørringgaard, Per Bach, Hjørring klavertrio, Hobro Kammerorkester v. Morten Lønborg Friis, Niels Bundgård der instruerer vals og polka. -

 

8 NOFO stævnet 5. marts udsættes til 29. oktober her i Skørping – Tema: ’Landsby’ v. Per Drud Nielsen

 

9  Forårskoncert torsdag 28. april i Skørping Sognegård kl. 19.30. Koncerten blev meget vellykket med næsten fyldt sognegård. Hovedværket, som lykkedes over al forventning - var ”Les Misarables” – dertil kom en forårsbuket af sange samt fællessange. Medvirkende: organist Per Bach.

 

10 NORDKLANG 16 finder sted i Turku i Finland 3.-7. august. 6-7 kormedlemmer deltager

 

11 Opera i Rebild søndag 14. august. Koret medvirker med at synge ”Himmerlandssangen” og ”Som en rejselysten flåde” sammen med Ungdoms symfoniorkesteret.

Der skal lyde en stor tak til bestyrelsen herunder også syngemesteren for et godt, positivt og konstruktivt samarbejde.

 

På bestyrelsens vegne
Jørgen Dolmer, formand
.

…….

Som afgående formand i 8 år vil jeg godt takke koret, bestyrelsesmedlemmerne (nuværende og tidligere) samt ikke mindst Søren Steen Nielsen for dejlige, spændende, udfordrende og muntre år. Det har ikke været svært at sidde ved roret med det positive konstruktive samarbejde der har været i bestyrelsen.
Men jeg har nu fast besluttet at trække mig – min værnepligt er aftjent. Held og lykke ønsker jeg korets bestyrelse.

 

1915

Indkaldelse

 

til generalforsamling i Skørping sangforening – Skørping sangkor.

Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00

 

Vi mødes hos Søren Steen Nielsen, Egehusvej 10.

Generalforsamlingen vil derefter foregå i Sognegården.

 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.

”Forslag og besværinger, der ønskes behandlet, skal være anmeldt skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen”.

 

Dagsorden:

5.     Valg af dirigent

6.     Bestyrelsens beretning om den forløbne sæson

           3.  Aflæggelse af regnskab

8.     Behandling af rettidigt indkomne forslag

9.     Fastlæggelse af budget 2015-16 samt kontingent        

           6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

                 Mia Korsdal Stensballe, sekretær er på valg

     Lise Westergaard, 1. suppleant – PR - er på valg

     Berit Kastrup Krogh, 2. suppleant ønsker ikke genvalg.

8.      Valg af revisor og revisorsuppleant

9.      Eventuelt. 

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer (Syngemesteren er fast medlem).

To bestyrelsesmedlemmer og én suppleant er på valg i lige år.

To bestyrelsesmedlemmer og én suppleant er på valg i ulige år.      

Der vælges desuden en revisor og en revisorsuppleant i ulige årstal – Runa Lauritzen og Dennis Nyboe er pt. revisor og revisor suppleant.

Ethvert medlem af sangforeningen kan vælges til bestyrelsen. Det er alene sangforeningens opgave at vælge sin bestyrelse. Genvalg kan finde sted.

 

Efter generalforsamlingen hygger vi os med lidt mad.
- husk tilmelding til mad – senest 1. maj til Anders Hagemann 
- Husk selv at medbringe drikkevarer – tallerkener, glas, bestik – Pris: ca. 70.- kr.

Der bliver også tid til diverse indslag.

 

Skørping den 11. april 2015.

Jørgen Dolmer fmd.

Præstegårdsheden 8, 9520 Skørping

 

 

 

 

Bestyrelsens årsberetning 2014-2015

ved generalforsamlingen torsdag d. 7. maj 2015

i Skørping sognegård

 

Ved generalforsamlingen i maj sidste år 2014 blev følgende genvalgt til bestyrelsen for de næste to år: Jørgen Dolmer blev genvalgt som formand, Anders Hagemann blev genvalgt som kasserer og Karin Hagemann blev genvalgt som 2. suppleant

Desværre ønskede Jannicke Arnbak at ophøre som mangeårig korsanger. – Claus Vesterholt, Eva Flinch, Thor Bjørn Kjeldbjerg samt Lene Holt Nielsen og Jørn Iversen har ønsket pause fra koret. – Heldigvis har vi i årets løb fået nye sangere i koret: Henning Abrahamsen, samt Marianne og Mogens Fog.

 

Vi har i årets løb haft mange spændende, krævende, udbytterige og store oplevelser, ikke mindst i kraft af vores dygtige syngemester.

 

Efteråret 2014:

1  Korstart: torsdag d. 4. september i sognegården som midlertidigt også fungerer som kirkerum indtil påsken 2015. Annoncens overskrift lød:  ”Rigtige mænd og kvinder synger i kor”. - 

 

2  Den 12. september. Koret vedvirker ved indvielsen af Bogby1920 i Jyllandsgade, hvor også kulturminister Marianne Jelved deltager

 

3  NOFO (Nordjyske Folkekor) stævnet i Dronninglund lørdag d. 1. november. Erling Lindgren, organist ved Lemvig kirke står for en fin kordag. Programmet er EL’s kantate Jeg drømmer en drøm, komponeret til Danske Folkekors landsstævne i 2012. Kantaten opføres til slut i Dronninglund Slotskirke. (Vores kor deltager med 11 sangere)

 

4  Tirsdag 2. december synger koret på KulturStationen i forbindelse med seniorbiografens juleafslutning.

 

5       Årets julekoncert søndag 14. december er i år – pga. restaurering af Skørping Nykirke – flyttet til Suldrupkirke.

6       Vanen tro synger koret om eftermiddagen på plejecenteret Teglgårdsminde – bla. Svend Såbys  potpourri Nu er det jul igen – og kendte julesange og salmer. Bodil Tvedegård læser en fortælling.
Temaet for den vellykkede julekoncert i Suldrup kirke er ”Kimer i klokkerDe ni læsninger”. Vi starter selvfølgelig med lys og ’gamle Beate’. Medvirkende er: Operasanger Annette Dahl, organist Heidi Bunk Sørensen og læsere fra Suldrup-Sønderup menigheder. 
Efter koncerten havde vi en festlig afslutning på Suldrup skole med Lissys dejlige mad.

 

Foråret 2015

 

6  Tirsdag d.6. januar Hellig tre konger gentager koret i store træk julekoncerten (Suldrup kirke) i Torup kirke.

 

7  Korstart er torsdag d. 8. januar i Sognegården.

 

8  Søndag 18. januar afholder koret en vellykket Wieneraften på Kulturstationen – med fyldt sal. Billetsalget:  100 kr. foregår over ’Himmerlandsbilletten’. Medvirkende er Hjørring klavertrio, Bente Frendrup, klaver og operasanger Annette Dahl, samt Niels Bundgård der instruerer lanciers. Koret synger bl.a. tre Kai Norman Andersen sange og syngemesteren synger ’Glunterne’ sammen med Morten Byrialsen.

 

9  Operagalla 2015 med koncert i Musikkens Hus i Ålborg fredag d. 13. marts sammen med Ålborg Symfoniorkester, dir. Ondrej Olos bliver årets store begivenhed for koret. Koncertens solister: Sofie Elkjær Jensen, sopran og Adam Frandsen, tenor. Ca. 150 sangere fra K72 og Danske Folkekor medvirker. Vores kor er stamkor - de fleste fra koret deltog – Inden koncerten er der  tre øvedage i Musikkens Hus v. Søren Birch.
Det blev en rigtig stor, spændende og udfordrende oplevelse.

 

10  Tirsdag 14. april var vi i Aarestrup forsamlingshus  for at synge ved Signe og Henning Quists guldbryllup.

 

11  Forårskoncert søndag 26. april i Skørping Nykirke, der igen er åbnet efter restaureringen. Koncerten blev meget vellykket med fyldt kirke. Der er en fin omtale af koncerten i Rold Skov Bladet.
Temaet for koncerten er Carl Nielsen’s 150 års fødsel. Medvirkende er Peter Andersson, orgel, Gitte Engen, mezzosopran, Bo Juel Christiansen, Tværfløjte, Susanne Sangill, oplæsning. Menighedsrådet yder ikke mere økonomisk støtte til vores koncerter i kirken. – Det er dog korets håb og ønske at vi kan fortsætte traditionen med at holde julekoncert i NyKirken 3. søndag i advent.

 

Der skal lyde en stor tak til bestyrelsen herunder også syngemesteren for et godt,positivt og konstruktivt samarbejde.

 

På vegne af bestyrelsen

Jørgen Dolmer, formand.

 

Runa Lauritzen blev 75 år d. 27. sept. 2014 og hun udnævnes i aften til Skørpingkorets første æresmedlem med blomster og diplom 8 (v. Ulla Pedersen)
 
Begrundelse (v. Kristen Hansen):

Sammen med syngemesteren SSN var Runa den drivende kraft ved oprettelsen af Skørping Sang- og Musikforening i 1982. Hun var foreningens formand i samfulde 16 år, nemlig fra 1982-98. Hun bidrog i allerhøjeste grad til at fremme interessen for den klassiske sang og musik i vor region.

Samtidig gjorde hun foreningen landskendt ved at blive medlem af Danske Folkekors hovedbestyrelse fra 1995-2003 – de sidste 5 år som næstformand.
I 1992 overtog hun formandsposten i Nordjyske Folkekor efter Gunnar Kragelund. Den post bestred hun i 10 år frem til 2002.

Fra 1998 blev Runa og Maria Ohrt-Nissen ansvarshavende redaktører af Danske Folkekors medlemsblad Samklang i en årrække.

 

Søren Steen Nielsen overrækkes korets pengegave.

 

 

Referat af Skørping Sangforenings generalforsamling 2015

 

Dagsorden:

Valg af dirigent

 

Bestyrelsens beretning om den forløbne sæson  2013-2014

 

Aflæggelse af regnskab 2013-2014

 

Behandling af rettidigt indkomne forslag

 

Fastlæggelse af kontingent, samt budget for 2014-2015

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

 

Mia Korsdal Stensballe, sekretær, er på valg.

Lise Westergaard, PR-ansvarlig, er på valg.

Berit Kastrup Krogh, 2.suppleant, er på valg og ønsker ikke genvalg.

Valg af revisor og revisor suppleant.

 

Eventuelt.

 

Valg af dirigent.

 

Ulla Bidstrup foreslås og godkendes som dirigent.

 

Bestyrelsens beretning.

Formanden beretter om årets gang i koret. Beretningen vil efterfølgende være at finde på hjemmesiden.

 

Birgit kommenterer på manglende økonomisk hjælp fra menighedsrådet. Hvem, eller hvordan, aflønner for eftertiden solister mm? Svaret fra syngemesteren er, at vi skal søge penge andet sted fra, fx. banken. Eller betale af egen kasse. Til forårskoncerten har syngemesteren lavet en særaftale på symbolske beløb og gaver. Formanden har ikke opgivet at få samarbejdet med menighedsrådet op at køre igen.

 

Lissi fortæller at hun nok skal lave pålægsfad til juleafslutning for fremtiden.

 

Runa bliver tildelt et æresmedlemskab af koret for hendes store indsats gennem årene.

 

Kasseren overrækker syngemesteren hans årlige gave.

 

Aflæggelse af regnskab.

 

Kasseren aflægger regnskab for året 2014-2015. 

Regnskabet godkendes uden bemærkninger.

 

Behandling af rettidigt indkomne forslag.

Ingen forslag er indkommet.

 

Fastlæggelse af kontingent, samt budget for 2015-2016.

 

Budget er ikke lavet, men kasseren lover at får et lavet og sendt ud ASAP.

Der kommer forslag om kontingent stigning, og det vedtages at fra næste sæson er det 300,- to gange årligt.

 

Valg til bestyrelsen.

 

Mia Korsdal Stensballe og Lise Westergaard er begge på valg. Begge vil gerne fortsættes og genvælges.

 

Berit Kastrup Krogh ønsker ikke genvalg som 2. suppleant. Anders foreslår Lissi Hyldgaard, som accepterer.

 

Der indkaldes til konstituerende bestyrelsesmøde, som afholdes hos Karin og Anders Hagemann d. 21. maj.

 

Valg af revisor og revisor suppleant.

Både revisor og revisor suppleant genopstiller og genvælges. (Runa Lauritzen og Dennis Nyboe).

 

Eventuelt.

 

Nofo har sendt indbydelse til stævne i Aalborg d. 24/10-2015 hvor der skal synges Les Miserable.

 

Syngemesteren fortæller at julerepertoiret endnu ikke er på plads. Og hvis Nykirken ikke vil have os, hvad gør koret så? Der snakkes om andre mulige kirker, evt. 2 steder.

 

Seniorbio har spurgt ind til vores lille bidrag til deres julekomsammen. Vil meget gerne have en fast aftale de de sætter stor pris på lidt sang.

              

Lise Østergaard giver en lille en da hun har fødselsdag

 

Referent: Mia Steensballe

 

 

 

Referat fra generalforsamling i Skørping Sangforening,

torsdag d. 8 maj 2014.

 

Dagsorden:

     

     Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning om den forløbne sæson 2013-2014

Aflæggelse af regnskab 2013-2014

Behandling af rettidigt indkomne forslag

Fastlæggelse af indskud og kontingent, samt budget for 2014-2015

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Jørgen Dolmer, formand, er på valg.

Anders Hagemann, kasserer, er på valg.

Karin Hagemann, 2. suppleant, er på valg.

Eventuelt.

Valg af dirigent.

Ulla Bidstrup blev valgt som dirigent. Dirigenten fortæller at der er indkaldt på lovlig vis og giver ordet til formanden.

Bestyrelsens beretning.

Formanden beretter om årets gang i koret. Beretningen vil efterfølgende være at finde på hjemmesiden.

Der rettes spørgsmål vedr. menighedsrådets beslutning om at koret ikke længere skal synge julekoncert. Deres begrundelse var, at de satser på børnekoret for fremtiden. Koret skal så give koncert på et andet tidspunkt, da det er ”betalingen” for at koret bruger sognegården. Korets optræden til kirkens jubilæum kan så være 2014´s koncert.

Beretningen godkendes herefter. 

Aflæggelse af regnskab.

Kasseren aflægger regnskab for året 2013-2014.

Regnskabet godkendes uden bemærkninger.

Behandling af rettidigt indkomne forslag.

Ingen forslag er indkommet.

Fastlæggelse af kontingent, samt budget for 2014-2015.

Kontingent er pt 225,- to gange årligt, og der indkommer forslag om at hæve det til 250,-.

Dette vedtages, således at der ved korets opstart efter sommerferien opkræves 250,- halvårligt.

Valg til bestyrelsen.

Jørgen Dolmer genvælges.

Anders Hageman genvælges.

Karin Hageman genvælges.

Eventuelt.

Søren fortæller om sine tanker omkring en evt jukekoncert.

Han har bl.a. henvendt sig til Tendrup. Desuden tænker han på muligheden for at lave en julekoncert på kulturstationen, evt i musikforenings regi.

Der er Nofo stævne i Dronninglund, med Erling Lindgrens Jeg drømmer en drøm, til efteråret.

I 2015 er det 150 året for Carl Nielsen, hvor der vil skal ske noget.

Opera i kor i 2015 i Musikkens Hus d. 11-12 marts, her afhænger korets deltagelse af Kor72 som endnu ikke har givet tilsagn. Skørpingkoret vil dog gerne være stamkor. Det vil være torsdag d. 12/3 at selve koncerten med symfoniorkesteret ligger, hvor der uddeles priser.

Vi kan evt. deltage i Vise Vers aftenen i 2015, så der er mange muligheder.

Kristen læser en anmeldelse op fra Plejehjemmets blad, som var meget positiv.

Formanden roser og takker syngemesteren, og overleverer en gave.

Dirigenten afslutter generalforsamlingen med tak for rimelig god ro og orden. Herefter går vi om bord i Lissi’s gode mad J

 

Referent

Mia Steensballe

 

 

 

 

Bestyrelsens årsberetning 2013-2014
ved generalforsamlingen torsdag 8. maj 2014
i Skørping Sognegård

 

Se fotos her

 

Ved generalforsamlingen i maj sidste år blev følgende valgt til bestyrelsen for de næste to år: Mia Korsdal Stensballe blev genvalgt som sekretær. - Anny Gudum (PR) ønskede ikke genvalg, i stedet blev Lise Westergård valgt (tidl. valgt som 1. suppleant) – Nyvalgt som 1. suppleant blev Berit Kastrup Krogh. - Runa Lauritzen og Dennis Nyboe genvælges som hhv. revisor og revisor suppleant.
Bestyrelsens suppleanter har omsorg for nye kormedlemmer, så de befinder sig godt i koret.

 

Vi har haft en god sæson 2013-2014. Der har været et dejligt sammenhold i koret, som har givet mange skønne oplevelser. Endvidere har der været stor stabilitet i koret med tilgang af nogle få nye sangere. Koret består pt. af ca. 40 sangere.

Efterårets korstart var torsdag 29. august  2013 - med ekstra prøve søndag d. 8. sept.

I sæsonen 2013-2014 har der fundet 7 større / mindre begivenheder sted.

Parentes: Lørdag 14. september vandrede koret sammen med andre kor (til tider syngende) gennem Rebild Bakker. Derefter overværede vi kl. 15.00 koncerten med Berleburgs mandskor (fra Nordnorge) på Rebild festplads.
Der var også mulighed for at se filmen om mandskoret i Kino kl. 17.00 : ”Heftig og begejstret”.

1. Søndag 15. september
deltog koret i Rebild kulturuger på KulturStationen.
Vi opførte Birte Arnbaks Himmerlandsfrise, (det er den med alfer og trolde) komponeret af Morten Lønborg Friis, 2002 samt uddrag af Hans Poulsens Himmerlandskantate, komponeret af Niels Christian Bystrup, 1975. Ud over vores kor medvirkede et børn- ungdomskor, samt et orkester bestående af Hobro kammerorkester, Rebild kulturskoles talentklasse samt elever og lærere fra Kulturskolen. – Dirigent var Morten Lønborg Friis. Det blev en virkelig god oplevelse.

 

2. NOFOs efterårsstævne 5. oktober i Vejgård sognehus kl. 10-17. ved Steen Lindholm. En del kormedlemmer deltog i den vellykkede dag. Temaet for dagen var Christmas Carols.

 

3. Lørdag 30. november. Som inviterede gæster fejrede koret, Else Marie og Søren Steens 2 x 70 års fødselsdag på KulturStationen. Som en hyldest til syngemesterparret fik vi fin hjælp af Morten Lønborg Friis og Lene Holt Nielsen til at fremføre ’alfer’ og ’trolde’ (fra Himmerlandsfrisen) med ny fødselsdags tekst skrevet af hus- og korpoeten Else Larsen. Det blev en dejlig dobbelt fødselsdag.

 

4. Julemusikgudstjeneste søndag 16. dec. Vi sang om eftermiddagen traditionen tro på Teglgårdsminde
I år blev koncerten i Ny Kirken igen kaldt en julemusikgudstjeneste ’Evensong’ med fællessalmer. Prædikant var Peter Hansen, der gjorde det temmelig kort! Organist var Robert Uhrenholdt. Koret sang bl.a. Christmas Carols. Koncerten varede i 40 minutter!

Efter julekoncerten havde vi som sædvanlig en festlig afslutning i Sognegården med Lissis gode mad, Elses sang og Søren Steens julesange. Igen i år uddelte koret julegaver – til Søren Steen, Kristen, Lissi og Else.
………………..2014

Efter juleferien havde vi første korprøve torsdag  9. januar.

Koret var blevet udvalgt til at være stamkor til ’Opera i kor’ d. 22-23. marts i Aalborg. Koret kom derfor med til stævnet vederlagsfrit. I løbet af foråret har koret derfor primært gennemgået/sunget de forskellige operastykker.

 

5. lørdag-søndag d. 22.-23. marts.
Ca. 100 korsangere både fra Danske Folkekor og K72 mødtes lørdag til prøve under dygtig ledelse af Roland Haraldsson, Peter Pade på klaver, og Charlotte Hjørringgaard som sopran.
Koncerten søndag eftermiddag foregik i Turbinehallen på ’Nordkraft’. Det blev en fin oplevelse for vores ca. 20 tilmeldte korsangere.

 

6. Søndag 6. april ved Skørping Nykirkes 100 års fødselsdag på KulturStationen.
Koret medvirkede ved middagen med Niels W.Gades to værker:  ’Som markens blomst henvisner fage’ – og ’I østen stiger solen op’ (Morgensang fra Elverskud). Af hensyn til tenorstemmen fik vi bla. assistance af 3 tenorer.

 

7. Forårskoncert lørdag 3. maj kl. 16.00 på KulturStationen. I samarbejde Støvringkoret sang vi fra musicalen ’Les Misérables’, Jens Mathiesen på klaver og Søren Steen som dirigent. Hvert kor sang endvidere sin egen afdeling. Det blev en meget vellykket koncert med solidt publikum.  Støvringkoret mødte næsten fuldtalligt – Skørpingkoret mødte med 23 sangere, der leverede en fin præstation!
………………………………….

 

Kasserer Anders Hagemann har efteråret 2013 flyttet korets bankforbindelse. Efter mange år som kunde i Danske Bank er vores konto nu overflyttet til Sparekassen Himmerland, Skørping  
(nu Jutlander Bank) – Konto nr. er: 9812 - 2071551213

 

 

Menighedsrådene:

Desværre har Skørpingkoret haft vanskeligheder med menighedsrådene i løbet af sæsonen.
1. Menighedsrådene afviste i november pure korets ansøgning om 6000. – kr. til dækning af udgifter bl.a. til solister i forbindelse med julekoncerten. Det betød at julekoncertens program blev væsentligt forringet. - Hidtil har koret igennem mange år modtaget økonomisk støtte.
2. På et møde d. 24. januar har Menighedsrådenes to formænd meddelt Søren Steen og undertegnede, at Skørpingkoret for fremtiden ikke mere skal holde den traditionelle julekoncert

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsens årsberetning 2012-2013
ved generalforsamlingen torsdag 16. maj 2013
i Skørping Sognegård

 

Ved generalforsamlingen sidste år blev følgende genvalgt til bestyrelsen for de næste to år: Jørgen Dolmer, formand – Anders Hagemann, kasserer - Karin Hagemann (2. suppleant). En lille tilføjelse: suppleanterne skal for eftertiden tage sig af nye kormedlemmer.

I koret havde vi den store sorg at vi i august mistede Merete Harbo, som har været et aktivt og engageret kormedlem i rigtig mange år. Særlig skal hendes kontakter med vores tidligere venskabskor i Båstad i Norge nævnes. Ved bisættelsen i Støvring kirke lørdag d. 18. aug. sang koret ”Venskab” .

 

Skørping Sangforening.

Vi har haft en god sæson 2012-2013. Der har været et dejligt sammenhold i koret, som har givet mange skønne oplevelser. Endvidere har der været stor stabilitet i koret med tilgang af nogle få nye sangere. Koret består pt. af ca. 40 sangere.

 

Efterårets korstart var torsdag 13. september

I sæsonen 2012-2013 har der fundet 7 større / mindre begivenheder sted.

1. Torsdag 20. september
deltog koret i Rebild kulturuge med en lille fin ”Skumringskoncert” i Sognegården med temaet ’lys-mørke’. Medvirkende var Jens Jagd, tenor og Vita Kold, piano

 

2. NOFOs efterårsstævne 27. oktober på Aalborg seminarium kl. 10-17. ved Kasper Beck. En del kormedlemmer deltog i den vellykkede dag. Temaet for dagen var ’Julemusik’.

 

3. Lørdag 3. november sang koret i forbindelse med litteraturfestivalen ”Ord i Nord” arrangeret af Biblioteket på KulturStationen. Sognepræst Paul Chr. Arnbak fortalte glimrende om og læste digte af sin mor Birthe Arnbak, som levede i Skørping. Koret sang et udsnit af himmerlands digternes sange – der iblandt ”Himmerlandssangen”.

 

4. Dejlig julemusikgudstjeneste søndag 16. dec. Vi sang om eftermiddagen traditionen tro på Teglgårdsminde Om aftenen var Skørping Nykirke fyldt.  I år blev koncerten kaldt en julemusikgudstjeneste. Prædikant var Sanne Birkely Sørensen, som på glimrende vis tolkede tankerne bag aftenens hovedværk fra Landstævnet i Næstved: ”Jeg drømmer en drøm” (Martin Luther King). Kantaten blev komponeret 2012 af organist Erling Lindgren, Lemvig, med tekst fra Davids salmer og digte af Lars Busk Sørensen. Medvirkende var organist Jørgen Ellekilde og Christine Hjort Bjerre, sopran

 

Efter julekoncerten havde vi som sædvanligt en meget festlig afslutning i Sognegården med Lissi’s gode mad, Elses sang og Søren Steen. Igen i år uddelte koret gaver.

Efter nytår havde vi første korprøve torsdag 10. januar.

 

5. Onsdag 20. marts deltog koret i den efterhånden traditionsrige ”Vise verseaften” på KulturStationen, arrangeret af Borgerforeningen. I år var temaet film melodier. Vi sang Gabriellas sang fra den svenske film ’Så som i himlen’ og ‘Whishing you where somehow here again’ fra Phantom of the opera.

 

6. NOFO’s korstævne lørdag 23. marts fandt sted i Øster Hurup. Mange kormedlemmer deltog. Temaet var danske sange og nordiske viser. Søren Birch gav os på glimrende vis en god dag.

 

7. Alsangskoncerten torsdag 2. maj i Sognegården blev en dejlig afslutning på korets forårs- sæson. Sognegården var fyldt til bristepunktet. Medvirkende var Lene Holt Nielsen, cello og Jørgen Ellekilde, piano (begge tidl. organister ved Skørping – Fræer kirker). Aftenen vekslede mellem korets sange, Griegs ’Våren’ for cello og piano og fællessange.  

 

Venskabskor: Koret i Båstad, Norge er ikke aktuelt mere. – Koret i Ølstykke har fået ny dirigent og er næppe aktuelt mere.
Skal vi har et nyt venskabskor?  Har I forslag til et godt venskabskor?

Desværre er ’Nordklang’ i Hamar, Norge 22-27.juli blevet aflyst pga. ringe tilslutning.

 

v. Jørgen. Dolmer, fmd.

 

 

Referat fra generalforsamling i Skørping Sangforening, torsdag d. 16 maj 2013.

 

Dagsorden:

1.                                                                                                   Valg af dirigent

2.                                                                                                                          Bestyrelsens beretning om den forløbne sæson 2012-2013

3.                                                                                                                          Aflæggelse af regnskab 2012-2013

4.                                                                                                                          Behandling af rettidigt indkomne forslag

5.                                                                                                                          Fastlæggelse af indskud og kontingent, samt budget for 2013-2014

6.                                                                                                                          Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

ü                                                                            Mia Korsdal Stensballe, sekretær er på valg

ü                                                                            Anny Gudum, PR ansvarlig er på valg

ü                                                                            Lise Westergaard, suppleant er på valg

7.                                                                                                                          Valg af revisor og revisor suppleant

8.                                                                                                                          Eventuelt.

 

1.                                                                                                                          Valg af dirigent.

Ulla Bidstrup blev valgt som dirigent.

 

2.                                                                                                                          Bestyrelsens beretning.

Formanden beretter om årets gang i koret. Beretningen godkendes uden bemærkninger.

Formanden spørger på mødet om medlemmerne har idéer til evt. venskabskor. Vil vi overhovedet have et nyt venskabskor? Maria Orth-Nissen pointerer, at hvis vi skal finde et nyt venskabskor, skal det nok være et, der synger en anden stil, så vi kan lære af det, blive inspireret og udvikle os.

Anny Gudum mener til gengæld, at med de stævner der er i løbet af året, har vi nok at se til. Og som Bodil Tvedegård siger, så skal hele koret være med, hvis vi skal have et venskabskor,  så vi får noget ud af det som kor.

3.                                                                                                                          Aflæggelse af regnskab.

Kassereren aflægger regnskab for året 2012-2013. Regnskabet godkendes uden bemærkninger.

 

4.                                                                                                                          Behandling af rettidigt indkomne forslag og besværinger.

Ingen forslag er indkommet.

 

5.                                                                                                                          Fastlæggelse af indskud og kontingent, samt budget for 2013-2014.

Kontingent er pt 225,- to gange årligt, og det fastholdes.

Budget fastsættes til ca. samme som sidste år.

 

6.                                                                                                                          Valg til bestyrelsen.

Mia Korsdal Stensballe genvælges. Anny Gudum træder ud og Lise Westergaard træder ind i bestyrelsen. Berit Kastrup Krogh takker ja til at træde ind i bestyrelsen som suppleant i stedet for Lise Westergård.

 

7.                                                                                                                          Valg af revisor og revisor suppleant

Runa Lauritzen og Dennis Nyboe genvælges som hhv. revisor og revisor suppleant.

 

8.                                                                                                                          Eventuelt.

Maria Orth-Nissen bemærker at basserne snakker for meget.

Jørgen Munk kommenterer på Forårskoncerten, hvor han især bemærkede bassernes manglende præcision og flere steder også knap så rene sang. De er en lille gruppe og har korets højeste gennemsnitsalder. Han fremlægger forslag til hvorledes det kan forbedres, bl.a. at flytte mændene frem foran. Evt. dele i herre og damer grupper hvor Lene Holt Nielsen kunne øve med mændene.

Søren har idéer til hvorledes basserne kan styrkes, og arbejder videre på det.

Forslag fremlægges om at man arbejder på at lære teksterne udenad, så man (er fri til at) bedre kan følge dirigenten. I den forlængelse bemærker Ulla Pedersen, at det hjalp meget at Jørgen Ellekilde akkompagnerede til koncerten, så Søren Steen Nielsen havde frie hænder til at dirigere.

Søren Steen Nielsen runder af, med at fortælle om næste sæson som starter (den) sidste torsdag i august, d.29. Vi skal være med i Rebild kultur uger som ligger i uge 37-38, med orkester prøve lørdag d. 14. september og koncert søndag d. 15. september.

 

Søren arbejder på en idé om at producere en cd med koret med temaet Himmerlands dale og skove. Søren ønsker at lave Celebrate all Heaven and Earth” til julekoncerten.

 

Den 5. oktober er der NOFO stævne i Vejgård kirkecenter.

 

Der bliver Opera i kor i foråret 2014 i samarbejde med kor72 med en svensk dirigent, som optakt til indvielsen af Musikhuset i Aalborg i 2015.

 

Dirigenten afslutter generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

Formanden overrakker gave til syngemesteren.

Herefter går vi om bord i Lissi’s gode mad J

 

Referent: Mia Steensballe

 

 

Bestyrelsens årsberetning 2011-2012
ved generalforsamlingen torsdag 24. maj 2012
i Skørping Sognegård

 

Ved generalforsamlingen sidste år blev følgende valgt til bestyrelsen: Mia Korsdal Stensballe (sekretær), Lise Westergård (1. suppleant) og Karin Hagemann (2. suppleant). Desværre havde Bodil Tvedegaard (sekretær), Susanne Bevensee (PR ansvarlig) samt Ulla Pedersen (suppleant og plakatkunstner) be- sluttet at udtræde af bestyrelsen.

Den 25. januar 2011 blev der indgået en aftale med Skørping-Fræer menighedsråd vedr. korets brug af Sognegården til øveaftner.

 

I maj 2011 blev koret fotograferet ved præstegårdssøen af fotograf Anne Mette Welling  – mhp. korets 30 års jubilæum. Korbilledet er siden blevet brugt til flotte plakater (kreeret af Ulla Pedersen) ved julekoncerten i december samt de forskellige koncerter i forbindelse med jubilæet -  lørdag 21. april 2012.

I oktober nedsatte bestyrelsen et jubilæumsudvalg på 5 medlemmer: Søren Steen Nielsen, Kristen Hansen, Bodil Tvedegård, Karin Hagemann og Jørgen Dolmer.  Kristen Hansen har endvidere udarbejdet korets 30 års jubilæumsskrift samt et lille hæfte ”Hvad ved du om Skørpingkoret”

Skørping Sangforening.

Vi har haft en rigtig spændende jubilæums sæson 2011-2012. Der har været et dejligt sammenhold i koret, som har givet mange skønne oplevelser. Endvidere har der været stor stabilitet i koret med tilgang af nye sangere. Koret består pt. Af ca. 40 sangere.

Efterårets korstart var torsdag 8. september.

I Sæsonen 2011-2012 har der fundet 5 større / mindre begivenheder sted.

1. Lørdag 5. november
fandt 1. fælles øvedag sted (NOFO) på KulturStationen i forbindelse med Danske Folkekors Landsstævne i Næstved 2012  – Erling Lindgren: ”Jeg drømmer en drøm”. Om formiddagen forestod Søren Steen indøvelsen af værket og over middag tog Erling Lindgren selv over. Vores kor stod for det praktiske – kaffe og kager – salg af øl og vand.

 

2. Dejlig julekoncert søndag 11. dec. Vi sang om eftermiddagen traditionen tro på Teglgårdsminde og om aftenen i Skørping Nykirke med fyldt kirke – Julekoncertens tema bar præg af korets 30 års jubilæum – ’Julemusik gennem 1000 år’. Koncerten sluttede med en genopførelse af det nye værk af John Højby / Edward Broadbridge: ’Celebration all Heaven and Earth’ – sognepræst Lise Nedergaard og organist Mettea Engelund medvirkede. Solister var: Marianne Heuer, sopran - Lene Grønbech Hansen, mezzosopran og Jørn Iversen, tenor – endvidere: Ib Buchholtz, piano – Mimi Barkmann, saxofon –Finn Svit, guitar - Lasse Tvedegaard Nyboe, bas. 
Efter julekoncerten havde vi en meget festlig afslutning i Sognegården.

Efter nytår havde vi første korprøve torsdag 12. januar.

3. NOFO’s korstævne lørdag 3. marts fandt sted på Skovsgård Hotel i Brovst. Temaet var latin-amerikansk musik.  Dirigent og instruktør var Niels Græsholm. Vores kor var sparsomt repræsenteret.

 

4. Korets 30 års jubilæum 21. april 2012. – Dagens tema var ’Den jyske sang’ – Solister var Teddy Teirup (klaver)-  og Charlotte Hjørringgård (sopran).

36 korsangere startede kl. 8.00 i bus fra KulturStationen. Første koncert fandt sted i Skagen, (med frokost i Bistrupkirken) derefter Hjørring Kunstmuseum, Vildmosecenteret - sidst på eftermiddagen på KulturStationen. 

 

Om aftenen var der festaften for ca. 60 deltagere med lækker mad kreeret af Lissi Hyldgaard. Det blev markeret at korets dirigent Søren Steen og 7 jubilarer havde været med i koret siden starten for 30 år siden. Endvidere var der folkedans.
Som gave fra Bælum sangkor fik koret 2 fl. snaps.

 

5. Danske Folkekors Landsstævne i Næstved 17.-19.maj. Fra koret deltog 10 sangere, som fik en herlig oplevelse sammen med 250 glade sangere fra hele landet. Landsstævnet havde fine rammer på den tidligere Grønnegades kaserne. Landsstævnets hovedværk var ”Jeg drømmer en drøm”  - komponeret til stævnet af organist Erling Lindgren, Lemvig – der selv dirigerede sit værk støttet af en messingkvintet. Tre workshop-grupper præsenterede deres arbejde.

Næste Landsstævne finder sted om fem år i Silkeborg.

 

v. Jørgen. Dolmer, fmd.

 

Referat af Generalforsamlingen

 

Dagsorden:

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning

Aflæggelse af regnskab

Behandling af rettidigt indkomne forslag

Fastlæggelse af indskud og kontingent

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Jørgen Dolmer, formand er på valg

Anders Hagemann, kasserer er på valg

Karin Hagemann, 2. suppleant er på valg

Eventuelt.

 

1.                                                                                                  Valg af dirigent.

Ulla Bidstrup blev valgt som dirigent.

 

2.                                                                                                  Bestyrelsens beretning.

Formanden beretter om årets gang i koret. Beretningen godkendes uden bemærkninger.

 

3.                                                                                                  Aflæggelse af regnskab.

Kasseren aflægger regnskab for året 2011-2012. Regnskabet godkendes uden bemærkninger.

Behandling af rettidigt indkomne forslag.

Ingen forslag er indkommet.

Forelæggelse af budget og fastlæggelse af indskud og kontingent.

Kasseren forelægger budget for det kommende år, med en lille forøgelse af kontingent på i alt 25,-. Der kommer forslag om forøgelse på 25,- både forår og efterår, således at det i alt stiger 50,-. Forslaget godtages.

Valg til bestyrelsen.

Jørgen og Anders genvælges til bestyrelsen.

Karin genvælges til 2. suppleant.

Eventuelt.

Lise Nedergaard har spurgt efter hjælp fra koret til pinsegudstjenesten 2. pinsedag. Søren melder tilbage at der kommer max 10.

Søren er blevet spurgt om koret kan synge til byfesten, men der er ikke nok medlemmer der giver positiv tilkendegivelse til at koret kan stille op.

Kristen spørger efter om koret skal synge himmerlandsprisen. Himmerlandsdale, digte skrevet af Hans Poulsen fra Støvring, med musik komponeret af Nils Christian Bystrup vil så også skulle synges. Jubilæums koncerten vil nok også skulle gentages.

NoFo arrangerer stævne d. 27 oktober med julemusik som tema.

Dirigenten afslutter generalforsamlingen med tak for god ro og orden. Herefter går vi om bord i Lissi’s gode mad.

 

Konstituerende bestyrelsesmøde holdes mandag d. 4/6-12 kl. 19.00 hos Anders og Karin Hagemann.