SKØRPING SANGFORENINGAF 1895

 

 

 

 

Et historisk dokument.

 

Skørping Sangforenings hjemmeside blev stiftet i 2001 med domænenavnet ssmf. Webmasteren har siden da været Kristen Hansen, der blev medlem af Skørpingkoret i 1996.

 

Det er tilstræbt at gøre siden så informativ, som vel muligt. Dette er sket på menuen: Sidste Nyt, hvor medlemmerne får opdaterede informationer af relevant art. Ofte henvises til de uddybende informationer. der rummes på forsidens menuer.

 

Skørping Sangforenings hjemmeside er også et site der rummer en beskrivelse af, og en oversigt over de sanglige musikalske aktiviteter, der har udfoldet sig i Skørping Stationsby fra 1895 og frem til udgangen af 2021 – altså en periode på 125 år.

 

Hovedvægten er lagt på Skørping Sang- og Musikforeningens aktiviteter fra 1982 og frem.

 

Korafdelingen omfatter en liste over den samlede aktivitet fordelt på forårskoncerter, julekoncerter, andre lokale og regionale udfoldelser samt landsstævnerne.

 

Koncertafdelingen. I 1982 fik sangforeningen tilføjet en musikafdelingen, hvis opgave det var at arrangere 4-6 årlige koncerter med professionelle kunstnere. Alle koncerter er på en liste suppleret med en kommenterende beskrivelse. Læs her og her

 

Denne afdeling overgik til Rebild Musikforening ved udgangen af 2010.

 

Da vores forening i al sin tid har været tilsluttet den landsdækkende korforening Danske Folkekor og dermed også Nordjyske Folkekor er der også berettet om disse.

 

Der gives an biografisk beskrivelse af Danske Folkors stifter Heirich Nutzhorn, der var arkitekten bag oprettelsen af foreningen i 1902.

 

Endelig blev i 30-jubilæumsåret tilføjet beskrivelser af mere personlig karakter, som f. eks medlemsberetningerne og et jubilæumsskrift.

 

Dette lokalhistoriske dokument findes som en kopi på Lokal-historisk Arkiv i Skørpng, hvor der i forvejen var meget sparsomme informationer om denne forenings aktiviteter.

 

Kristen Hansen juni 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden