SKØRPING SANGFORENING AF 1895

 

 

 

NOFO-arkivet udlånt fra Rigsarkivet medio januar 2011

 

Under det samlede DAFO-arkiv er Den Nordjyske Kreds registreret som A 319, som rummes i 4 kasser. Disse, samt Kragelunds enlige kasse (A 84 I) er gennemgået i det følgende. Se i øvrigt Danske Folkekors Arkiv på indekssiden.

 

I alt 5 kasser

 

Medio januar 2011 har undertegnede gennemgået alle kasser og registreret indholdet.

 

LB = løbenummer

 

DAFO A 84 I

 

Rummer materiale fra Gunnar Kragelund

 

I

 

 • En protokol, som indeholder håndskrevne referater af DAFO-bestyrelsesmøder afholdt i årene 1907-1921

 

 • Fortegnelse over de personer/kor der har bestilt sanghæfter med angivelse af dato og år, men ikke hvilket repertoire, der er rekvi- reret.

 

II

 

 • Kragelunds fortegnelse over, hvad han har sendt af materiale til Den Frie Lærerhøjskole i Ollerup på Fyn.

 

Kasse nr. 1

 

LB 1

 

 • Vedtægter for DAFO 1955-90

 

LB2

 

 • Forslag til vedtægter for NOFO.
 • Love for NOFO.
 • Forslag til standardlove for kredsene 1946-80

 

LB 3

 

·         Fundats for det Nutzhornske legat

 

LB 4

 

·         Vedrørende tilskud fra Statens Musikråd

·         Sammenslutningen af DAFO og Dansk Korforening

·         Korinformationer

 

Indkaldelse, dagsordner og referater

 • 1960-69
 • 1975-79
 • 1980-89
 • 1990-99

 

LB  5

 

 • Protokol. Der indeholder håndskrevne referater fra NOFO-bestyrelsesmøder fra det konstituerende møde den 30.7 1946 til 1960 og fra 1961-1986

 

 

LB6

 

·         Dagsordner, mødeindkaldelser og referater

 

LB 7

 

 • Medlemslister 1950-95. Denne liste er helt ufuldstændig og tilfældig.

 

Kasse nummer 2 rummer

 

Korrespondancer

 

 • 1952-68
 • 1974-79
 • 1980-89

 

Her omtaler landsformanden Erik Pedersen Landsstævnet afholdt i Aalborg i maj 1982. Der var ca. 500 sangere. Det var første gang NOFO stod for et så omfattende stævne. Det blev gjort til alles tilfredshed.

Mange var for uforberedte. DAFO fik ikke udsendt noder i ordentlig tid. Programmet var utilstrækkeligt, indrømmede landformanden.

 

I 1982 var DAFO og KOR72 røget i totterne på hinanden omkrig DAK og DAKU. Det er en lang historie, som er dårlig belyst i det foreliggende materiale.

 

LB 8

 

En mappe med korrespondancer fra 1995. Alt er udateret, idet der mangler angivelse af årstal. Heldigvis er der kun tale om meget lidt materiale.

 

Kasse nr. 3 rummer LB 9 og 10

 

LB 9

 • Vedrørende Danske Folkekors Arkiv.

 

Dette befandt sig i Gunnar Kragelunds kælder på Ungdomsskolen i Bælum i en årrække. I 1984 udarbejdede han en fortegnelse over, hvad arkivet rummede. I 1988 opnår han kontakt med Biblioteket for Det Folkelige ArbejdeDen frie Læreskole i Ollerup. Arkivet flyttes her til i 1989. Der udsendes en opfordring til kredsene om at indsende relevant materiale.

 

LB 10

 • Regnskabsmateriale

 

Omfatter åren 1997-99, 194-96, 1964-75 og 1989.

 

 • Kassebog fra NOFO fra 1982-2000

 

Kasse nr. 4 rummer LB 12-14

 

LB 12

 

 • Noder, indbydelser og programmer

 

Der er en omtale af NOFO´s 25 års jubilæumskoncert I Bælum i 1963. DAFO´s 75-års jubilæumskoncert i Vejle i 1977. Bruddet i 1972 med dannelsen af KOR72. DAFO´s sammenslutning med Dansk Korforening.

 

LB 13

 

 • Nogle (tilfældige) noder fra årene 1933-90

 

LB 14

 

 • Indbydelser og programmer

 

Skuffende få og tilfældige programmer. Nogle avisudklip med datoer, men uden årstal.

 

LB 15

 

 • Medlemsblade 1965-1992

 

Der kun vedlagt en halv snes stykker

 

LB 16

 

 • Småskrifter 1977-98

 

Det vigtigste skrifte er det af Kragelund forfattede DAFO 75-års jubilæumsskrift 1902-77. Ligesom han var forfatter til 100-års-skriftet.

 

LB 17-19

 

 • Bilag med mere, Taler med mere. Håndskrevne noter

 

 

LB 17

 

 • Bilag, spørgeskemaer m.m. 1978-92

 

LB 18

 

 • Taler, sange uden angivelse af årstal.

 

De skrevne taler ar mestendels af Kragelund selv. Vigtigst er talen holdt til NOFO´s 40-års jubilæum, der blev fejret i Bælum.

 

LB 19

 

 • Håndskrevne noter uden angivelse af årstal.

 

Januar 2011

Kristen Hansen

Skørpingkoret

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

Tilbage til forsiden