SKØRPING SANGFORENING AF 1895

 

 

 

 

NORDJYSKE  FOLKEKOR

INVITERER TIL EFTERÅRSSTÆVNE

 

Nyere og nye danske salmer

Lørdag, 27 Oktober, 2018 - 09:30 i Skørping

Instruktør Morten Ahti Lyng

Morten Ahti Lyng er diplomuddannet i klassisk kor- og ensembleledelse fra Nordjysk Musikkonservatorium. Dirigent-uddannelsen har han suppleret med en bifagsuddannelse i klassisk sang og sangpædagogik samt en bachelor i musikvidenskab og dansk fra Københavns Universitet. Endelig har han taget en præliminær organistuddannelse fra Vestervig Kirkemusikskole.

Morten er kirkemusiker ved Biersted Kirke og underviser desuden i korledelse på musikuddannelsen ved Aalborg Universitet. Som underviser er han også ansat ved Skive Musikskoles MGK, hvor han underviser i klassisk hørelære, kor og musikkundskab.

Som dirigent har Morten arbejdet med mange typer amatørkor og enkelte orkestre. Han har ledet voksenkor, børnekor, mandskor og pigekor og været medsyngende leder af vokalensemblet ‘Sorrig & Glæde’.

Senest har Morten været med til at starte Vendsyssel Drengekor op. Projektet er bla. støttet af den regionale kulturaftale KulturKANten.

Morten har snart mange års erfaring som sanger i flere forskellige kor og kirker. Som korsanger han han bl.a. medvirket på Coro Mistos CD ”Genlyd jul af toner søde” (dir. Søren Birch) samt ”Sølversange” med Musikstuderendes Kammerkor v. Aalborg Universitet (dir. Mogens Dahl).

Endelig er Morten aktiv som komponist, først og fremmest indenfor kormediet.

Tema: nyere/nye salmer (3-4 stemmige satser)

Mange kor arbejder tæt sammen med lokale kirkekor, og desuden deltager mange kor i arrangementer i kirken, hvor de har mødt en del nyere/nye salmer og sange. Det har været et ønske at lære nogle af disse nye salmer og sange bedre at kende, hvoraf mange er nyskrevne og i vor tids sproglige og musikalske udtryk.

                                                                                                                                         

 

 Lørdag den 27. okt. 2018 kl. 09.30 – 16.30 -  Skørping sognegård, Præstevænget 14, Skørping 

                                                

Stævneprisen bliver:

for medlemmer af Nordjyske Folkekor:         125, -   kr.

for ikke-medlemmer:                                    145, -    kr.

 

som skal betales senest den 24. september 2018.til reg.nr. 9070,  konto nr. 162-25-13med angivelse af korets navn, eller (ved personlig tilmelding) dit navn.

 

Tilmelding: kirstenegon@stofanet.dk   med angivelse af stemme, navn, tlf.nr. og mailadresse     senest  24.  september 2018.

Prisen dækker instruktion og noder.

 

Noder  til stævnet vil (efter tilmelding og betaling) fra den 24. september kunne fås ved henvendelse til Kirsten Sørensen. Tlf. 26213151 – mail kirstenegon@stofanet.dk  

 

Medbring selv  FROKOST/madpakke. Kaffe, the, øl og vand kan købes.

 

Skørpingkoret   er værtskor ved stævnet.

Dagen afsluttes med en lille åben prøve kl.  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden