SKØRPING SANGFORENING AF 1895

 

 

 

 

Skørpingkorets  30  årige historie.

Af Kristen Hansen

 

Skørping og korsang er tæt forbundne. Først var det et af Nordjyllands ældste mandskor, som fra 1895 satte sit præg på byen og egnen i mere end et halvt århundrede.

 

Nu runder så det nuværende Skørpingkoret de 30 år. Allerede i slutningen af 1970’erne lykkedes det at samle et blandet kor for fire stemmer. Tidligere musikskoleleder Søren Steen Nielsen har i de mange år været korets ubestridte leder og inspirator.

 

 

Han blev fra starten af kaldt for Syngemesteren. Som sådan har han ført sit kor gennem tykt og tyndt i et godt samarbejde med de 90-100 sangere, der i den forgangne tid har været inde over i kortere eller længere perioder. Af de nuværende 38 medlemmer har de 7 været med i samfulde 30 år.

 

Koret har én ugentlig øveaften. De første 16 år var det på Skørping skole og i det tidligere medborgerhus, de sidste 14 år på henholdsvis KulturStationen og i byens sognegård. Repertoiret er klassisk, med veneration for den danske sangskat – dog også med mange indslag, der har den rytmiske korklang.

 

 

Skørpingkoret er præget af rummelighed og tolerance. Ingen er påbudt nogen optagelsesprøve. Flertallet er mødt op med gode musikalske og vokale forudsætninger – hvad enten de kommer fra Aalborg i nord, Aalestrup i vest eller Stinesminde i syd. Derfor ønsker de da også sanglige udfordringer. Det har de fået. Syngemesteren og sangforeningens bestyrelse fik nemlig straks efter foreningens dannelse i 1982 koret tilmeldt kororganisationen Danske Folkekor (fra 1902) og dermed Nordjyske Folkekor (fra 1948).

 

Julekoncerterne i Skørping Nykirke er en klippefast tradition. Foruden koret har fire præster og diverse vokale og instrumentale solister deltaget. Skørping Musikskole og Musikkonservatoriet i Aalborg har været de største bidragydere.

 

Repertoiret har omfattet de traditionelle julesange/salmer fra hele norden iblandet værker fra det øvrige Europa. Allerede i 1985 havde koret Schuberts Deutsche Messe på programmet. Sidenhen blev repertoiret krydret med større, muntre indslag, som Josefs Drømme skrevet af Møllehave, der også var forfatter til De Hellige Tre Konger.

 

 

I 2010 sørgede Skørpingkoret for nordjysk premiere i Terndrup Kirke på julesuiten Celebrate, All  Heaven and Earth (lyrik af E. Broadbridge) for blandet kor, solister og instrumentalister, komponeret af John Høybye samme år. Koncerten blev gentaget i Skørping Nykirke, og der var reprise sammesteds ved julekoncerten i 2011.

 

 

 

 

Fra starten af fik vort kors syngemester etableret et godt samarbejde med Bælumkorets mangeårige dirigent, den legendariske Gunnar Kragelund. Allerede i 1983 afholdt Bælum- og Skørpingkoret den første fælles koncert på Skørping Kommunes rådhus i Terndrup. Det blev starten på de årligt tilbagevendende koncerter, afholdt om foråret. De første 14 år var det på den tidligere Skørping Kommunes rådhus (heraf benævnelsen Rådhuskoncerterne). Fra 1998 blev forårskoncerterne henlagt til den nyindrettede KulturStation i Skørping. Da havde Landsbykoret i St. Brøndum været medinddraget i 5 år.

 

Det var først i 1948, at nordjyske blandede kor lod sig organisere under Danske Folkekor. Medstifteren Gunnar Kragelund sørgede straks for et højt aktivitetsniveau. I hver sæson blev der arrangeret korstævner fra Bjergby i nord, Snedsted (Thy) i vest, Læsø i øst og Hadsund i syd. I en årrække medvirkede også børnekor. Instruktørerne har altid været anerkendte kordirigenter.

 

 

Moderorganisationen, Danske Folkekor, har stået for de landsdækkende korarrangementer.  For 20 år siden deltog således omkring 900 sangere fra det ganske land ved et korstævne i Dronningens by. Festpladsen var Tivoli. Sangen løftede sig på sine vinger fra Plænen, medens månen skinnede på en skyfri himmel. I Koncertsalen opførtes Händels festligt klingende oratorium Utrecht te Deum. De store stævner gentages hvert femte år.

 

Den nordjyske region har bestemt også været leverandør af andre store sanglige oplevelser. Carl Nielsens Fynsk forår er således opført to gange. Første gang var ved forårskoncerten i 1983. N.W. Gades Elverskud er opført hele tre gang. Mange husker især opførelsen på Kongrescenter Rebild i 1995, da man fejrede 100-året for den oprindelige sangforenings stiftelse.  I årene 2000-2004 deltog mange kormedlemmer ved opførelsen af så store værker som Mendelssohns oratorium Elias, Faurés Requiem og Schuberts Messe i G-dur .

 

 

Sveriges store lyriske komponist Lars-Eric Larsson er mester for det skønne korværk Förklädd gud. Det har også været opført tre gange i vores region. For fjerde gang blev det ved et stort Norklangstævne i Aarhus, i sommeren 2010. Disse stævner er afholdt hvert tredje år siden 1971. Ret få af vort kors medlemmer har været deltagere.

 

Intet har kunnet måle sig med opførelsen af Haydns Skabelsen i 2009 i Viborg Domkirke, hvor kirkebænkene var fuldt besatte – også med tilhørere, der havde fyldt en bus fra Skørping. Værkets to første dele var opført af himmerlandske kor ved indvielsen af Rebild Kongrescenter i 1988.

 

Et ganske særligt år var 2002. Da blev Skørping Kommune nemlig udnævnt til hele Nordjyllands Amts Kulturkommune. Samme år fyldte Skørping Sang- og Musikforening 20 og Skørping Musikskole 30 år. Begivenheden blev fejret ved en stort anlagt koncert på KulturStationen med deltagelse af børne- og voksenkor, ungdomssymfoniorkester, folkemusiker og oplæser (provst Marianne Christiansen). Temaet var Himmerlandsmusik. Megen af den var nykomponeret af Morten Lønborg Friis. Æresgæst var digteren Birthe Arnbach, hvis lyriske Himmerlandssang var sat i musik til lejligheden – af samme komponist.

 

 

Vad är en venskab. Således indledes den sang, det norske venskabskor fra Båstad gjorde til det vokale bindeled mellem vore to kor i årene 1993-2007, da seks gensidige og mindeværdige sammentræf blev afviklet. Merete Harbo fra vort kor var personen, der knyttede trådene på bedste vis. Siden hen har vi knyttet venskabsbånd med Mixoskoret i Ølstykke.

 

Endelig bør nævnes Aalborg Operafestival, der havde 10-års jubilæum i 2011. I årene 2005-2010 stod Danske Folkekor for festivalens weekendstævne. Ved dette blev der sunget operakor i alle afskygninger, med gode instruktører, solister og klaverakkompagnement. Her deltog adskillige af korets medlemmer ved flertallet af opførelserne.

 

Skørpingkoret har altså udvist et stort engagement igennem tre årtier – tilskyndet af Syngemesteren, der altid har instrueret koret vederlagsfrit med en ubetinget kærlighed til samme, og sangen – vidt og bredt.

 

Ovenstående er et resumé af den historiske gennemgang: Korsangen i Skørping, som man finder  hjemmesideadressen www.ssmf.dk

 

 

Kormedlemmer og den gamle sangforenings fane.

Ved generalforsamlingen i 2007.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden