Bestyrelsen

Efter den årlige generalforsamling i maj 2023 har den nyvalgte bestyrelse konstitueret sig således:

Formand                    
Lisbeth Stenstrop Jensen
                                    Degnevænget 9, 9520 Skørping
                                    Tlf. 60 92 92 54
                                    lisbethogcarsten51@gmail.com

Næstformand           Ulla Pedersen
                                    Præstevænget 11, 9520 Skørping
                                    Mobil 51 52 95 20
                                    ullaped@live.com

Kasserer og               Kristian Østergård
PR medarbejder        Møllevej 6, 9520 Skørping
                                     Tlf. 40 37 89 49
                                     k.oestergaard@dadlnet.dk

Sekretær                    Claus Vesterholt
og webmaster           Degnevænget 45, 9520 Skørping
                                     Tlf. 40 90 74 04
                                     mail@e-vesterholt.dk

Bestyrelsesmedlem  Lissi Hyldgaard
                                     Galopbakken 62, Ferslev, 9230 Svenstrup
                                     Tlf. 51 29 83 54
                                     lissi_hyldgaard@hotmail.com

Suppleant                  Jette König
                                    Cimbrervej 9, Rebild 9520 Skørping
                                    Tlf. 53 12 95 08
                                    nielsogjette@gmail.com

Revisor                       Runa Lauritzen
                                    runalauritzen@gmail.com

Revisorsuppleant     Thorbjørn Kjeldbjerg

 

Skørpingkorets bestyrelse – ansvar/opgaver – marts 2023

 Formand:

 • Koordinerer arbejdet i bestyrelsen – udarbejder dagsordener – samt aflægger årsberetning
 • Træffer endelige aftaler med andre kor, efter forslag fra dirigenten
 • Indgår aftaler om brug af lokaler
 • Holder tæt kontakt med dirigent

Næstformand:

 • Træder til, hvis formanden ikke har mulighed for at udføre sine opgaver
 • Fører liste over indbetalt depositum for korets tørklæder / slips
 • Opbevarer og medbringer korets roll-up poster ved arrangementer, efter aftale
 • Afløser formanden, hvis denne afgår i utide

Sekretær:

 • Fører referater fra bestyrelsesmøder – og generalforsamlingen
 • Udarbejder i samarbejde med PR-ansvarlig koncertprogrammer; husk altid at anføre at koret er medlem af Kor72. Koncertprogram sendes altid til Dansk Amatørmusik
 • Er fast ordstyrer på bestyrelsesmøder

 Kasserer:

 • Bestiller noder til koret
 • Varetager ind- og udbetalinger – samt fører korets regnskab
 • Varetager relationer til pengeinstitut
 • Fører kormedlemsliste – er kontaktperson til kursusleder Jan Vestergaard, LOF Mariagerfjord – Rebild, der står for kontingentopkrævning
 • Er ansvarlig for tilmeldingslister / betaling i forbindelse med korstævner – koncerter m.v. Der tages stilling af bestyrelsen fra gang til gang

PR-ansvarlig:

 • Varetager annoncer og presseomtale ved sæsonstart, jule- og korkoncerter m.v.
 • Annoncerer koncerter i ”Derudad” og på Kulturstationens storskærm

Bestyrelsesmedlem:

 • Assisterer ved ad-hoc opgaver
 
Skørpingkorets årshjul
Årshjulet er et evighedshjul, således at man altid kan finde datoen for de faste koncerter og fri-koraftener. Ændringer kan forekomme i løbet af sæsonen. Der opdateres løbende på hjemmesiden
 
 • SÆSONSTART: uge 34, torsdag kl. 19.00 i Sognegården
 • JULEKONCERTER: uge 49, søndag
  Kl. 15.00 Plejehjemmet Teglgårdsminde
  Kl. 19.00 Skørping Nykirke
 • START EFTER JUL: uge 2, torsdag kl. 19.00 i Sognegården
 • FORÅRSKONCERT: uge 17, torsdag kl. 19.30 i Skørping Nykirke, Sognegården eller andet sted
 • GENERALFORSAMLING: uge 19, torsdag kl. 19.00 i Sognegården
  (falder denne torsdag på Kr. Himmelfartsdag, holdes generalforsamlingen torsdag ugen før)
 • KORPRØVEFRI TORSDAGE:
  Uge 42 efterårsferien
  Uge 8 vinterferien
  Skærtorsdag
  Kr. Himmelfartsdag
 
Nodearkiv og hjemmeside
 • Kristian Østergård er ansvarshavende for korets noder
 • Claus Vesterholt er webmaster og opdaterer hjemmesiden www.ssmf.dk i samråd med bestyrelsen samt vedligeholder korets interne facebook side