Bestyrelsen

Bestyrelsen – dens ansvar og opgaver

Efter den årlige generalforsamling i maj 2022 har den nyvalgte bestyrelse konstitueret sig således:

Formand                    Lisbeth Stenstrop Jensen
                                    Degnevænget 9, 9520 Skørping
                                    Tlf. 60 92 92 54
                                    lisbethogcarsten51@gmail.com

Næstformand           Trine Kastrup Dalsgaard
                                    Krogsvej 4, 9520 Skørping
                                    Mobil 61 74 10 18
                                    trine.kastrup.dalsgaard@gmail.com

Kasserer og               Kristian Østergård
PR medarbejder        Møllevej 6, 9520 Skørping
                                     Tlf. 40 37 89 49
                                     k.oestergaard@dadlnet.dk

Sekretær                    Claus Vesterholt
og webmaster           Degnevænget 45, 9520 Skørping
                                     Tlf. 40 90 74 04
                                     mail@e-vesterholt.dk

Bestyrelsesmedlem  Lissi Hyldgaard
                                     Galopbakken 62, Ferslev, 9230 Svenstrup
                                     Tlf. 51 29 83 54
                                     lissi_hyldgaard@hotmail.com

Suppleant                  Jette König
                                    Cimbrervej 9, Rebild 9520 Skørping
                                    Tlf. 53 12 95 08
                                    nielsogjette@gmail.com

Revisor                       Runa Lauritzen
                                    runalauritzen@gmail.com

Revisorsuppleant     Thorbjørn Kjeldbjerg

 

Skørpingkorets bestyrelse – ansvar/opgaver – september 2022

 Formand:

 • Koordinerer arbejdet i bestyrelsen – udarbejder dagsordner – samt aflægger årsberetning
 • Forestår kontakt med andre kor – i samråd med dirigent
 • Indgår aftaler om brug af lokaler – i samråd med dirigent
 • Holder tæt kontakt med dirigent

Næstformand:

 • Træder til, hvis formanden ikke har mulighed for at udføre sine opgaver
 • Afløser formanden, hvis denne afgår i utide

Sekretær:

 

 • Fører referater fra bestyrelsesmøder – og generalforsamlingen
 • Udarbejder koncertprogrammer; husk altid at anføre at koret er medlem af Kor72. Koncertprogram sendes altid til Dansk Amatørmusik

 Kasserer:

 • Varetager ind- og udbetalinger – samt fører korets regnskab
 • Varetager relationer til pengeinstitut
 • Fører kormedlemsliste – er kontaktperson til kursusleder Jan Vestergaard, LOF Mariagerfjord – Rebild, der står for kontingentopkrævning
 • Er ansvarlig for tilmeldingslister / betaling i forbindelse med korstævner – koncerter m.v. Der tages stilling af bestyrelsen fra gang til gang
 • Fører liste over indbetalt depositum for korets tørklæder / slips

Musikansvarlig /dirigent:

 • Dirigenten tager initiativer på det musikalske område i korafdelingen
 • Udarbejder musikalsk program samt aktivitetsplan for koret – halvårligt
 • Bestiller noder til koret i samråd med kasserer
 • Deltager i bestyrelsesmøder, men er ikke medlem af bestyrelsen og dermed uden stemmeret

PR-ansvarlig:

 • Varetager annoncer og presseomtale ved sæsonstart, jule- og korkoncerter m.v.
 • Annoncerer koncerter i ”Derudad” og på Kulturstationens storskærm
 • Sørger for liste over kormedlemmer der opstiller stole ved øveaftenerne

Bestyrelsesmedlem:

 • Assisterer ved ad-hoc opgaver

Suppleant:

 

 • Er kontaktperson til nye kormedlemmer 

Nodearkiv og hjemmeside

 • Kristian Østergård er ansvarshavende for korets noder
 • Claus Vesterholt er webmaster og opdaterer hjemmesiden www.ssmf.dk i samråd med bestyrelsen

Suppleanterne er kontaktpersoner til nye kormedlemmer