Lissi Hyldgaard

Lissis barndom var præget af sang og musik – ikke mindst det sidste. Faderen var en habil folkemusiker, der udfoldede sigt hist og pist. Farbroderen, Børge Knudsen var den professionel musiker, der i 1951 overtog ledelsen af Skørping Sangforenings mandskor efter Hilbert Johansen. Snart efter fik han skabt det blandede kor, der ophørte i slutningen af 50’rne. Det skulle en snes år senere genopstå som Skørpingkoret.

Lissi selv var et oplagt sangligt talent. Hun var medlem af folkeskolen kor og optrådt gerne solo med bravur. Så fulgte årene med uddannelse, mand og børn. Sangen blev lagt på hylden.

Som 30-årig kundgjorde hun, til familiens store overraskelse – og skepsis, at hun fra nu af ville ufolde sit musikalske talent som harmonikaspiller. Skepsissen blev gjort til skamme. I de forløbne snart 30 år har hun med megen glæde dyrket det musikalske fællesskab, som præger harminkaorkestrets medlemmer. I tilgift blev et helt unikt medlem hendes nuværende ægtefælle, Poul. Årets store begivenhed er det ugelange varende og landsdækkende harmonikatræf i Bindslev i Vendsyssel, hvor til begge er valfartet i mands minde.

I 1989 genoptog Lissi korsangen, idet hun blev medlem af Lene Grønbechs damekor Lenes Labre Larver. Endelig – to senere endte hun i Skørpingkoret, hvor hun nu i 20 år har været en af korets lyseste sopraner.

Hun har i samme periode drevet en cateringvirksomhed, der har haft så megen succes, at det er knebet med at deltage ved mange af korets regionale og landsdækkende arrangementer. Dog deltog hun i 2002 ved  Landsstævnet i Odense. Det år fyldte Danske Folkekor 100 år.

Hun glemmer aldrig de fornøjelige timer, festlige kormedlemmer tilbragte på Dalum Landbrugsskole. Den fik ikke så lidt – der ude i Vestbyen. Lige så oplagte deltog de selvsamme medlemmer ved den flotte afsluttende koncert i Carl Nielsen Salen.

Korsangen indebærer afstresning fra en travl hverdag. Behovet må være stort, for Lissy er også medlem af et blandet kor i Nørre Sundby.

Endelig har Lissi i al den tid, hun har sunget i vort kor været leverandør af talrige uforlignelige måltider, som kormedlemmer fra nær og fjern har nydt godt af.