Ejnar Sørensen

Fødselsår 2008. Død den 31.12 2012.

Ejnar er vokset op i Silkeborg under beskedne kår. Han mistede sin far i 1943. Denne var maskinmester i den engelske Atlanterhavsflåde. Moderen blev efterladt med fire børn.

Ejnar var medlem af FDF. Han lærte at mestre et blæserinstrument og var orkestermedlem i en årrække. I skoletiden sang han i kor. Han tog realeksamen og kom på seminariet, hvor han var medlem af det kendte Silkeborg Seminariekor og  af Silkeborg Motetkor.

Han blev lærer i Middelfart. Få år senere fik han ansættelse ved en eksternatskole i Aalborg. Da den kommunale skole i Skibsted blev overtaget af Åndssvageforsorgen i midten af tresserne blev han og hustruen Toni ansat sammesteds. Ejnar gik på pension i 1988, hvorefter ægteparret flyttede til Skørping.

Ejnar var mangeårigt medlem af Bælum Sangkor. Han blev medlem af Skørpingkoret i år 2000 og fortsatte med at synge i Bælum ind til  Bjarne Martins afgang i 2003. Han blev selvsagt taget i mod med kyshånd i Skørpingkoret – for nu havde koret fået to nye og meget erfarne korsangere – Ejnar Sørensen og Svend Aage Højen.

Ejnar blev vellidt ved sin altid venlige og imødekomne omgangsform. Der til kunne han udfordre enhver dirigent, da hans nodekendskab var helt i top og hans pertentlighed eksemplarisk.

Han deltog ved alle de korstævner, han kunne komme i nærheden af. Han forlod koret i 2009 på grund af problemer med helbredet. Toni beretter, at Ejnar fældede mange tårer, da han var nødsaget til at tage afsked med den korsang, der var blevet en integreret del af hans liv.