Bodil Steffensen

Jeg startede i Skørping Sangkor i 1997/98 samtidig med, at jeg sang i Rostrup Koret, hvor jeg havde sunget i godt 25 år. Efter i 2 år at have sunget i begge kor valgte jeg at stoppe i Rostrup.

Jeg sad i hovedbestyrelsen i Danske Folkekor i en årrække, samtidig var jeg medlem af Nordjyske Kreds’s bestyrelse med først Runa Lauritzen og senere Maria Ohrt-Nissen som formænd, det var nogle meget spændende år.

Der har været mange dejlige oplevelser sammen med koret, og de mange stævner vi deltog i. Især mindes jeg med stor glæde Landsstævnet i Odense i 2000, hvor vi sang Michael Bojesen’s kantate ”Tidernes Sang”, og i 2010 i Viborg Domkirke med ”Skabelsen” af Haydn.

Jeg var desværre nødt til at stoppe med sangen af helbredsmæssige grunde Jeg savner det dejlige fællesskab der er i koret, og det rykker vældigt i mig, når jeg er tilhører til koncerterne med koret.

Jeg ønsker koret hjertelig tillykke med jubilæet, og håber på fortsat, at kunne høre ”Jeres” koncerter.

Mange hilsener til jer alle, også – og sidst – men ikke mindst til

”Syngemesteren”.

Bodil Steffensen, Arden