Generalforsamling – 2012

Bestyrelsens årsberetning 2011-2012
ved generalforsamlingen torsdag 24. maj 2012
i Skørping Sognegård

 

Ved generalforsamlingen sidste år blev følgende valgt til bestyrelsen: Mia Korsdal Stensballe (sekretær), Lise Westergård (1. suppleant) og Karin Hagemann (2. suppleant). Desværre havde Bodil Tvedegaard (sekretær), Susanne Bevensee (PR ansvarlig) samt Ulla Pedersen (suppleant og plakatkunstner) be- sluttet at udtræde af bestyrelsen.

Den 25. januar 2011 blev der indgået en aftale med Skørping-Fræer menighedsråd vedr. korets brug af Sognegården til øveaftner.

 

I maj 2011 blev koret fotograferet ved præstegårdssøen af fotograf Anne Mette Welling  – mhp. korets 30 års jubilæum. Korbilledet er siden blevet brugt til flotte plakater (kreeret af Ulla Pedersen) ved julekoncerten i december samt de forskellige koncerter i forbindelse med jubilæet –  lørdag 21. april 2012.

I oktober nedsatte bestyrelsen et jubilæumsudvalg på 5 medlemmer: Søren Steen Nielsen, Kristen Hansen, Bodil Tvedegård, Karin Hagemann og Jørgen Dolmer.  Kristen Hansen har endvidere udarbejdet korets 30 års jubilæumsskrift samt et lille hæfte ”Hvad ved du om Skørpingkoret”

Skørping Sangforening.

Vi har haft en rigtig spændende jubilæums sæson 2011-2012. Der har været et dejligt sammenhold i koret, som har givet mange skønne oplevelser. Endvidere har der været stor stabilitet i koret med tilgang af nye sangere. Koret består pt. Af ca. 40 sangere.

Efterårets korstart var torsdag 8. september.

I Sæsonen 2011-2012 har der fundet 5 større / mindre begivenheder sted.

1. Lørdag 5. november
 fandt 1. fælles øvedag sted (NOFO) på KulturStationen i forbindelse med Danske Folkekors Landsstævne i Næstved 2012  – Erling Lindgren: ”Jeg drømmer en drøm”. Om formiddagen forestod Søren Steen indøvelsen af værket og over middag tog Erling Lindgren selv over. Vores kor stod for det praktiske – kaffe og kager – salg af øl og vand.

 

 1. 2.Dejlig julekoncert søndag 11. dec. Vi sang om eftermiddagen traditionen tro på Teglgårdsminde og om aftenen i Skørping Nykirke med fyldt kirke – Julekoncertens tema bar præg af korets 30 års jubilæum – ’Julemusik gennem 1000 år’. Koncerten sluttede med en genopførelse af det nye værk af John Højby / Edward Broadbridge: ’Celebration all Heaven and Earth’ – sognepræst Lise Nedergaard og organist Mettea Engelund medvirkede. Solister var: Marianne Heuer, sopran – Lene Grønbech Hansen, mezzosopran og Jørn Iversen, tenor – endvidere: Ib Buchholtz, piano – Mimi Barkmann, saxofon –Finn Svit, guitar – Lasse Tvedegaard Nyboe, bas.
  Efter julekoncerten havde vi en meget festlig afslutning i Sognegården.

  Efter nytår havde vi første korprøve torsdag 12. januar.
 2. NOFO’s korstævne lørdag 3. martsfandt sted på Skovsgård Hotel i Brovst. Temaet var latin-amerikansk musik. Dirigent og instruktør var Niels Græsholm. Vores kor var sparsomt repræsenteret.

 

 1. Korets 30 års jubilæum 21. april 2012.– Dagens tema var ’Den jyske sang’ – Solister var Teddy Teirup (klaver)- og Charlotte Hjørringgård (sopran).

36 korsangere startede kl. 8.00 i bus fra KulturStationen. Første koncert fandt sted i Skagen, (med frokost i Bistrupkirken) derefter Hjørring Kunstmuseum, Vildmosecenteret – sidst på eftermiddagen på KulturStationen. 

 

Om aftenen var der festaften for ca. 60 deltagere med lækker mad kreeret af Lissi Hyldgaard. Det blev markeret at korets dirigent Søren Steen og 7 jubilarer havde været med i koret siden starten for 30 år siden. Endvidere var der folkedans.
Som gave fra Bælum sangkor fik koret 2 fl. snaps.

 

 1. Danske Folkekors Landsstævne i Næstved 17.-19.maj.Fra koret deltog 10 sangere, som fik en herlig oplevelse sammen med 250 glade sangere fra hele landet. Landsstævnet havde fine rammer på den tidligere Grønnegades kaserne. Landsstævnets hovedværk var ”Jeg drømmer en drøm” – komponeret til stævnet af organist Erling Lindgren, Lemvig – der selv dirigerede sit værk støttet af en messingkvintet. Tre workshop-grupper præsenterede deres arbejde.

Næste Landsstævne finder sted om fem år i Silkeborg.

 

 1. Jørgen. Dolmer, fmd.

 

Referat af Generalforsamlingen

 

Dagsorden:

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning

Aflæggelse af regnskab

Behandling af rettidigt indkomne forslag

Fastlæggelse af indskud og kontingent

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Jørgen Dolmer, formand er på valg

Anders Hagemann, kasserer er på valg

Karin Hagemann, 2. suppleant er på valg

Eventuelt.

 

 1. Valg af dirigent.

Ulla Bidstrup blev valgt som dirigent.

 

 1. Bestyrelsens beretning.

Formanden beretter om årets gang i koret. Beretningen godkendes uden bemærkninger.

 

 1. Aflæggelse af regnskab.

Kasseren aflægger regnskab for året 2011-2012. Regnskabet godkendes uden bemærkninger.

Behandling af rettidigt indkomne forslag.

Ingen forslag er indkommet.

Forelæggelse af budget og fastlæggelse af indskud og kontingent.

Kasseren forelægger budget for det kommende år, med en lille forøgelse af kontingent på i alt 25,-. Der kommer forslag om forøgelse på 25,- både forår og efterår, således at det i alt stiger 50,-. Forslaget godtages.

Valg til bestyrelsen.

Jørgen og Anders genvælges til bestyrelsen.

Karin genvælges til 2. suppleant.

Eventuelt.

Lise Nedergaard har spurgt efter hjælp fra koret til pinsegudstjenesten 2. pinsedag. Søren melder tilbage at der kommer max 10.

Søren er blevet spurgt om koret kan synge til byfesten, men der er ikke nok medlemmer der giver positiv tilkendegivelse til at koret kan stille op.

Kristen spørger efter om koret skal synge himmerlandsprisen. Himmerlandsdale, digte skrevet af Hans Poulsen fra Støvring, med musik komponeret af Nils Christian Bystrup vil så også skulle synges. Jubilæums koncerten vil nok også skulle gentages.

NoFo arrangerer stævne d. 27 oktober med julemusik som tema.

Dirigenten afslutter generalforsamlingen med tak for god ro og orden. Herefter går vi om bord i Lissi’s gode mad.

 

Konstituerende bestyrelsesmøde holdes mandag d. 4/6-12 kl. 19.00 hos Anders og Karin Hagemann.