Anne Marie Svendsen

Jeg har det meste af min barndom og som teenager boet i stationsbyen Hadsten mellem Århus og Randers. Der har altid været musik og sang i mit hjem. Min far og mor sang i Randers Bykor i en lang årrække, min mor spillede klaver og min far forsøgte sig på både guitar, violin og klarinet.

Som teenager i 70-erne blev det guitaren, folkesangen og protestsangen, der optog mig. Jeg sang kor i forskellig amatør rock bands og var også politisk aktiv med de gode gamle kvindekampsange.

På Skive Seminarium blev det til linjefag i musik med dertil hørende sang undervisning. I mit første job som lærer i Klaksvik på Færøerne fik jeg stort set ansvaret for musikundervisningen på skolen. Det var noget af en mundfuld og en udfordring!

I 1983 flyttede jeg til Himmerland, fik job på Mejlby Efterskole og boede i nærheden af Rostrup. Jeg fandt ud af Rostrup Korets eksistens og begyndte der et par år senere. Jeg var glad for at synge i kor med den daværende korleder Otto Sandkam.

Nogle år senere skiftede koret leder, og jeg valgte sammen med Janicke Arnbak at flytte vores sang til Skørping. Det var lidt af en udfordring at starte; men vi var jo to og støttede hinanden, så der gik ikke lang tid før vi blev rigtig glade for dette kor.

En af de største oplevelser for mig har været opførelsen af og arbejdet med Haydn i Viborg Domkirke. I det daglige betragter jeg den ugentlige koraften som en slags afstresning i forhold til arbejdet som efterskolelærer – torsdag aften er prioriteret højt. Jeg nyder at komme af sted, selv om jeg i perioder skal tage mig vældig sammen efter en nogle gange meget lang arbejdsdag.

Jeg har ikke deltaget i så mange store korstævner, da jeg også har andre interesser i min fritid; men de stævner jeg har været med til har været gode oplevelser.